1_19.04.17_первое_заседание

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

5-та науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» 19–22 квітня 2017 року   Перше засідання: «Феномени тоталітаризму і посттоталітаризму: теоретичні та практичні аспекти»

Slide 2

Искусство и тоталитаризм: «новояз» в искусстве тоталитарных режимов ХХ века Докладчик — старший научный сотрудник Одесского музея западного и восточного искусства Юлия Николаевна Томашевская-Гарачук

Slide 3

Искусство и тоталитаризм: «новояз» в искусстве тоталитарных режимов ХХ века Юлия Томашевская-Гарачук

Slide 4

2017 год знаменует столетие со дня октябрьских событий, которые привели к тектоническим изменениям евразийского политического «ландшафта». Сегодня становятся востребованными практики переосмысления истории. «Живые» свидетельства архитектуры, живописи и скульптуры становятся важным источником для анализа и интерпретации эпохи формирования тоталитарного режима.

Slide 5

Декрет Совета народных комиссаров «О памятниках Республики» 12 апреля 1918 года

Slide 6

Как «умирали» «знаки» тысячелетней истории

Slide 7

В 1931 году взорван Храм Христа Спасителя

Slide 9

Проект Дворца советов СССР. Высота 420 м Должен был быть построен на месте Храма Христа Спасителя

Slide 11

К 800-летию Москвы планировалось построить 8 сталинских высоток

Slide 12

Гостиница «Ленинградская»

Slide 13

Столица мира Германия — новое название для Берлина, который к середине XX века, по планам Адольфа Гитлера и его архитектора Альберта Шпеера, должен был стать столицей мира

Slide 14

Проект зала Купольного Дворца

Slide 15

Проект Купольного Дворца в перспективе

Slide 16

Проект Купольного Дворца, архитектор А. Шпеер

Slide 17

Проект Купольного Дворца Фундамент — 315х315 м, глубина — 74 м, высота — 320 м, ротонда — 250 м Внутри могло бы уместиться 17 храмов Святого Петра (Рим)

Slide 18

Платон, диалог «Государство» Государство — это тело, где голова отвечает за принятие решений, а остальное социальное тело только исполняет волю правителей-философов

Slide 20

Модели времени: «прошлое — настоящее — будущее» «прошлое — «прочерк» — будущее»

Slide 21

На протяжении последних двух столетий тема языка находится в фокусе внимания исследователей. Обнаружить акт «насилия» над языком оказывается возможным только на достаточной дистанции. Сегодня мы находимся в той исторической точке, которая позволяет и обязывает выполнять интроспекцию. Мало признать факт, что в истории нашей страны был период тоталитаризма. Необходимо понять, как это стало возможным, и какую роль в реализации такой возможности сыграла жажда и поиск «прекрасного».

Slide 22

Спасибо за внимание

Slide 23

Искусство и тоталитаризм: «новояз» в искусстве тоталитарных режимов ХХ века Докладчик — старший научный сотрудник Одесского музея западного и восточного искусства Юлия Николаевна Томашевская-Гарачук

Slide 24

Нацистська індоктринація і технології роботи з суспільною думкою Доповідач — кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології, філософії і права Одеської національної академії харчових технологій Світлана Анатоліївна Дмитрашко

Slide 25

Світлана Дмитрашко НАЦИСТСЬКА ІНДОКТРИНАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З СУСПІЛЬНОЮ ДУМКОЮ

Slide 26

Індоктринація (від латинської: in — всередину і doctrina — вчення, теорія, доктрина) — це навчання певній доктрині без її критичного осмислення, фактично, це пропаганда

Slide 27

Важливою метою індоктринації є об’єднання різних етнічних і соціальних груп населення на основі спільної ідеї, що стає керівним принципом їхньої діяльності. Іншими завданням індоктринації є: — формування конформізму населення для подальших маніпуляцій влади в сфері масової свідомості; — формування життєвої позиції як окремих осіб, так і груп населення, їхньої готовності діяти на основі державних догматів; — раціоналізація політики, виправдання агресивних та неадекватних політичних дій влади через впровадження у масову свідомість заданих стереотипів.

Slide 28

Гітлер у Дортмунді Націонал-соціалісти створили нову технологію роботи з масами, з суспільною думкою, з контролем над інформаційними потоками

Slide 29

Націонал-соціалісти прийшли до влади під гаслами революції, відновлення величі держави, створення нового соціального ладу. Феномен фюрера формувався у національній свідомості як образ нащадка сильної монархічної влади у традиційному прусському дусі.

Slide 30

Програма націонал-соціалістичної партії подавалася як всенародна, загальнонаціональна. Фюрер ставив завданням провести «революцію світосприйняття» і створити народну соціальну державу Гітлер запропонував нації об’єднавчу ідею — відродження держави, а кожній групі населення — те, що вона очікувала. Соціальна держава і народний автомобіль

Slide 31

Фюрер підкреслював, що «…маса, яка прокинулася, стає керованою, бо їй дали сенс і функцію. Відповідно, вона буде слідувати за ним та його гаслами». І кількість прибічників буде зростати у відповідності до витонченості пропаганди, за якою стоїть могутня організація. Програма націонал-соціалістичної партії подавалася як всенародна, загальнонаціональна. Фюрер ставив завданням провести «революцію світосприйняття» і створити народну соціальну державу.

Slide 32

До 1938 року офіційна пропаганда відверто не налаштовувала населення на війну, але за допомогою художньої літератури, кіно, радіо відбувалась героїзація образів вождів і військових.

Slide 33

Велика увага приділялась вихованню дітей і молоді, головним чином на основі расових понять Ідеологія, міфи, символи, вимоги щодо активних проявів лояльності поступово сформували новий тип людини, якій були притаманні уніфікація, стандартизація поведінки, думок, острах кари чи ейфорія від великих досягнень та особистого внеску в загальну справу, ідентифікація себе з державною системою.

Slide 34

З метою ідейного згуртування та соціально-психологічної мобілізації населення проводилась пропагандистська компанія на тему «особливого шляху розвитку» Німеччини. У суспільну свідомість запроваджувалась ідея, що війна є фатальною частиною німецької історії, оскільки країна знаходиться на порубіжні Заходу і Сходу.

Slide 35

Впливовість нацистської індоктринації була заснована на ідеях расової елітарної зверхності, особливої ролі держави та фюрера, «однокровності органічного суспільства» та реалізації тоталітарної держави, в якій індивід визначається настільки, наскільки виконує волю держави, і лише держава володіє правом реалізації волі індивідів в історії.

Slide 36

Дякую за увагу!

Slide 37

Нацистська індоктринація і технології роботи з суспільною думкою Доповідач — кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології, філософії і права Одеської національної академії харчових технологій Світлана Анатоліївна Дмитрашко

Slide 38

Два роки декомунізації в Україні: перші підсумки реформи Доповідач — магістр політології, аналітик Центру досліджень визвольного руху (Київ) Анна Ярославівна Олійник

Slide 59

Два роки декомунізації в Україні: перші підсумки реформи Доповідач — магістр політології, аналітик Центру досліджень визвольного руху (Київ) Анна Ярославівна Олійник

Slide 60

Современный терроризм: политико-антропологические аспекты в тоталитарной перспективе Докладчик — кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова Михаил Александрович Шабанов

Slide 61

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ : ПОЛИТИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ТОТАЛИТАРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ Михаил Шабанов

Slide 62

Терроризм — наиболее контекстное явление современного глобализированного мира. Терроризм является сложной научной проблемой. Он предполагает публично совершаемые действия или угрозы, направленные против общественной безопасности и создание в социальной среде обстановки страха, напряжения, беспокойства.

Slide 63

Феномен терроризма имеет ряд объяснений. Это: — сложное социально-политическое явление, обусловленное противоречиями, средством решения которых считаются террористические акты — имеет свою идеологию и организационные структуры; — является новой формой военно-политического противостояния.

Slide 64

Террористические действия пролонгируют фрустрацию в политической сфере, опасны своими масштабами, глубиной проникновения и разрушения. Направленная террористическая активность может привести к резкому изменению политического режима. Терроризм создаёт в обществе атмосферу страха и беззакония.

Slide 65

Последние террористические акты: — в Париже и его пригороде в ноябре 2015 года, — в Брюсселе в марте 2016-го и в апреле 2017 года. Ответственность за них взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Slide 66

Терроризм является цивилизационным феноменом, имеет свои истоки, источники, принципы и структуру. Понятие «террор» происходит от латинского «страх, ужас». Существует около 200 понятий терроризма.

Slide 67

Классический пример террористической организации Средних веков — секта ассасинов. Французские террористы периода Великой французской революции — Жан-Батист Каррье, Жан-Ламбер Тальен.

Slide 68

Четыре глобальные волны терроризма: — в 1880-е годы подвижение революционных идеологий в России, Европе и Северной Америке ; — в ХХ веке антиколониальное, национально-освободительное движение, террор как механизм противодействия метрополии; — в 1970-е годы деятельность «новых левых»; — с конца 1970-х годов глобализация и всплеск религиозного терроризма.

Slide 69

Архаичность терроризма. Террорист — отступник, изгнанник, часть маргинального слоя. Сакрализация насилия террористами приводит к деструктивным последствиям: любой может покушаться на устои общества и истеблишмент.

Slide 70

Политический терроризм —насильственные действия для осуществления влияния на политических лидеров, представителей власти или политиков, принуждение их к определенным политическим действиям или властным решениям. Терроризм является выражением «культурной травмы».

Slide 71

Причины политического терроризма: — огромное неравенство в уровнях жизни между развивающимися и развитыми странами; — попытки навязать определенную модель потребления для всех стран с разной историей и традициями; — заинтересованность правящей элиты ряда государств в терроризме как орудии внешней и внутренней политики.

Slide 72

Основные черты современного терроризма : — рост эффективности террористических атак; — рост угрозы использования оружия массового уничтожения, «ядерный шантаж»; — тенденция к децентрализации и разнообразию террористической деятельности, сепаратистская активность; — включенность в контекст современной гибридной войны; использование для борьбы с оппонентами; — пропаганда террористической и экстремисткой символики и  идеологии; — распространение идеологии политического терроризма в Интернет-пространстве, кибертерроризм, вербовка через социальные сети.

Slide 73

Методы борьбы с терроризм : правовые и социальные (использование ресурсов общества) Основная задача — вытеснение терроризма из социально-политической сферы... Стратегии борьбы: «Консервативная» стратегия — частичные уступки требованиям террористов. «Прогрессивная» стратегия — безоговорочное их уничтожение. Данные стратегии применимы к тоталитарным режимам — вдохновителям» терроризма.

Slide 74

Классификации политического терроризма: государственный и негосударственный (по принадлежности к тем или иным организациям); по количеству людей, одновременно подвергаемых угрозе теракта; по пространству, где он происходит; по направленности (внутренний или международный).  Наиболее опасным является государственный терроризм тоталитарных режимов.

Slide 75

Выводы : Причина распространения терроризма — дефицит регулирующих средств для противостояния ему.  Политический терроризм приобретает гибридный характер и является проявлением тоталитарной перспективы. Современный терроризм синтезирует религиозные, политические, экономические аспекты с культурно - цивилизационным выбором. Фактор выбора террористической активности является ведущей проблемой в рамках глобального сообщества. Терроризм выходит за пределы цивилизованного диалога и ставит под угрозу важнейшие принципы политической стабильности.

Slide 76

Спасибо за внимание!

Slide 77

Современный терроризм: политико-антропологические аспекты в тоталитарной перспективе Докладчик — кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова Михаил Александрович Шабанов

Slide 78

Презентація книжкової виставки «Українська Гельсінська група: Одеса — Україна — світ» Представляє — магістр культурології, провідний бібліограф відділу зв’язків з громадськістю і реклами Одеської національної наукової бібліотеки Анастасія Олександрівна Фомичова

Slide 79

5-та науково-практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» 19–22 квітня 2017 року   Перше засідання: «Феномени тоталітаризму і посттоталітаризму: теоретичні та практичні аспекти»

Slide 80

Запрошуємо на друге засідання: Друге засідання: «Феномен тоталітаризму: історичні аспекти (1920–1930-і)» 20 квітня, четвер, з 10.00 Гуманітарний корпус ОНУ Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх, конференц-зал (ауд. 202)

URL: