Πολλαπλασιασμού Προβλήματα

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 3

X 1 = 1 X 1 = 2 X 1 = 3 X 1 = 4 X 1 = 5 X 1 = 6 X 1 = 7 X 1 = 8 X 1 = 9 X 1 = 10 X 2 = 2 X 2 = 4 X 2 = 6 X 2 = 8 X 2 = 10 X 2 = 12 X 2 = 14 X 2 = 16 X 2 = 18 X 2 = 20

Slide 6

X 3 = 3 X 3 = 6 X 3 = 9 X 3 = 12 X 3 = 15 X 3 = 18 X 3 = 21 X 3 = 24 X 3 = 27 X 3 = 30 X 4 = 4 X 4 = 8 X 4 = 12 X 4 = 16 5 X 4 = 20 X 4 = 24 X 4 = 28 X 4 = 32 X 4 = 36 10 X 4 = 40

Slide 9

X 5 = 5 X 5 = 10 X 5 = 15 X 5 = 20 X 5 = 25 X 5 = 30 X 5 = 35 X 5 = 40 X 5 = 45 X 5 = 50 X 6 = 6 X 6 = 12 X 6 = 18 X 6 = 24 5 X 6 = 30 X 6 = 36 X 6 = 42 X 6 = 48 X 6 = 54 10 X 6 = 60

Slide 12

X 7 = 7 X 7 = 14 X 7 = 21 X 7 = 28 X 7 = 35 X 7 = 42 X 7 = 49 X 7 = 56 X 7 = 63 X 7 = 70 X 8 = 8 X 8 = 16 X 8 = 24 X 8 = 32 5 X 8 = 40 X 8 = 48 X 8 = 56 X 8 = 64 X 8 = 72 10 X 8 = 80

Slide 14

X 9 = 9 X 9 = 18 X 9 = 27 X 9 = 36 X 9 = 45 X 9 = 54 X 9 = 63 X 9 = 72 X 9 = 81 X 9 = 90 X 10 = 10 X 10 = 20 X 10 = 30 X 10 = 40 5 X 10 = 50 X 10 = 60 X 10 = 70 X 10 = 80 X 10 = 90 10 X 10 = 100

Summary: Προβλήματα Πολλαπλασιασμού και Προπαίδεια

Tags: προβλήματα πολλαπλασιασμού πολλαπλασιασμός προπαίδεια δημοτικο μαθηματικά ειδική αγωγή μαθησιακές δυσκολίες

URL: