презентация без схемы лечения

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Вивчення клінічної ефективності дієтичної добавки «Дел-Іммун V®» при лікуванні гастроінтестинальних проявів харчової алергії у дітей дошкільного віку Олег Шадрін1, Галина Гайдучік1, Любов Січел2 1Відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку, ДУ “Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України”, Україна 2Віце-президент, Pure Research Products, LLC, США

Slide 2

2 Del-Immune V® - зареєстрований у 2002р . US FDA як дієтична добавка для швидкої підтримки імунної системи компанією PRP LLC, USA. Дел-Іммун V® зареєстрована у 2012 р. в Україні компанією МірІммуноФарм. Розповсюджується в США, Україні, Австралії, Новій Зеландії, Швейцарії. Склад: ліофілізований ферментативний лізат клітин штаму молочнокислих бактерій L.rhamnosus V(25,0мг), мікрокристалічна целюлоза, стеарат кальцію\або стеарат магнію < 1,0% . Без ГМО. Термін придатності: 3 роки Дел-Іммун V® - дієтична добавка до раціону харчування для підвищення імунітету; сприяє нормалізації функціонування органів шлунково - кишкового тракту та запобіганню виникнення проявів харчових алергій. Рекомендується вживати під час сезонних простудних захворювань, при різкій зміні клімату, під час алергії, у випадку хронічної втоми. Дел-Іммун V® представляє собою нове покоління природних біологічних імуномодуляторів. Він активує природні кілери (NK клітини) , T і B лімфоцити які борються з бактеріями та іншими патогенними мікроорганізмами. Технологія фрагментації Пробіотичних клітин

Slide 3

Визначити ефективність лізату Lactobacillus rhamnosus V, (Дел-Іммун V®) при комплексному лікуванні дітей дошкільного віку з гастроінтестинальними проявами харчової алергії. Оцінити побічні ефекти лізату Lactobacillus rhamnosus V, (Дел-Іммун V®) при комплексному лікуванні дітей дошкільного віку з гастроінтестинальними проявами харчової алергії. Мета даної роботи

Slide 4

Схема відкритого клінічного дослідження Основна група Оцінка ефективності лікування: Визначення ступеня тяжкості і частоти клінічних симптомів; Визначення еозинофільного катіонного білка (ECP) в сироватці крові; Визначення IgA в слині; Визначення колонізації кишечника біфідобактеріями, лактобактеріями; 55 пацієнтів віком від 2 до 6 років Основне лікування+ Допоміжне лікування Дел-Іммун V® Рандомізація Результат Результат Група порівняння Основне лікування+ Допоміжне лікування +

Slide 5

5 Характеристика пацієнтів

Slide 6

Вплив лікування на частоту дискінетичного та тяжкість шкірного та респіраторного синдромів Порівняння Основна Частота SCORAD Відсотки Бали Порівняння Основна * * ^ * - значна різниця (p < 0.05) показників в одній групі «до лікування» і «після лікування»; ^ - значна різниця (p < 0.05) показників Основної групи і групи Порівняння

Slide 7

Динаміка концентрації еозинофільного катіонного білка у сироватці крові обстежених пацієнтів з харчовою алергією (n = 42), нг/мл * - значна різниця (p < 0.05) показників в одній групі «до лікування» і «після лікування»; ^ - значна різниця (p < 0.05) показників Основної групи і групи Порівняння * * ^ ng/mL Порівняння Основна

Slide 8

Частота та тяжкість загострень астми у дітей з харчовою алергією в динаміці лікування, абс.ч, (%) Порівняння Основна Відсоток усіх дітей у групі

Slide 9

Динаміка концентрації секреторного IgA слини пацієнтів з харчовою алергією (n = 55), мг/л Динаміка частоти та тривалості гострих респіраторних вірусних інфекцій у обстежених хворих на фоні прийому дієтичної добавки «Дел-Іммун V®» * - достовірність різниці показників основної групи і групи порівняння після лікування, р<0,05

Slide 10

Частота та тяжкість клінічних синдромів у дітей з харчовою алергією в динаміці лікування, абс.ч, (%)

Slide 11

Lg КУО/г Біфідо- бактерії Лакто- бактерії St. aureus Citro- bacter Proteus Entero- bacter Klebsiella Candida * * * * * * - значна різниця (p < 0.05) показників в одній групі «до лікування» і «після лікування» Lg КУО/г Потенційно патогенні бактерії (ППБ) Динаміка мікробного пейзажу кишечника у дітей з ХА на фоні прийому дієтичної добавки «Дел-Іммун V®»

Slide 12

ВИСНОВКИ Прийом дієтичної добавки «Дел-Іммун V®» у дітей віком від 2-х до 6-ти років по 1 капсулі один раз на день за 30 хвилин до їжі (вміст однієї капсули можна розчинити у невеликій кількості рідини) протягом 2 місяців є ефективним та безпечним при застосуванні у складі комплексної терапії гастроінтестинальних, шкірних та респіраторних проявів харчової алергії.; Призначення дієтичної добавки, яка містить лізат клітин штаму молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus V, дітям дошкільного віку з харчовою алергією призводить до зменшення частоти та тяжкості як гастроінтестинальних, так і шкірних та респіраторних проявів харчової алергії; Підвищує ефективність лікування. Жодного побічного ефекту чи алергічної реакції не було виявлено. Проведене клінічне дослідження дозволяє рекомендувати включення дієтичної добавки «Дел-Іммун V®» до широкого застосування у складі комплексної терапії дітей дошкільного віку з гастроінтестинальними, шкірними та респіраторними проявами харчової алергії. Лізат знижує індекс SCORAD від 32 балів до 10 балів. Лізат сприяв підвищенню концентрації sIgA слини в динаміці лікування на 251% з базових (94.6 ± 1.07) до 236.2 ± 5.3 мг/л; Лізат призвів до достовірного зниження концентрації ECP у сироватці крові, практично до нормальних значень у у пацієнтів основної групи, з 78.4 ±0.6 нг/мл to 28.6 ±1.5 (норма: 0-24 нг/мл); -протягом 2 місяців прийому дієтичної добавки «Дел-Іммун V®» у пацієнтів основної групи відмічено достовірне зниження у 2 рази частоти ( 2,3±0,32 проти 4,3±0,54 епізодів, р<0,05) і тривалості епізодів ГРВІ

Summary: Изучение клинической эффективности диетической добавки «Дел – Іммун V®» при лечении гастроинтестинальных проявлений пищевой аллергии у детей дошкольного возраста.

URL: