Технологии и предприемачество за 1. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 1. КЛАС УЧЕБНИК АЛБУМ КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ + ЕЛ. ВАРИАНТ www.anubis-bulvest.kitaboo.com

Slide 2

НОВОТО В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 1. КЛАС Промяна в наименованието на учебния предмет. Наред с усъвършенстване на уменията за работа с основни инструменти и материали, които не принадлежат към най-съвременните средства, но са актуални и днес и имат важно значение в живота на хората, програмата включва овладяване на техническа и технологична грамотност, основа на съвременното технологично обучение. Най-значителната промяна в учебния предмет е ясното формулиране на резултати, свързани с изграждане на предприемачески знания, умения и отношения: разбиране на основни икономически понятия; вземане на решения; поемане на отговорност; участие в благотворителност. Предприемачеството като раздел от учебното съдържание на този етап насърчава ученика да развива своята инициативност и способност да превръща идеите в действия, подкрепян от общността. Погледът към технологиите през перспективата на предприемачеството осмисля по нов начин практическите дейности и ги поставя в контекста на предприемаческото мислене и култура.

Slide 3

АВТОРСКИ ЕКИП ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ЦАНЕВ Преподавател във ФНПП на СУ „Климент Охридски“ – ръководител на екипа ГЕНОВЕВА ЙОТОВА Начален учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Ботевград, Почетен член на съвета на „Енвижън“ ДОЧКА КЮЧУКОВА Начален учител в НУ „Христо Ботев“ гр. Любимец, учител на годината (2011) ЕМИЛИЯ ПАЛАМАРКОВА Начален учител в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ гр. София, методист във Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“, учител на годината (2014) МАГДАНЕЛА ДЕЛИНЕШЕВА Директор програми за училищно образование във Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“, сертифициран учител в Дипломната програма на Организацията на международния бакалауреат (CAS) ОРХИДЕЯ ДЕЛИЕВА Заместник-директор по учебната дейност във 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ гр. София ЙОРДАНКА ЦАНКОВА Автор и създател на сайт и издателство „Крокотак“

Slide 4

УЧЕБНИК ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 1. КЛАС Концепцията на учебника е оригинална и в нея са отразени водещи тенденции при изграждане на един учебен комплект. Съдържанието е изцяло съобразено с изискванията на учебната програма, като основните технологични знания, умения и отношения са предложени за овладяване на сетивна основа във и чрез практическа дейност. В него са включени 32 теми, като всяка от тях представлява отделна урочна единица. Темите са привлекателни и интересни. Повечето от заглавията носят информация за практическата работа в тях. Всяка тема е разположена на две страници, а задачите в нея следват методическия ход на урока. Съдържанието на видовете уроци отговаря на препоръчителното разпределение, посочено в учебната програма. Текстовете в учебника не са задължителни за четене от първокласниците. Те са в помощ на учителя, на родителите и на децата, които могат да четат. Учебникът е със съвременен дизайн, богато илюстриран с цветни изображения, а предложените в него изделия са достъпни и забавни. Всички модели са апробирани и заснети с помощта на деца от първи клас.

Slide 6

УРОК ЗА ДИАГНОСТИКА

Slide 7

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

Slide 8

УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ

Slide 9

УРОК ПО ТЕМА, СВЪРЗАНА С ПРОФЕСИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Slide 10

УРОК ПО ТЕМА, СВЪРЗАНА С ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Slide 11

ОБОБЩИТЕЛЕН УРОК

Slide 12

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК Електронният учебник съдържа 140 ресурса. Част от задачите в него представляват анимирана версия на задачите от учебника, а другите са техни варианти. Всяка задача, свързана с изработване на изделие, е осигурена с видеоклип, който демонстрира технологията. Всички клипове са заснети с помощта на деца от първи клас.

Slide 14

Анна Иванова 136 СУ София 1 „А“ клас АЛБУМ С ПРИЛОЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ Албумът е неразделна част от комплекта. Той осигурява материалите за почти всички теми през учебната година, което дава равни възможности за работа на учениците, и съдържа: 26 приложения; цветни хартии и картон; комплект материали. С папката се работи по една от темите през учебната година. Освен това на нея са поставени правилата за безопасна работа. Тя може да бъде надписана и използвана за индивидуално портфолио на всяко дете.

Slide 15

ПРИЛОЖЕНИЯ

Slide 16

ПРИЛОЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ

Slide 17

ЧАСТ ОТ ИЗДЕЛИЯТА, ВКЛЮЧЕНИ В ТЕМИТЕ

Slide 18

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Книгата за учителя е предназначена да подпомага пряко работата на учителя в часовете по технологии и предприемачество и тя предоставя всички необходими указания, които подпомагат разработването и реализирането на темите в учебното съдържание. В нея учителят ще открие: концепция, педагогическа технология и общи насоки; примерно годишно разпределение; списък с всички необходими материали по темите, вкл. и допълнителните, за които се налага известна предварителна подготовка; методически разработки за всяка тема, подбрана и адаптирана учебна информация, насоки за проследяване на дидактическите резултати в началото и в края на учебната година; съдържанието на учебната програма по технологии и предприемачество за 1. клас.

Slide 19

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Slide 20

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Slide 21

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Summary: изд. Булвест 2000, 1. клас, автори: НИКОЛАЙ ЦАНЕВ, ГЕНОВЕВА ЙОТОВА, ДОЧКА КЮЧУКОВА, ЕМИЛИЯ ПАЛАМАРКОВА, МАГДАНЕЛА ДЕЛИНЕШЕВА, ОРХИДЕЯ ДЕЛИЕВА, ЙОРДАНКА ЦАНКОВА

Tags: изд. булвест 2000 1. клас николай цанев геновева йотова дочка кючукова емилия паламаркова магданела делинешева орхидея делиева йорданка цанкова

URL: