emp_presentation

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

מגישים: עידו פריסטינסקי ואנטון גאר

Slide 2

פעמיה אלקטרומגנטית– (emp) הדוא"מ הינו תוצר לוואי של פיצוץ גרעיני המתבטא בקרינת פולס רב עוצמה המכסה שטח נרחב. האינטראקציה בין השדה הגבוה לאלמנטים של מערכת אלקטרונית כלשהי עלולה לגרום נזק למערכת, וכן שיבוש תמידי או שיבוש זמני בפעולת המערכת, הגורמים לירידה משמעותית בביצועיה. הדוא"מ מאופיין על ידי העוצמה כתלות בזמן של השדה האלקטרומגנטי. אפקט הדוא"מ מוכר החל מהתקופה בה החלו האמריקאים לפתח נשק גרעיני. כבר בניסויים הגרעיניים הראשונים אובחנו שיבושים ונזקים למכשור האלקטרוני והחשמלי הנלווה לניסוי. מערכות מודרניות המאופיינות בקצבים מהירים, רוחבי סרט גבוהים ורמות סף הרס אנרגטי הנמוכות בסדרי גודלם נמצאו פגיעות מהשפעת הדוא"מ.

Slide 3

אינטראקציה בין דוא"מ לציוד אלקטרוני שדה בעוצמה של עשרות kV/m פוגע במוליכי המערכת ובתיבות המערכת. הכבלים החיצוניים (ממשקים חיצוניים) הינם אנטנות יעילות, כאשר נוגע בהם שדה פולסים משתנה בזמן הוא משרה בכבלים פולסים חשמליים של זרם ומתח. כמו כן, כאשר השדה נוגע במעטפות השונות של ציוד המערכת הוא משרה בתוכה טרנזיאנטים משמעותיים של הפרעות חשמליות מאחר שהוא חודר דרך מפתחים (אופטיים, אוורור וכו'). ישנם סוגים שונים של פצצות אלקטרומגנטיות המבוססים על דרכים שונות לחולל פעימה אלקטרומגנטית: דחיסת שטף מגנטי על ידי חומרי נפץ, או שידור הפעימה ממתח האגור בקבל או סוללת קבלים (מחולל מרקס), מתקן זה יכול להיות רב פעמי.

Slide 4

  יתרה מזאת, כל פצצת גרעין יוצרת גם פעימה אלקטרומגנטית כתופעת לוואי, ופיצוץ גרעיני מעל האטמוספירה מלווה בפעימה גדולה במיוחד המסוגלת לכסות יבשת שלמה ללא גרימת הנזק מהביקוע עצמו (הנזק שהיה נגרם מפיצוץ מעל פני האדמה), ובכך מהווה פצצה אלקטרומגנטית. במקרה כזה יש חשיבות לשדה המגנטי של כדור הארץ: הנשק יעיל יותר באזורים של כדור הארץ בהם השדה המגנטי חזק יותר, והפעימה מתפשטת לכיוון צפון פחות מאשר ליתר הכיוונים.

Slide 5

דרך נוספת שניתן להסביר זאת היא: פעימה אלקטרומגנטית (EMP) הוא פרץ עז של אנרגיה אלקטרומגנטית (EM) אנרגיה הנגרם על ידי האצה פתאומית, מהירה של חלקיקים טעונים, בדרך כלל האלקטרון של. EMP יכול להכיל רכיבי אנרגיה על חלק גדול של ספקטרום EM, מן בתדירות מאוד נמוכה (VLF) רדיו אולטרה סגול (UV) גל הים.

Slide 6

כיצד להתגונן מפניי פעימה אלקטרומגנטית? כלוב פאראדיי כלי הישרדות אחד עבור ציוד רגיש אלקטרונית הוא כלוב פאראדיי, קופסת מתכת שנועד לספוג את נחשול של EMP מבלי לפגוע תכולתו. מה שזה לא יהיה מאוחסן כלוב פאראדיי חייב להיות מבודד מפני שטח המתכת הפנימית של הקופסה, אבל צריכים להישאר מוגן בכל מקרה. בהתאם לכך, בתיבה צריכה להיות בנויה כך שאין פערים גדולים או חורים בחיבורי המתכת כתוצאה מריתוכים. ניתן גם להשתמש בקופסאות לתחמושת קופסאות העשויות ממתכת ומבודדות היטב מבפנים ובנוסף שיהיו שלמות וללא חורים שדרכם יוכל לעבור חלק מהאלקטרונים הטעונים מהפעימה האלקטרומגנטית.  

Summary: עבודת הגשה תלמידים מכיתה ט7

URL: