Μαθηματικά Ε΄- Ασκήσεις Εμπέδωσης Κεφ. 22 - 29

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μαθηματικα Ε ΄ταξησ Ασκήσεις Εμπέδωσης

Slide 2

Ενότητα 4η

Slide 3

Γράφω τα παρακάτω κλάσματα με μορφή ποσοστού και το αντίθετο 12 100 12% = 8 100 8% = 45 100 45% = 285 1.000 285‰ = 50% = 50 100 72% = 72 100 4% = 4 100 500‰ = 500 1.000

Slide 4

Συμπληρώνω το σύμβολο ισότητας/ανισότητας 32 100 30% ˃ 45 100 45% = 98 100 99% ˂ 248 1.000 455‰ ˂ 68 100 58% ˃ 45 100 450‰ =

Slide 5

Γράφω τα παρακάτω κλάσματα με μορφή ποσοστού 2 5 40% = 40 100 = 8 10 80% = 80 100 = 12 25 48% = 48 100 = 32 50 64% = 64 100 = 15 20 75% = 75 100 = 1 2 50% = 50 100 =

Slide 6

Γράφω τα παρακάτω ποσοστά με τη μορφή δεκαδικού αριθμού 27 100 27% = = 0,27 8 100 8% = = 0,08 48 100 48% = = 0,48 3 100 3% = = 0,03 276 1.000 276‰ = = 0,276 77 100 77% = = 0,77

Slide 7

Λύνω το πρόβλημα… Ο Χάρης είχε στον κουμπαρά του 930 €. Έδωσε το 45% των χρημάτων του για να αγοράσει ένα ποδήλατο. Πόσα ευρώ κόστιζε το ποδήλατο; Λύση … Απάντηση : Το ποδήλατο κόστιζε 418,5 € 45 100 930 • = 418,5 41.850 100 =

Slide 8

… ή με αναγωγή στην κλασματική μονάδα Τα είναι 930 € 100 100 Το είναι 930 : 100 = 9,3 € 1 100 Τα είναι 9,3 • 45 = 418,5€ 45 100 Απάντηση : Αγόρασε το ποδήλατο 418,5 €

Slide 9

Λύνω το πρόβλημα… Η Χρύσα εργάζεται ως γραμματέας σε μια ιδιωτική εταιρεία και παίρνει 720€ το μήνα. Δίνει το 63% του μισθού της σε λογαριασμούς και άλλα έξοδα. Πόσα ευρώ της μένουν το μήνα; Λύση … Απάντηση : Της απομένουν 266,4 € 63 100 720 • = 453,6 45.360 100 = 720 - 453,6 = 266,4

Slide 10

… ή με αναγωγή στην κλασματική μονάδα Τα είναι 720 € 100 100 Το είναι 720 : 100 = 7,20 € 1 100 Τα είναι 7,20 • 63 = 453,6 € 63 100 720 - 453,6 = 266,4 € Απάντηση : Της απομένουν 266,4 €

Slide 11

Λύνω το πρόβλημα… Πόσες χάντρες έχει ένα κολιέ, αν το 40% του κολιέ έχει 14 χάντρες; Λύση … Απάντηση : Το κολιέ έχει 35 χάντρες Τα είναι 14 40 100 Το είναι 14 : 40 = 0,35 1 100 Τα είναι 0,35 • 100 = 35 100 100

Slide 12

Πολλαπλασιάζω τα παρακάτω κλάσματα 2 __ 3 4 __ 5 2 • 4 _____ 3 • 5 8 __ 15 6 __ 9 4 __ 7 6 • 4 _____ 9 • 7 24 __ 63 8 __ 12 7 __ 12 8 • 7 _____ 12 • 12 56 ___ 144 5 __ 8 7 __ 3 5 • 7 ____ 8 • 3 35 __ 24 11 __ 24 • • • • 1

Slide 13

Ελέγχω αν οι παρακάτω αριθμοί είναι αντίστροφοι 2 __ 3 3 __ 2 2 • 3 _____ 3 • 2 6 __ 6 • 2 __ 3 3 __ 2 οι αριθμοί είναι αντίστροφοι 1 3 __ 4 8 __ 6 3 • 8 _____ 4 • 6 24 __ 24 • 3 __ 4 8 __ 6 οι αριθμοί είναι αντίστροφοι 1 5 __ 6 4 __ 5 5 • 4 _____ 6 • 5 20 __ 30 • 5 __ 6 4 __ 5 οι αριθμοί ΔΕΝ είναι αντίστροφοι 1 ˂

Slide 14

Διαιρώ τα παρακάτω κλάσματα 3 __ 7 4 __ 9 3 • 9 _____ 7 • 4 27 __ 28 : 3 __ 7 9 __ 4 • 5 __ 6 5 __ 8 5 • 8 _____ 6 • 5 40 __ 30 : 5 __ 6 8 __ 5 • 10 __ 30 6 __ 7 3 6 • 1 _____ 7 • 3 6 __ 21 : 6 __ 7 3 __ 1 : 6 __ 7 1 __ 3 • 4 __ 1 1 __ 4 4 • 4 _____ 1 • 1 16 __ 1 : 4 __ 1 4 __ 1 • 16 1

Slide 15

Διαιρώ τα παρακάτω ομώνυμα κλάσματα. Όσα δεν είναι τα μετατρέπω πρώτα σε ομώνυμα 4 __ 2 2 __ 2 2 : 2 __ 1 15 __ 18 3 __ 18 : 5 __ 1 6 __ 4 : 18 __ 12 3 __ 12 : 6 __ 1 2 __ 8 2 __ 32 4 __ 1 : 8 __ 32 2 __ 32 4 5 3 __ 12 6 :

Slide 16

Λύνω το πρόβλημα… Η γιαγιά Ευτέρπη έφτιαξε 4 κ. απ’ τα αγαπημένα κουλουράκια των παιδιών. Τα παιδιά έφαγαν το απ’ αυτά. Πόσα κιλά κουλουράκια έφαγαν τα παιδιά; Λύση … Απάντηση : Τα παιδιά έφαγαν 1 __ 2 1 __ 4 1 __ 2 1 __ 4 9 • 1 _____ 2 • 4 9 __ 8 • 4 9 __ 2 1 __ 4 • 1 __ 8 1 1 __ 8 1 κ. κουλουράκια

Slide 17

Λύνω το πρόβλημα… Ο κυρ Μιχάλης έχει καφεκοπτείο. Θέλει να βάλει κ. καφέ σε σακουλάκια των του κιλού. Πόσα σακουλάκια θα γεμίσει; Λύση … Απάντηση : Θα γεμίσει 19 σακουλάκια 38 __ 10 2 __ 10 38 __ 10 2 __ 10 : 19 __ 1 19

Slide 18

Δημιουργία : Φώτα Ολυμπία alfaomega79.blogspot.gr «ΚΙΜΩΛΙΑ»

URL: