Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές.

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παπαδημητρίου Χρήστος Παπαδοπούλου Αναστασία

Slide 3

Δε θα πηγαίναμε σ’ αυτή την παραλία για μπάνιο, γιατί τα εργοστάσια και οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί ρυπαίνουν τη θάλασσα με τα απόβλητά τους.

Slide 4

Τα ζώα και τα φυτά που ζουν σ’ αυτά τα οικοσυστήματα κινδυνεύουν να μολυνθούν και να εξαφανιστούν.

Slide 5

Νεκρά ψάρια από τα μολυσμένα νερά.

Slide 11

Απόβλητα εργοστασίων πέφτουν στη θάλασσα και τη ρυπαίνουν.

Slide 12

Σκουπίδια στις ακτές.

Slide 13

Πετρελαιοκηλίδες και οι συνέπειές τους.

Slide 19

Ο Σαρωνικός κόλπος δέχεται τα απόβλητα του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Slide 21

Ο Θερμαϊκός κόλπος δέχεται τα απόβλητα της Θεσσαλονίκης.

Slide 23

Στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου το εντατικό ψάρεμα μειώνει τον πληθυσμό των ψαριών.

Slide 24

Αυτό που άλλαξε είναι το χρώμα στο δεύτερο ποτήρι, γιατί το γάλα δε διαλύεται στο νερό, ενώ η ζάχαρη διαλύθηκε. Ορισμένα δηλητήρια που ρίχνονται στη θάλασσα διαλύονται και δε φαίνεται η ρύπανσή της, ενώ κάποια άλλα δε διαλύονται και επηρεάζουν το χρώμα, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μολυσμένα νερά.

Slide 25

Όταν είμαστε στην παραλία, να πετάμε τα σκουπίδια στους κάδους απορριμμάτων ή, αν δεν υπάρχουν κάδοι, να μαζεύουμε σε μια σακούλα τα σκουπίδια και να τα ρίχνουμε στον πιο κοντινό κάδο.

Slide 26

Όταν ταξιδεύουμε με πλοίο να μη ρίχνουμε τα σκουπίδια μέσα στη θάλασσα. Όταν βλέπουμε κάποιον να ρίχνει σκουπίδια στη θάλασσα να του εξηγούμε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Όταν βλέπουμε πετρελαιοκηλίδα να ειδοποιούμε τις αρχές (το λιμενικό ή την αστυνομία).

Slide 27

Καθαρισμός ακτών.

Summary: Μελέτη περιβάλλοντος Δ Δημοτικού.

Tags: η φύση είναι το σπίτι μας.

URL: