Γ. Σεφέρη, "Επί ασπαλάθων...". Παράλληλο κείμενο

+47

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Γ. Σεφέρη, «Επί ασπαλάθων…» (Τετράδιο Γυμνασμάτων, Β΄) Γ. Ρίτσου, «Ούτε η Μυθολογία» (Επαναλήψεις Β΄) Παρουσίαση: Στάμου Ευαγγελία, Φιλόλογος

Slide 3

… ουράνια ποιητική οικονομία;

Slide 4

... ειδυλλιακά τοπία

Slide 5

η ποιητική γραφή …

Slide 6

Slide 7

το βράδυ … Και οι δύο καταφεύγουν στα ξένα κείμενα για να αντλήσουν το δικό τους, ο καθένας για λόγους διαφορετικούς.

Slide 8

διπλή η αναζήτηση …

Slide 9

… διαπίστωση

Slide 10

διαπίστωση …

Slide 11

μ` άλλα λόγια …

Slide 12

προφανώς …

Slide 13

από το βιβλίο … «Ο ποιητής και ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος» Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του ομότιτλου με το βιβλίο Διεθνούς Συνεδρίου (28 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2005). Το υλικό για την αντιπαραβολή των δύο ποιημάτων, προέρχεται από την εισήγηση του Γ. Γιατρομανωλάκη με θέμα: Αρχαιογνωστικές αναγνώσεις του Γιάννη Ρίτσου και του Γιώργου Σεφέρη, σελ. 93-105. Επιμέλεια: Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Στρατής Μπουρνάζος, Μουσείο Μπενάκη, Εκδόσεις Κέδρος.

URL: