ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Slide 2

ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Οι θέσεις του αρχαίου θεάτρου ήταν από πέτρα κυκλικές και κατηφορικές. Ενώ οι θέσεις του σύγχρονου θεάτρου είναι σε ευθεία σειρά και είναι από ύφασμα.

Slide 3

ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ η σκηνή του αρχαίου θεάτρου  Ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε κατά τον 5ο αιώνα. π.χ. στην περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια και χρησιμοποιούταν μόνο ως αποδυτήρια, όπως τα σημερινά παρασκήνια. η σκηνή του σύγχρονου θεάτρου έχει ξύλινο δάπεδο και είναι επίπεδη ορθογώνια.

Slide 4

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Τα παρασκήνια στο αρχαίο θέατρο ήταν τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς της σχήμα Π στην κάτοψη. Τα παρασκήνια στο σύγχρονο θέατρο είναι ο χώρος πίσω από την σκηνή και εκεί γίνετε η προετοιμασία των ηθοποιών .

Slide 5

ΚΟΘΟΡΝΟΙ Στο αρχαίο θέατρο οι ηθοποιοί φορούσαν κοθόρνους για να φαίνονται πιο επιβλητικοί , ενώ στο σύγχρονο δεν υπάρχουν.

Slide 6

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Οι βασιλιάδες φορούσαν ζωηρά χρώματα ,όταν ήταν ευτυχισμένη και φαιά όταν ήταν δυστυχισμένη Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αμφίεση που να υποδηλώνει την ψυχική κατάσταση του ηθοποιού

Slide 7

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ Γ3

Summary: Παρουσίαση του Αρχαίου και του Σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου

Tags: αρχαία θέατρα

URL: