A reprodución animal - Daniel Martínez, Andrés

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

A REPRODUCIÓN ANIMAL

Slide 2

Aparellos reproductores Aparello masculino: Consta de dous testículos que forman os espermatozoides e un conducto espermático. Aparello femenino: Consta de dous ovarios que forman os óvulos e un conducto ovárico.

Slide 3

Reproducción sexual Hai dous tipos de reproducción sexual, a interna e a externa. Interna: Ocurre nos animais terrestres. O macho deposita os espermatozoides no aparello reproductor da femia e o fecunda. Externa: Ocurre na auga. O macho echa os espermarmatozoides a os óvulos da femia que poden estar no mar o no leito dun río.

Slide 4

Animais hermafroditas Os animais hermafroditas son os animais que teñen os dous aparellos reproductores (o masculino e o feminino) . Cando depositan os espermatozoides no óvulo fase o cigoto . O cigoto despois dun tempo transformase en un embrión co seu ovo. Escarvan a terra e tapan os ovos. Exemplos: os caracois e miñocas.

Slide 5

Ovíparos Os animais ovíparos son os que o embrión crece nos ovos.

Slide 6

TIPOS DE OVOS Simples: Nos ovos simples só consta dunha envoltura xelatinosa e o embrión que esta no interior. Complexos: Nos ovos complexos consta da casca, que protexe o ovo, e a clara e a xema que alimentan o embrión que está no tamén no interior.

Slide 7

Exemplos: Simples Complexos

Slide 8

Nos animais vivíparos o embrion crece no ventre da nai. Solen ser vivíparos os mamíferos e algunha serpe. VIVÍPAROS

Slide 9

Exemplo: Mamíferos como o tigre.

Slide 10

Hai dous tipos de crecementos: Directo: O animal parécese moito aos seus proxenitores. Indirecto: O animal non se parece aos seus proxenitores e deben de pasar moitos cambios. CRECEMENTO DOS ANIMAIS

Slide 11

Exemplos: Directo Indirecto

Slide 12

BY DANIEL MARTÍNEZ and ANDRÉS RODRÍGUEZ DANIEL ANDRÉS

Slide 13

FIN

Summary: actividades tic, medio

URL: