ניסויים בנוזלים וגזים

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ניסויים בנוזלים וגזים מציגים: פיולה שמולביץ, יעל בר, עמית ואזנה, ניק מילינקיס ורועי וקנין

Slide 2

ציוד כוס כימית קטנה, כוס כימית גדולה, פלסטלינה, בקבוק פלסטיק ריק עם פקק.

Slide 3

ניסוי 1 מלא כלי גדול במים כמעט עד הסוף, קח חתיכת קלקר והנח אותה על פני המים כך שהקלקר יצוף, לאחר מכן קח כוס כימית קטנה והנח אותה על פני המים כשהיא מכסה על הקלקר, לאחר מכן דחוף כלפי מטה את הכוס בזמן שהקלקר בתוכה. מה קרה לקלקר?

Slide 4

ניסוי 2 מלא כוס כימית גדולה במים בערך עד מחצית גובהה. הכנס את הכוס הקטנה לתוך המים עד שהיא תתמלא והפוך אותה מתחת לפני המים כך שקרקעיתה תפנה כלפי מעלה.   הוצא לאט את הכוס מהמים.

Slide 6

ניסוי 3 קח בקבוק פלסטיק ונקב בו 3 חורים בגבהים שונים יחסית לתחתית. סתום את החורים בפלסטלינה מלא את הבקבוק במים.  הנח את הבקבוק על כלי רחב ופתח את שלושת החורים בו זמנית. וודא כי פתח הבקבוק נשאר פתוח.

Slide 7

ב)עשה אותו דבר רק שהפעם סגור היטב את פתח הבקבוק בפקק. האם המים יוצאים מהבקבוק באותה עוצמה כמו בניסוי הקודם? מדוע? האם יוצאים מים מכל החורים? מדוע?    

Slide 8

ג) הפעם סגור באמצעות אצבעותיך: - כל אחד מהחורים בתורו - שני חורים בו זמנית כיצד השתנתה עוצמת זרם המים בכל אחד המקרים? מדוע?

Summary: עבודת קבוצה כיתה ח מקיף ח אשדוד

URL: