Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παπαδημητρίου Χρήστος Παπαδοπούλου Αναστασία

Slide 2

Περίγραμμα ή περίμετρος. ·  Περίγραμμα ή περίμετρος είναι το σύνολο των πλευρών ενός σχήματος.

Slide 3

Περίγραμμα ή περίμετρος. Για να υπολογίσουμε την περίμετρο προσθέτουμε τα μήκη όλων των πλευρών του σχήματος. 12 εκ. 12 εκ. 5 εκ. 5 εκ. Π = 12 + 5 + 12 + 5 = 34 εκ.

Slide 4

Περίγραμμα ή περίμετρος. Πόση είναι η περίμετρος του διπλανού σχήματος; 300 εκ. 4 μ. 4000 χιλ. 200 εκ. 7000 χιλ. 6 μ. Παρατηρούμε ότι έχουμε διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Άρα θα πρέπει να μετατρέψουμε τις μονάδες. 3 μ. 4 μ. 2 μ. 7 μ. Π = 3 + 4 + 4 + 2 + 7 + 6 = 26 μ.

Slide 5

Περίγραμμα ή περίμετρος. Πόση είναι η περίμετρος του διπλανού σχήματος; 8 εκ. 1 εκ. 1 εκ. 5 εκ. 5 εκ. Παρατηρούμε ότι δεν γνωρίζουμε μία πλευρά του σχήματος. 3 εκ. 3 εκ. 8 - 1 - 1 = 6 εκ. 6 εκ. Π = 8 + 5 + 1 + 3 + 6 + 3 + 1 + 5 = 32 εκ.

Slide 6

Επιφάνεια ή εμβαδόν. ·  Επιφάνεια ή εμβαδόν είναι η περιοχή που καλύπτει ένα σχήμα. Άρα, η κίτρινη γραμμή είναι η περίμετρος και το μπλε χρώμα είναι το εμβαδόν του σχήματος.

Slide 7

Επιφάνεια ή εμβαδόν. Πόσο είναι το εμβαδόν του διπλανού σχήματος; Για να βρούμε το εμβαδόν του σχήματος δεν έχουμε παρά να μετρήσουμε τα τετραγωνάκια. 1 26 Παρατηρούμε ότι το εμβαδόν του σχήματος είναι 26 τετραγωνάκια ή 26 τετραγωνικά εκατοστά, όπως θα μάθουμε αργότερα.

Slide 9

Θα μετρήσουν τις 4 πλευρές του πίνακα και θα τις προσθέσουν.

Slide 10

12 + 6 + 12 + 6 = 36 εκ.

Slide 13

Η Ηρώ έχει δίκιο.

Summary: Μαθηματικά Δ Δημοτικού.

Tags: κεφάλαιο 30

URL: