כלים שלובים

0

No comments posted yet

Comments

Slide 3

בכלים שלובים, המלאים באותו נוזל ישנה רמה משותפת של גובה  נוזל מכאן נובע שבכל הנקודות הנמצאות במישור אופקי כלשהוא בתוך הכלים השלובים נמצא לחץ הידרוסטטי שווה.חוק זה זהו חוק פיזיקלי הקובע כי גובה פני נוזל בכלים שלובים ישאף להיות שווה

Slide 4

לכן התמוססות הקרחונים בקטבים תביא לעליית גובה פני הים בכל כדור הארץ.

Slide 5

תחתית האסלה בנויה בצורת U, כך שבשתי ה"זרועות" ישנה תמיד כמות מסוימת של מים.

Slide 6

למדידת הפרשי לחץ סטטי משתמשים במנומטרים שונים. המנומטר בנוי בדרך כלל מצינורית שקופה בצורת U המלאה עד מחציתה בנוזל מדידה (בדרך כלל כספית) צבעוני. נוזל המדידה צריך להיות בעל צפיפות שונה מזו של הנוזל המפעיל את הלחץ.

Slide 7

הכניסו לתוך צינור בצורת u שני נוזלים שונים, נוזלים שלא מתערבבים אחד עם השני( שמן ומים). בהתחלה מזגו את המים ואחר כך הוסיפו בכמויות קטנות קטנות את השמן. נמצא שהנוזלים הגיעו לאיזון כאשר הם נמצאים בגובה שונה של המפלס בזרועות.

Slide 8

הלחץ של הנוזל הראשון בנקודה 1 הוא : p1=h1*g*q1 באותו אופן הלחץ בנקודה 2 הוא: p2=h2*g*q2 ואותם נשווה, h1*q1=h2*q2 ומקבלים שהיחס בין העומקים הוא כמו היחס שבין הצפיפויות הנוזלים (משקליים סגוליים מסה סגולית)  של הנוזלים: h1:q2=h2:q1

Slide 9

בדגם אפשר לראות 3 כלים המחוברים בניהם בצינור כאשר שמנו באחד הכלים מים המים זרמו עד שבכל הכלים ניהיה גובה מים שווה.

Slide 1

כלים שלובים מגישים : נועה ששון, ליאור אוחיון, כרם, גלעד ואריאל

Slide 2

הגדרה כלים שלובים כלים שלובים הם כלים המאפשרים מעבר נוזל בחופשיות ביניהם.

Slide 3

חוק כלים שלובים-לנוזל אחיד חוק כלים שלובים הוא חוק פיזיקלי הקובע כי גובה פני נוזל בכלים שלובים ישאף להיות שווה. (חוק זה יפעל רק כאשר בכלי יהיה נוזל מסוג אחד)

Slide 4

כלים שלובים דוגמא לכך אפשר לראות בגובה פני המים. גובה פני הים בכל רחבי כדור הארץ כמעט אחיד (חוץ השפעות של גאות ושפל והפרשי מליחות), בכל הימים המחוברים זה לזה. הימים מחוברים זה לזה

Slide 5

דוגמא נוספת היא: אסלה כאשר מוסיפים מים לאחת הזרועות (על ידי "הורדת" המים בניאגרה), עולה גובה המים גם בזרוע השנייה - בהתאם לחוק הכלים השלובים. המים שעולים נשפכים לתוך צינור הביוב.

Slide 6

דוגמא נוספת-מנומטר מנומטר הוא מכשיר מדידה למדידת לחץ.

Slide 7

ניסוי עם נוזלים שונים לפי הניסוי כאשר נכניס 2 נוזלים שלא מתערבבים (כמו שמן ומים) החוק לא יפעל ולא יהיה שוויון לחצים

Slide 8

נוסחאות: p1=h1*g*d1 p2=h2*g*d2 h1*d1=h2*d2 d1/d2=h2/h1 P1 P2 p=לחץ בנקודה h=גובה העמודה g=גרוויטאציה d=צפיפות הנוזל

Slide 9

הדגם שלנו:

Summary: תאור פעולה של כלים שלובים, עבודת קבוצה כיתה ח6 2017

URL: