ЦЕНТРАЛНА СИМЕТРИЈА ПАРАЛЕЛОГРАМА

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

СИМЕТРИЈЕ СИМЕТРИЈЕ

Slide 2

Ако се слика може пресавити по некој правој тако да се њена лева и десна половина у потпуности поклопе, таква слика је осносиметрична.

Slide 4

A B C Како нацртати троугао који је осносиметричан задатом троуглу у односу на задату осу симетрије р? A' C' B' p

Slide 5

Упознајмо још једну врсту симетрије:

Slide 6

ЦЕНТРАЛНО-СИМЕТРИЧНЕ ТАЧКЕ ЦЕНТАР СИМЕТРИЈЕ

Slide 7

ЦЕНТАР СИМЕТРИЈЕ Одреди тачку B централно симетричну тачки А у односу на центар симетрије О. A B O

Slide 8

ДА ЛИ СУ ПАРАЛЕЛОГРАМИ ОСНОСИМЕТРИЧНЕ ФИГУРЕ? ПАРАЛЕЛОГРАМ РОМБ ПРАВОУГАОНИК КВАДРАТ

Slide 9

ДА ЛИ СУ ПАРАЛЕЛОГРАМИ ЦЕНТРАЛНОСИМЕТРИЧНЕ ФИГУРЕ? ПАРАЛЕЛОГРАМ ПРАВОУГАОНИК РОМБ КВАДРАТ ШТА ЗНАМО О ЊИХОВИМ ДИЈАГОНАЛАМА? О О О О ДИЈАГОНАЛЕ СЕ ПОЛОВЕ! ЦЕНТРАЛНОСИМЕТРИЧНИ

Slide 10

Како нацртати троугао који је ЦЕНТРАЛНОСИМЕТРИЧАН задатом троуглу у односу на задати центар симетрије О ? Спајамо тачке А, B и C sa O... ...и пренесемо једнака растојања: АО=ОА1, BO=BO1, CO=CO1

Slide 11

2 играча стављају наизменично по 1 жетон на кружни сто. 1.) Жетони су сви једнаки и има их довољно да могу прекрити цео сто (жетони се не могу преклапати). Победник је играч који стави жетон на последње слободно место на столу. Да ли један од играча може увек да буде победник? РЕШЕЊЕ Kрај

Slide 12

Први жетон стави на центар круга. Ова игра представља примену ЦЕНТРАЛНЕ СИМЕТРИЈЕ, 1.) и ако знаш централну симетрију, а играш први, ИДЕЈА: увек ћеш победити! Затим на сваки потез противника постави жетон који је централносиметричан том његовом жетону у односу на центар круга. Kрај

Slide 13

Два играча стављају једнаке жетоне на правоугаони сто 2.) РЕШЕЊЕ Жетони могу стајати на крају стола (али да не падну) и не смеју се преклапити. Губи играч који нема где да стави жетон. Kрај

Slide 14

2.) Први жетон стави на пресек дијагонала правоугаоника (центар правоугаоника). И ова игра представља примену ЦЕНТРАЛНЕ СИМЕТРИЈЕ. Ако знаш централну симетрију, а играш први, ИДЕЈА: увек ћеш победити! Затим на сваки потез противника постави жетон централносиметричан његовом жетону у односу на центар правоугаоника. Kрај

Slide 15

Два играча попуњавају правоугаоник димензије 10 x 3 квадратима димензија 1x 1, 2 x 2, 3 x 3. 3.) РЕШЕЊЕ Kрај Побеђује играч који постави последњи квадрат.

Slide 16

3.) Примени СИМЕТРИЈУ. Ако знаш да примениш симетрију, а играш први, ИДЕЈА: увек ћеш победити! Уочи осу симетрије правоугаоника. Која ти је “згодна” за посматрање? Kрај Како сада треба да играш као први?

Slide 17

За следећи час се науружајте прибором: Домаћи задатак: 115страна/задаци 76,77,78

Summary: Сликовито представлјена централна симетрија паралелограма са занимљивим играма у којима се примењује симетрија

Tags: simetrija paralelogram

URL:
More by this User
Most Viewed