As plantas - Alejandro, Marta, Clara

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

As plaNTAS

Slide 2

Características Non se alimentan doutros organismos, senón que fabrican o seu propio alimento mediante a fotosíntese. Teñen unha substancia,a clorofila, que lle da cor e que é necesaria para realizar a fotosíntese. Non son capaces de moverse dun sitio a outro.

Slide 3

Clasificación Os principais grupos de plantas son as algas, os mofos, os fieitos e as fanerógamas. Aínda que estes clasíficanse en dous grupos: plantas superiores e plantas inferiores. Fanerógamas Fieitos Algas Mofos

Slide 4

As raíces As raíces atópanse baixo terra. Unha das súas funcions e suxeitar a planta, pero a maís importante é absorber a auga e os sales minerais que a planta necesita. O conxunto de raíces consta dunha raiz principal e de númerosas ramificacións que parten dela, as raíces secundarias.

Slide 5

Talo O talo e a parte da planta que sostén as follas. Por el circulan a auga e os sales minerais que van da raíz ás follas, e tamén a materia orgánica elaborada polas follas, que se distribúe ao resto da planta. Os talos poden ser leñosos ou herbáceos. Leñosos Herbáceos

Slide 6

Follas As follas son os órganos onde se fabrica o alimento que nutrirá a toda a planta. Cada folla esta formada por unha lámina moi delgada, o limbo, que se une o talo por unha prolongación, o pecíolo. As follas adoitan ser de diversos tipos segundo a forma do limbo (de corazón, de lanza…) ou o bordo deste (serrado, dentado…).

Slide 7

Fotosíntese As plantas fabrican o seu propio alimento mediante a fotosíntese. Para realizala a planta necesita auga sales minerais e dióxido de carbono. A fotosíntese lévase acabo na células verdes das plantas. Para facer a materia orgánica o dióxido de carbono, a auga, e os sales minerais deben combinarse producindo osíxeno e materia organica. Para que se combine compre engadirlle enerxía (luz do sol).

Slide 8

Alimentación de plantas inferiores Nas algas e nos mofos todas as células son verdes. A auga chégalles directamente porque son plantas acuáticas ou están en contacto con ela e non necesitan raíces. O dióxido de carbono tamén lles chega directamente do aire ou disolto na auga. Nestes vexetais non é necesario un sistema de transporte da materia orgánica fabricada xa que esta se reparte pasando dunha célula a outra.

Slide 9

Alimentación de plantas superiores Nos fietos e nas fanerógamas as células verdes atópanse nas follas. O dióxido de carbono chega directamente ás follas co aire, mentres que a auga lles chega das raíces, que absorben do solo, xuntamente con sales minerais. Esta mestura chámase zume bruto.

Slide 10

Respiración As plantas, como o resto dos seres vivos, respiran. Polo día as plantas non necesitan tomar osíxeno do exterior xa que utilizan unha parte do que producen na fotosíntese. Pola noite, ao contrario, como non se fai a fotosíntese as plantas necesitan tomar osíxeno do aire.

Slide 11

Fin

Slide 12

Por ALEJANDRO costa SUÁREZ Marta peña rodríguez CLARA MUÑIZ IGLESIAS

Tags: actividades tic medio

URL: