EL PAS DEL TEMPS

+30

No comments posted yet

Comments

Slide 1

EL PAS DEL TEMPS Merche Bernal

Slide 2

Els cinc períodes de la història La prehistòria L’edat antiga L’edat mitjana L’edat moderna L’edat contemporània Merche Bernal

Slide 3

La prehistòria És el període més llunyà en el temps Des de l’aparició dels primers homínids a laparició de l’escriptura Característiques L’ésser humà viu a l’aire lliure Ús de coves com refugi i santuari S’alimenta de fruits, caça i pesca L’agricultura i la ramaderia es desenvolupen cap al seu final Merche Bernal

Slide 4

Avenços tecnològics Els dos avenços que marquen aquest període: La invenció de la roda Descobriment del foc Merche Bernal

Slide 5

L’edat antiga Comença amb l’aparició de l’escriptura Finalitza amb la caiguda de l’imperi Romà Característiques Es construeixen les primeres ciutats Naixement de les grans civilitzacions: la grega i la romana Aquestes civilitzacions tenien esclaus i ciutadans lliures Egipte: invenció del paper Grècia: teatres, circs. Roma: aqüeductes, clavegueres, camins... Merche Bernal

Slide 6

L’edat mitjana Comença l’any 476 amb la caiguda de l’imperi Romà Finalitza amb el descobriment d’Amèrica. Característiques La societat es dividia en estaments: El més important el rei. Seguit dels nobles i eclesiàstics La majoria pertanyien a l’estament més baix, els serfs, camperols. Avenços tecnològics Armes de foc Bruixula La impremta Substitució del bou pel caball Merche Bernal

Slide 7

L’edat Moderna Va des del 1492 fins la Revolució Francesa Grans canvis socials Descobriment d’Amèrica 1492 i d’altres terres Característiques Fi dels estaments Aparició d’una nova classe social: els burgesos Grans viatges i descobriments. S’inventa la màquina de vapor Importants avenços científics Merche Bernal

Slide 8

L’edat Contemporània Comprèn des de 1789 fins a l’actualitat Època de grans Revolucions Bona part de la població es concentra a les ciutats Avenços tecnològics Es produeixen els avenços tecnològics més espectaculars de la història Declaració dels drets universals de l’home Invents: Electrodomèstics, mistos, automòbil, màquina de vapor, bicicleta, TV,microscopi, ordinador,Internet... En medicina: vacunes, antibiòtic, raigs X, analgèsics, cor artificial... Merche Bernal

Summary: prehistoria, edat antiga, edat mitjana, edat moderna, edat contemporania

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
LES MÀQUINES
LES MÀQUINES
 
 
 
Previous Page Next Page