Музика за 5. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Учебен комплект по музика за 5. клас Автори: проф. Елисавета Вълчинова-Чендова доц. Пенка Марчева Ваня Ангелска Теодора Балабанова

Slide 3

Учебник Електронен вариант на учебника Книга за учителя Комплект звуконосители Учебният комплект по музика за 5. клас се състои от:

Slide 4

уроци за нови знания; уроци за упражнения; уроци за преговор; уроци за обобщение; уроци за наблюдение; уроци за контрол и оценка. УЧЕБНИКЪТ ВКЛЮЧВА:

Slide 5

ПЪТЕВОДИТЕЛ

Slide 6

Урок за диагностика на входното ниво Задачите са на практическа основа и са свързани с изучаван музикален материал. Основан е на приемственост с предходния етап на обучение – 4. клас. Дава възможност за обективно оценяване на ученика.

Slide 7

Урок за нови знания Разучаване на нова песен. Възприемане на нови музикални творби. Задачи към музикалния материал – практическа основа, върху която се овладяват предвидените по учебна програма нови понятия и умения. Рубрики: Нови знания Знаете ли, че... Биографии

Slide 8

Урок за упражнение Въвеждаща част – разпяване с изучената предходния час нова песен. Основна част – творчески задачи, стимулиращи уменията на учениците за практическо приложение на наученото в предходния час.

Slide 9

Урок за упражнение

Slide 10

Урок за преговор Актуализиране на учебно съдържание, свързано с група теми, чрез творчески задачи за: анализиране; систематизиране; обобщаване.

Slide 11

Урок за обобщение Акцентите в този тип уроци са: систематизиране на знанията по дадена глобална тема; изграждане на умения за приложението им; изразяване на лично отношение към музикалния материал.

Slide 12

Урок за наблюдение Този тип уроци дават възможност: за натрупване на музикален опит в извънучилищна среда; за работа на учителя в клас при невъзможност за пряко наблюдение.

Slide 13

Урок за проектна дейност Тези уроци включват: дейности, свързани с представянето на опита от уроците за наблюдение под формата на презентация; алгоритъм за работа по проекта; критерии за самооценяване, като е дадена и примерна скала за оценка.

Slide 14

Изходяща диагностика

Slide 15

Книга за учителя

Summary: изд. Булвест 2000, 5. клас, автори: Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Балабанова

Tags: изд. булвест 2000 5. клас елисавета вълчинова-чендова пенка марчева ваня ангелска теодора балабанова

URL: