Προβλήματα με ποσοστά

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Πώς λύνονται προβλήματα με ποσοστά Γ.Φ.

Slide 2

Προβλήματα με ποσοστά Όταν γνωρίζω το αρχικό ποσό (σύνολο) και το ποσοστό(%) το οποίο περιέχεται σ’ αυτό, και θέλω να υπολογίσω το μέρος δηλαδή τον αριθμό τον οποίο αντιπροσωπεύει αυτό το ποσοστό στο σύνολο, πολλαπλασιάζω το ποσοστό (στη δεκαδική ή την κλασματική μορφή του) με το σύνολο.

Slide 3

Παράδειγμα Μια σοκολάτα 500 γραμμαρίων(σύνολο) περιέχει 15% ζάχαρη (ποσοστό). Πόσα γραμμάρια ζάχαρης περιέχει; (μέρος) τότε περιέχει 0,15 * 500 = 75 γραμμάρια ζάχαρης ή 15/100 * 500 = 75 γραμμάρια ζάχαρης

Slide 4

Προβλήματα με ποσοστά Όταν γνωρίζω το αρχικό ποσό (σύνολο) και το ποσό που περιέχεται σ’ αυτό (μέρος), και θέλω να υπολογίσω το ποσοστό (%) που αντιπροσωπεύει αυτό το ποσό στο σύνολο, διαιρώ το ποσό που γνωρίζω (μέρος) δια του συνόλου, οπότε προκύπτει το ποσοστό στη δεκαδική μορφή του.

Slide 5

Παράδειγμα Μια σοκολάτα 200 γραμμαρίων (σύνολο) περιέχει 130 γραμμάρια κακάο (μέρος). Πόσο είναι το ποσοστό % σε κακάο; Τότε η περιεκτικότητα της σε κακάο είναι : 130 : 200 = 0,65 δηλαδή 65%

Slide 6

Προβλήματα με ποσοστά Όταν γνωρίζω το ποσοστό(%) και το ποσό που περιέχεται σ’ αυτό (μέρος), και ψάχνω το αρχικό ποσό (σύνολο ), διαιρώ το ποσό που γνωρίζω (μέρος) δια του ποσοστού % σε δεκαδική μορφή.

Slide 7

Παράδειγμα Ένα γιαούρτι με 5% λιπαρά, (ποσοστό) περιέχει 10 γραμμάρια λιπαρών ουσιών (μέρος). Πόση είναι η ποσότητα του γιαουρτιού; (σύνολο) Η ποσότητα του γιαουρτιού είναι : 10 : 0,ο5 = 200 γραμμάρια

Slide 8

Εν συντομία… ποσοστό % * αρχικό ποσό = μέρος : αρχικό ποσό = μέρος : ποσοστό % = μέρος ποσοστό % αρχικό ποσό Γιάννης Φερεντίνος

URL: