Παρουσίαση 14ου Εσπ ΕΠΑΛ 4386_2016 με 5 Τομείς 13 Ειδικότητες

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

mail@14epal-esp-thess.thess.sch.gr http:// 14epal-esp-thess.thess.sch.gr ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» Κατσιμίδη 11,  2310 889930 - 31 ώρες λειτουργίας: 18:00 – 22:05

Slide 2

mail@14epal-esp-thess.thess.sch.gr http:// 14epal-esp-thess.thess.sch.gr ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» Κατσιμίδη 11,  2310 889930 - 31 ώρες λειτουργίας: 18:00 – 22:05

Slide 3

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» Κατσιμίδη 11  2310 889930 - 31 Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση συνδυάζει την Γενική Παιδεία με την Τεχνική & Επαγγελματική γνώση και στοχεύει στη: παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών. προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών. καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη. παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα

Slide 4

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» Κατσιμίδη 11  2310 889930 - 31  Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών: 1)  Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, υποχρεωτικό ημερήσιο: Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη με 35 ώρες την εβδομάδα εσπερινό: Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη με 25 ώρες την εβδομάδα 2)   Μετα-Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, προαιρετικό εκπαίδευση 1 ημέρα στο ΕΠΑ.Λ. και 4 ημέρες στο χώρο εργασίας με συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών συνολική διάρκεια: εννέα (9) μήνες

Slide 5

το 14ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο σου προσφέρει την ευκαιρία να...  αποκτήσεις ταυτόχρονα δύο τίτλους σπουδών 1)  Απολυτήριο ΕΠΑ.Λ., ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου 2)  Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, με ενδοσχολικές εξετάσεις συνεχίσεις τις σπουδές σου στα ΑΤΕΙ & ΑΕΙ μέσω ειδικών Πανελλαδικών εξετάσεων αποκτήσεις ως απόφοιτος ΓΕΛ Πτυχίο Ειδικότητας, με την εγγραφή σου στην Β΄ τάξη, με απαλλαγή από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας  εισαχθείς στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωμ. Ενόπλων Δυνάμεων, Αστυφυλάκων, Πυροσβεστικής και στις Ακαδημίες Εμπορ. Ναυτικού αποκτήσεις ως απόφοιτος ΕΠΑ.Λ. 2ο Πτυχίο Ειδικότητας διαφορετικού Τομέα με την εγγραφή σου στη Β΄ τάξη ίδιου τομέα με την εγγραφή σου στη Γ΄ τάξη

Slide 6

Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες) Ερευνητική εργασία στην Τεχνολογία (2) Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (2) Νέα Ελληνικά (4) Μαθηματικά (4) Φυσικές Επιστήμες (3) Ιστορία (1) Ξένη Γλώσσα (1) Πληροφορική (2) Αρχές Μηχανολογίας (2) Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας (2) Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου (2) Βασικές Αρχές Σύνθεσης (2) Γεωπονία & Αειφόρος Ανάπτυξη (2) Α΄ τάξη μαθήματα

Slide 7

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 8

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν η οποία πρέπει να αντιστοιχεί με τον τομέα που έχουν παρακολουθήσει στη Β΄ τάξη Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 9

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 10

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 11

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 12

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 13

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 14

Ν. 4386/2016 από το σχ. έτος 2016-2017 Τομείς & Ειδικότητες

Slide 15

Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.  η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 4 μαθήματα της Δ΄ Τάξης Εσπ. ΕΠΑ.Λ. 2 μαθήματα Γενικής Παιδείας, με συντελεστή βαρύτητας 1,5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Νέα Ελληνική Γλώσσα) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) 2 μαθήματα Ειδικότητας του Τομέα με συντελεστή βαρύτητας 3,5  

Slide 16

δικαίωμα συμμετοχής: μαθητές της Δ΄ Τάξης Εσπ. ΕΠΑ.Λ. κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕΛ με Πτυχίο Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (όσοι αποκτούν Πτυχίο Ειδικότητας Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2016-2017 κι εφεξής) κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ, Πτυχίου και Απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ ή Β΄) του ν.3475/2006 Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Slide 17

εισαγωγή σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ σε ποσοστό ανάλογο των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. & ΓΕΛ στους κατόχους Απολυτηρίου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. αποδίδονται επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 1%  επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ

Slide 18

Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας: διάρκεια 9 μήνες «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» 1 ημέρα την εβδομάδα για 7 διδακτικές ώρες Συνολική διάρκεια 203 ώρες  προσφέρει στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ μια εναλλακτική μαθησιακή διαδρομή, ώστε να εκπαιδευτούν στο χώρο εργασίας και να προετοιμαστούν για την ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε 4 ημέρες

Slide 19

Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας: διάρκεια 9 μήνες Καθαρό εισπραττόμενο ποσό: 17,12 – 0,28 = 16,84€  παρέχεται στους μαθητευόμενους αμοιβή, που ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου, δηλ. 22,83x 75%=17,12€ καθώς και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα Επιβάρυνση του εργοδότη: 17,12 + 3,23 - 11= 9,35€ Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μαθητείας και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων (με εξετάσεις) από τον ΕΟΠΠΕΠ, χορηγείται ΠΤΥΧΙΟ Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΚ) επιπέδου 5 με ταυτόχρονα Επαγγελματικά Δικαιώματα

Slide 20

ευχαριστούμε για την προσοχή σας ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» Κατσιμίδη 11  2310 889930 - 31

URL: