בוכנה הידראולית

0

No comments posted yet

Comments

Slide 3

אם נפעיל לחץ על הבוכנה הקטנה היא תשפיע על הנוזל שנמצא צתחתיה (תלחץ עליו) ותוספת הלחץ תועבר לכול נקודות הנוזל, כולל הבוכנה בכלי השני ובגלל זה הבוכנה בצד השני (הגדולה) תעלה.

Slide 8

מַגְבֵּהַּ מֵכָנִי (או בלעז: "גֵ'ק") הוא מכשיר המשמש להרמת ציוד כבד. המגבה המכני הנפוץ ביותר הוא מגבה מכונית, אשר משמש להגבהת הרכב מעל פני הקרקע לשם ביצוע טיפול תקופתי או תיקון. מגבה מכונית, בנוי כך שישתמש בעקרונות מכניים כדי לאפשר לאדם להרים בכוחו כלי רכב. מגבהים חזקים יותר משתמשים בכוח הידראולי כדי להרים משקל כבד יותר לגובה רב יותר. על מגבה בדרך כלל מצוין כושר ההרמה המקסימלי שלו (למשל, 1.5 טון).

Slide 1

בוכנה הידראולית מגישים: ארז לוין, קרן גויכמן, תמיר סמדר, טל דיאצ'ינקו, נתנאל בלנקיס.

Slide 2

עקרון הפעולה בוכנה הידראולית היא התקן המשתמש בלחץ של נוזל על מנת לדחוף גליל שמבצע עבודה מכנית שדורשת כוח רב

Slide 3

חוק פסקל P1=P2 = F1/A1=F2/A2 => F2/F1=A2/A1

Slide 4

נוסחה של נפח V1=V2 = A1*H1=A2*H2 =>A2/A1 = H1/H2

Slide 5

רווח בכוח

Slide 6

נוסחאות החוק: P1=P2 = F1/A1=F2/A2 => F2/F1=A2/A1 V1=V2 = A1*H1=A2*H2 => A2/A1 = H1/H2 =F2/F1=A2/A1=h1*h2

Slide 7

דוגמא משאבה ידנית מסתמכת על חוק פסקל. לחץ זה מופעל בצורה שווה לכל הכיוונים.

Slide 8

דוגמאות

Summary: עבודת הגדשה תלמידי כיתה ח 6

URL: