Информационни технологии за 5. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Учебник по информационни технологии за 5. клас Галина Момчева-Гърдева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Ангел Ангелов

Slide 2

02 Учебник по информационни технологии - 5. клас

Slide 3

03 учебник; електронни ресурси; книга за учителя; електронен вариант на учебника; обучителни семинари, видео канал, нови продукти към комплекта. Учебник Ел. ресурси Материали Учебник по информационни технологии - 5. клас Учебният комплект включва:

Slide 4

04 Активно учене чрез: дейностен подход, решаване на задачи, Постигане на творчески цели в обучението чрез: изследователски подход, откривателство, „друг начин“, различни средства. Учебник по информационни технологии - 5. клас Амбициозната цел на авторския екип:

Slide 5

05 Съобразен с изискванията за резултатите от обучението по ИТ, описани в ДОС по ИТ 5. клас Съобразен с учебната програма по ИТ за 5. клас Насочен към очакванията на всеки учител Предизивкателен за ученика Любопитен за родителя Учебник по информационни технологии - 5. клас Основни характеристики на учебника:

Slide 6

06 Познаване на възможностите на информационните технологии и тяхното приложение в различни сфери на обществения живот и за личностно развитие. Творческо използване на възможностите на съвременните информационни технологии за обработване на различен тип информация, за решаване на проблеми и за комуникация. Изграждане на информационна култура, на критично и отговорно отношение към инфор-мацията. Учебник по информационни технологии - 5. клас Изцяло съобразен с ДОС по ИТ 5. клас:

Slide 7

07 …изграждане на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в различни предметни области; …процентното разпределение на задължителните учебни часове; …различни форми и методи на оценяване на учебните постижения на учениците: тестове,прак-тически задачи, работа по проект; …задачи за придобиване на ключови компетентности; …междупредметни връзки. Учебник по информационни технологии - 5. клас Изцяло съобразен с УП по ИТ за 5. клас:

Slide 8

08 кратка и точна теоретична част, много и разнообразни задачи, допълнителни материали, методически насоки. Учебник по информационни технологии - 5. клас Насочен към очакванията на всеки учител:

Slide 9

09 предлага ангажиращи предизвикателства, съот-ветстващи на реални казуси; развива дигиталните им компетентности; развива социални умения; развива умения за учене; развива предприемачески умения; развива математически умения; умения граждански компетентности; обогатява употребата на майчин и чужд език. Учебник по информационни технологии - 5. клас Предизивкателен за ученика:

Slide 10

10 родителят е помощник; родителят е партньор; съвместно търсене на нови решения с ИТ на реални казуси; подкрепа за умението им да общуват заедно в дигитална среда. Учебник по информационни технологии - 5. клас Любопитен за родителя:

Slide 11

11 както за работа в клас, така и за домашна работа; както за самостоятелна работа, така и за групова работа; заедно с родителя; заедно с учителя; когато ученик иска да покаже технология, свързана с урока, но с лично дигитално устройство и разли-чен софтуер. Учебник по информационни технологии - 5. клас Всички идеи и ресурси в този учебник може да бъдат комбинирани и приложени в различни форми на взаимодействие с учениците:

Slide 12

12 В този урок Искам да покажа Любопитно Интересно Задачи за самостоятелна работа Заедно с родителя Въпроси и задачи Речник Учебник по информационни технологии - 5. клас Рубрики:

Slide 13

13 Оценяване по ИТ 5., Ръководство за участие в изяви, свързани с ИТ, Информатика и ИТ за 5. клас, … и много други полезни и приятни изненади. Очаквайте: Галина Момчева-Гърдева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Ангел Ангелов

Slide 14

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! Учебник по информационни технологии за 5. клас Галина Момчева-Гърдева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Ангел Ангелов !

Summary: изд. Булвест 2000, 5. клас, автори: Галина Момчева-Гърдева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Ангел Ангелов

Tags: изд. булвест 2000 5. клас галина момчева-гърдева елена ковачева красимир харизанов ангел ангелов

URL: