Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παπαδημητρίου Χρήστος Παπαδοπούλου Αναστασία

Slide 2

Τι λέμε τετράπλευρο; Τετράπλευρο είναι το γεωμετρικό σχήμα που έχει 4 πλευρές και 4 γωνίες. Το σχήμα που βλέπεται δίπλα είναι ένα τετράπλευρο, γιατί έχει 4 πλευρές και 4 γωνίες.

Slide 3

Στοιχεία τετραπλεύρων Τα κύρια στοιχεία του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ είναι: Κορυφές: Α, Β, Γ και Δ Πλευρές: ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ και ΔΑ Γωνίες: Α, Β, Γ και Δ Διαγώνιες: ΑΓ και ΒΔ

Slide 4

Είδη  τετραπλεύρων παραλληλόγραμμα τετράγωνο Έχει και τις τέσσερις πλευρές του ίσες. Έχει και τις τέσσερις γωνίες του ίσες (ορθές 90ο ). Οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες.

Slide 5

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο Έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες. Έχει και τις τέσσερις γωνίες του ίσες (ορθές 90ο ). Οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες.

Slide 6

πλάγιο παραλληλόγραμμο Έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες. Έχει μόνο τις απέναντι γωνίες του ίσες. Οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες.

Slide 7

ρόμβος Έχει και τις τέσσερις πλευρές του ίσες. Έχει μόνο τις απέναντι γωνίες του ίσες. Οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες.

Slide 8

τραπέζια Είδη  τετραπλεύρων απλό τραπέζιο ορθογώνιο τραπέζιο (έχει δύο γωνίες ορθές και δύο πλευρές παράλληλες) ισοσκελές τραπέζιο (έχει δύο πλευρές ίσες) Τα τραπέζια έχουν μόνο δύο πλευρές παράλληλες.

Slide 9

απλά τετράπλευρα Τα  απλά τετράπλευρα  δεν είναι ούτε παραλληλόγραμμα ούτε τραπέζια. Είδη  τετραπλεύρων

Summary: Μαθηματικά Δ Δημοτικού.

Tags: κεφάλαιο 32.

URL: