Μαθηματικά Ε΄- Ασκήσεις Εμπέδωσης Κεφ. 14 - 21

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μαθηματικα Ε ΄ταξησ Ασκήσεις Εμπέδωσης

Slide 2

Ενότητα 3η

Slide 3

Υπολογίζω τα γινόμενα 12,78 * 10 = 0,345 * 100 = 0,002 * 1.000 = 99 * 100 = 5,9 * 1.000 = 7.568 * 10 = 127,8 34,5 2 9.900 5.900 75.680 3,2 * 10 = 8,676 * 100 = 0,06 * 1.000 = 44 * 100 = 35,2 * 1.000 = 0,001 * 10 = 32 867,6 60 4.400 35.200 0,01

Slide 4

Υπολογίζω τα πηλίκα 22,4 : 10 = 15 : 100 = 78 : 1.000 = 9,56 : 100 = 3.658 : 1.000 = 7,76 : 10 = 2,24 0,15 0,078 0,0956 3,658 0,776 22,36 : 10 = 99,6 : 100 = 4 : 1.000 = 392,4 : 100 = 7,6 : 1.000 = 6.874 : 10 = 2,236 0,996 0,004 3,924 0,0076 687,4

Slide 5

Λύνω το πρόβλημα … Η Μαρία έχει στον κουμπαρά της 345 €. Χρησιμοποίησε τα 7/10 των χρημάτων της για να αγοράσει μία τηλεόραση. Πόσα € αγόρασε την τηλεόραση; Λύση … Όλα τα χρήματα (δηλαδή τα 10/10) είναι 345 € Το 1/10 του ποσού είναι … 345 : 10 = 34,5 € Απάντηση : Αγόρασε την τηλεόραση 241,5 € Τα 7/10 του ποσού είναι … 34,5 • 7 = 241,5 €

Slide 6

Λύνω το πρόβλημα … Τα 4/10 του κιλού καφέ κοστίζουν 22 €. Πόσο κοστίζει ολόκληρο το κιλό; Λύση … Τα 4/10 του κιλού κοστίζουν 22 € Το 1/10 του κιλού κοστίζει … 22 : 4 = 5,5 € Απάντηση : Ένα κιλό καφέ κοστίζει 55 € Τα 10/10 του κιλού κοστίζουν … 5,5 • 10 = 55 €

Slide 7

Λύνω το πρόβλημα … Τα 0,5 του βάρους μου είναι 1.245 γραμμ. Πόσα γραμμάρια είναι τα 0,9 του βάρους μου; Λύση … Τα 0,5 ή 5/10 είναι 1.245 γραμμ. Το 1/10 του βάρους είναι … 1.245 : 5 = 249 γραμμ. Απάντηση : Τα 0,9 του βάρους μου είναι 2.241 γραμμ. Τα 0,9 ή 9/10 του βάρους είναι … 249 • 9 = 2.241 γραμμ.

Slide 8

Ομώνυμα ή ετερώνυμα; Συμπληρώνω δίπλα από τα ζεύγη των κλασμάτων τη σωστή λέξη 4 ___ 6 4 ___ 2 ετερώνυμα 7 ___ 7 5 ___ 7 ομώνυμα 9 ___ 10 6 ___ 10 ομώνυμα 4 ___ 14 11 ___ 22 ετερώνυμα

Slide 9

Βάζω σε κύκλο μόνο τις κλασματικές μονάδες 1 __ 3 13 __ 42 12 __ 12 9 __ 4 1 __ 12 1 __ 46 1 __ 22 5 __ 9

Slide 10

Εκφράζω τις παρακάτω διαιρέσεις με κλάσμα και το αντίστροφο 4 : 2 = 9 : 15 = 8 : 100 = 1 : 2 = 60 : 25 = 4 ___ 2 9 ___ 15 8 ___ 100 1 ___ 2 60 ___ 25 1 ___ 5 13 ___ 25 12 _____ 1.000 40 ___ 20 5 ___ 5 = = = = = 1 : 5 13 : 25 12 : 1.000 40 : 20 5 : 5

Slide 11

Λύνω τη διαίρεση που εκφράζει το κάθε κλάσμα και το μετατρέπω σε δεκαδικό ή φυσικό αριθμό 1 ___ 2 = 1 : 2 = 0,5 δηλαδή… 0,5 1 ___ 2 = 6 ___ 8 = 6 : 8 = 0,75 δηλαδή… 0,75 6 ___ 8 = 12 ___ 2 = 12 : 2 = 6 δηλαδή… 6 12 ___ 2 = 10 ___ 50 = 10 : 50 = 0,2 δηλαδή… 0,2 10 ___ 50 =

Slide 12

Μετατρέπω τους δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα και το αντίστροφο 0,4 = 4 ___ 10 2,3 = 23 ___ 10 0,47 = 47 ___ 100 55,18 = 5.518 _____ 100 0,007 = 7 ____ 1.000 1,006 = 1.006 ____ 1.000 5 ___ 10 = 0,5 32 ___ 10 = 3,2 94 ___ 100 = 0,94 7.442 ____ 100 = 74,42 78 ____ 1.000 = 0,078 2 ____ 1.000 = 0,002

Slide 13

Ελέγχω με τη μέθοδο «χιαστί» αν τα ζεύγη των κλασμάτων είναι ισοδύναμα 2 __ 4 6 __ 12 (24) (24) Οπότε… 2 __ 4 6 __ 12 = είναι ισοδύναμα 3 __ 5 5 __ 6 (18) (25) Οπότε… ΔΕΝ είναι ισοδύναμα 3 __ 7 21 __ 49 (147) (147) Οπότε… 3 __ 7 21 __ 49 = είναι ισοδύναμα 9 __ 5 10 __ 5 (45) (50) Οπότε… ΔΕΝ είναι ισοδύναμα

Slide 14

Στα παρακάτω κλάσματα υπάρχουν 2 ζεύγη ισοδύναμων κλασμάτων. Τα βρίσκω και τα κυκλώνω 2 __ 3 15 __ 42 11 __ 11 9 __ 4 8 __ 12 1 __ 4 30 __ 40 6 __ 8

Slide 15

Συμπληρώνω τις ισότητες 2 __ 6 = __ __ = __ = __ = __ = 4 __ 12 6 __ 18 8 __ 24 10 __ 30 12 __ 36 3 __ 7 = __ __ = __ = __ = __ = 6 __ 14 9 __ 21 12 __ 28 15 __ 35 18 __ 42 8 __ 11 = __ __ = __ = __ = __ = 16 __ 22 24 __ 33 32 __ 44 40 __ 55 48 __ 66 54 __ 72 = __ __ = __ = 27 __ 36 9 __ 12 3 __ 4

Slide 16

Συμπληρώνω τον όρο που λείπει, ώστε να ισχύουν οι ισότητες 1 __ 3 = 5 __ 100 ___ 300 = 10 __ 6 __ 24 = __ 4 7 __ 6 = __ 36 2 __ 8 = 12 __ 8 __ 9 = __ 27 5 __ 6 = 55 __ 42 __ 21 = 6 __ 9 __ 12 = __ 36 5 __ 15 42 __ 36 12 __ 48 10 __ 30 24 __ 27 6 __ 3 1 __ 4 55 __ 66 27 __ 36

Slide 17

Συγκρίνω τα παρακάτω κλάσματα με την ακέραιη μονάδα ‹ › = 4 ___ 5 5 ___ 8 7 ___ 7 43 ___ 38 15 ___ 15 45 ___ 44 1 1 1 1 1 1 › = ›

Slide 18

4 ___ 6 4 ___ 2 ˂ 5 ___ 7 3 ___ 7 ˂ 5 ___ 5 8 ___ 8 = 11 ___ 30 18 ___ 30 ˂ 15 ___ 15 22 ___ 22 = 9 ___ 12 9 ___ 24 ˂ Συγκρίνω τα κλάσματα 46 ___ 70 57 ___ 70 ˂ 83 ___ 90 83 ___ 95 ˂ 8 ___ 14 4 ___ 14 ˂ 12 ___ 9 12 ___ 5 ˂

Slide 19

Τοποθετώ τα παρακάτω κλάσματα… 3 __ 11 3 __ 25 3 __ 4 3 __ 20 3 __ 15 3 __ 8 3 __ 4 3 __ 8 3 __ 11 3 __ 15 3 __ 20 3 __ 25 › Κατά φθίνουσα σειρά › › › › 7 __ 9 3 __ 9 9 __ 9 22 __ 9 5 __ 9 12 __ 9 3 __ 9 5 __ 9 7 __ 9 9 __ 9 12 __ 9 22 __ 9 ‹ Κατά αύξουσα σειρά ‹ ‹ ‹ ‹

Slide 20

Μετατρέπω τα κλάσματα σε μεικτούς αριθμούς και το αντίστροφο = 3 1 ___ 2 7 ___ 2 = 2 4 ___ 7 18 ___ 7 = 7 3 ___ 5 38 ___ 5 = 1 4 ___ 200 204 ___ 200 1 4 ___ 6 = 10 ___ 6 2 8 ___ 15 = 38 ___ 15 3 2 ___ 50 = 152 ___ 50 4 6 ___ 8 = 38 ___ 8

Slide 21

Λύνω το πρόβλημα … Σήμερα μας έδωσαν βαθμούς στο σχολείο. Θέλετε να σας τους δείξω; Γλώσσα : 8 Μαθηματικά : 7 Ιστορία : 9 Γεωγραφία : 10 Φυσική : 9 Κοιν. Αγωγή : 8 Γυμναστική : 10 Μουσική : 9

Slide 22

Λύση … Βοήθησε τον Πέτρο να βρει τον μέσο όρο των μαθημάτων του 8+7+9+10+9+8+10+9 = 70 Γλώσσα : 8 Μαθηματικά : 7 Ιστορία : 9 Γεωγραφία : 10 Φυσική : 9 Κοιν. Αγωγή : 8 Γυμναστική : 10 Μουσική : 9 70:8 = 8,75 Απάντηση… ο μέσος όρος των μαθημάτων είναι 8,75

Slide 23

Λύνω το πρόβλημα … Ο μέσος όρος των πόντων μου γι’ αυτήν την εβδομάδα ήταν 9,8. Μπορείς να βρεις πόσους πόντους έβαλα την Παρασκευή; Μέσος Όρος : 9,8

Slide 24

Λύση … 9,8 Χ 5 = 49 7+11+5+14 = 37 Απάντηση… την Παρασκευή πέτυχε 12 πόντους Μέσος Όρος : 9,8 49-37 = 12

Slide 25

Δημιουργία : Φώτα Ολυμπία alfaomega79.blogspot.gr «ΚΙΜΩΛΙΑ»

URL: