Математика за 5. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Учебен комплект по математика за 5. клас

Slide 2

МАТЕМАТИКА 5. КЛАС Емил Колев Диана Данова Мариана Тодорова Невена Събева Бисерка Петкова Цветанка Василева

Slide 3

ОСНОВНА ЦЕЛ на учебника – УЧЕНИКЪТ ЛЕСНО да разбере и БЪРЗО да запомни новите знания в съответствие с учебната програма за 5. клас.

Slide 5

Структура на урок за нови знания Тема на урока Какво ще научите Правила, дефиниции Нови знания Задачи за упражнение Задача закачка

Slide 6

Структура на урок за упражнение Тема на урока Какво ще упражните Правило, дефиниция Практическа задача Тестови задачи за упражнение Задачи с подробни решения Запис на решение в тетрадката

Slide 7

Структура на урок за обобщение Тема на урока Какво трябва да се знае Практически задачи Основни видове задачи Задачи с избираем отговор Ключ към решението на задачата

Slide 8

Тестови задачи за контрол и оценка 8 въпроса с избираем отговор и 2 въпроса с отворен отговор Ключ към решението на задачата Допълнителна информация

Slide 9

УЧЕБНИК ЗА УЧЕНИКА ДОСТЪПНО написан ЯСНО структуриран ПОДХОДЯЩО онагледен

Slide 10

АКЦЕНТИТЕ В УЧЕБНИКА, ПРЕДСТАВЕНИ С ОБЛАК ОТ НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ДУМИ В УЧЕБНИКА

Slide 11

УЧЕБНА ТЕТРАДКА КЪМ ВСЕКИ УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ЗАДАЧИ за работа в клас или домашна работа

Slide 12

Учебна тетрадка: поглед отвътре Изгражда умение за моделиране Някои задачи са представени с непълно решение, което ученикът трябва да довърши. Изгражда умение за записване на решение Тестови задачи с избираем отговор

Slide 13

Електронен вариант на учебника Анимираните задачи: Онагледяват обучението по математика. Улесняват по-лесно, по-бързо и по-успешно овладяване на учебното съдържание. Разнообразяват урочната дейност. Олекотяват овладяването на учебното съдържание, като акцентират на отделни елементи от урока. Повишават интелектуалната активност на учениците чрез средствата на информационните технологии. Уроците съчетават образователна и развлекател-на функция, правят динамичен и атрактивен про-цеса на обучение, създават условия за активно участие в урока.

Slide 14

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДВА ТЕСТА КЪМ ВСЯКА ТЕМА ОТГОВОРИТЕ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ УЧЕБНИКА

Slide 15

1505 София ул. „Васил Друмев“ 36 тел.: 02/8061 300 факс: 02/8061 313 Благодарим Ви за вниманието!

Summary: изд. Булвест 2000, 5. клас, автори: Емил Колев, Диана Данова, Мариана Тодорова, Невена Събева, Бисерка Петкова, Цветанка Василева

Tags: изд. булвест 2000 5. клас емил колев диана данова мариана тодорова невена събева бисерка петкова цветанка василева

URL: