Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παπαδημητρίου Χρήστος Παπαδοπούλου Αναστασία

Slide 2

Περίμετρος τετραγώνου. Όπως ξέρουμε οι πλευρές του τετραγώνου είναι ίσες μεταξύ τους. 12 εκ. 12 εκ. 12 εκ. 12 εκ. Η περίμετρος είναι το άθροισμα των πλευρών του τετραγώνου. Π = 12 + 12 + 12 + 12 = 48 εκ. ή Π = 4 Χ 12 = 48 εκ.

Slide 3

Περίμετρος ορθογωνίου. Όπως ξέρουμε οι πλευρές του ορθογωνίου είναι οι απέναντι ίσες μεταξύ τους. 15 εκ. 15 εκ. 5 εκ. 5 εκ. Η περίμετρος είναι το άθροισμα των πλευρών του ορθογωνίου. Π = 15 + 5 + 15 + 5 = 40 εκ. ή Π = 2 Χ 15 + 2 Χ 5 = 30 + 10 = 40 εκ.

Slide 4

Εμβαδόν τετραγώνου.

Slide 5

Εμβαδόν τετραγώνου.

Slide 6

Εμβαδόν τετραγώνου.

Slide 7

Εμβαδόν τετραγώνου.

Slide 8

Εμβαδόν τετραγώνου. Ας μετρήσουμε τα τετραγωνάκια της βάσης και του ύψους. 9 τ. εκ. 9 τ. εκ.

Slide 9

Εμβαδόν τετραγώνου. Αν πολλαπλασιάσουμε τα τετράγωνα της βάσης με αυτά του ύψους θα βρούμε όλα τα τετραγωνάκια του σχήματος, δηλαδή θα βρούμε το εμβαδόν του σχήματος. 9 τ. εκ. 9 τ. εκ. Ε = 9 Χ 9 = 81 τ. εκ.

Slide 10

Εμβαδόν ορθογωνίου.

Slide 11

Εμβαδόν ορθογωνίου.

Slide 12

Εμβαδόν ορθογωνίου.

Slide 13

Εμβαδόν ορθογωνίου.

Slide 14

Εμβαδόν ορθογωνίου.

Slide 15

Εμβαδόν ορθογωνίου. Ας μετρήσουμε τα τετραγωνάκια της βάσης και του ύψους. 13 τ. εκ. 4 τ. εκ.

Slide 16

Εμβαδόν ορθογωνίου. 13 τ. εκ. 4 τ. εκ. Αν πολλαπλασιάσουμε τα τετράγωνα της βάσης με αυτά του ύψους θα βρούμε όλα τα τετραγωνάκια του σχήματος, δηλαδή θα βρούμε το εμβαδόν του σχήματος. Ε = 13 Χ 4 = 52 τ. εκ.

Slide 17

Εμβαδόν σύνθετου σχήματος. Για να βρούμε το εμβαδόν ενός σύνθετου σχήματος θα πρέπει πρώτα να το χωρίσουμε σε σχήματα που ήδη ξέρουμε.. Ε = 3 Χ 1 = 3 τ. εκ. Ε = 3 Χ 1 = 3 τ. εκ. 6 - 3 = 3 2 + 1 + 1 = 4 Ε = 3 Χ 4 = 12 τ. εκ. Ε συνολικό = 3 + 3 + 12 = 18 τ. εκ.

Summary: Μαθηματικά Δ Δημοτικού.

Tags: κεφάλαιο 33.

URL: