PE Pedreres

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

La Muntanya de Les Pedreres Una part situat dins l’EIN Gavarres 150 hectàrees amb mosaic periurbà i agro-forestal Proximitat àrea urbana Valors naturals, històrics i patrimonials

Slide 2

Entorn privilegiat i gran panoràmica Gran potencialitat com a parc i passeig Atractius naturals i visuals Elements problemàtics (abocaments, barraquisme, etc.) Singularitats del turó de Les Pedreres: Paisatge

Slide 3

Espai calcari: Explotació de pedra de Girona Presència de pedreres i explotacions històriques Singularitats del turó de Les Pedreres: Geologia

Slide 4

Algunes espècies singulars i escasses Plantes de sòl calcícola Ocells i rèptils rupícoles Singularitats del turó de Les Pedreres: Fauna i Flora

Slide 5

Abocaments, construcció il·legal, barraquisme Singularitats del turó de Les Pedreres: Problemàtica

Slide 6

Actuacions realitzades: Anella Verda

Slide 7

Arranjament de 1,4 km de camí Instal·lació de piques direccionals i banderoles Actuacions realitzades: Anella Verda

Slide 8

13,6 hectàrees de camps abandonats que es cultiven actualment Actuacions realitzades: Acords de Custòdia

Slide 9

Actuacions realitzades: Prevenció d’incendis Nous camins, neteja forestal, aigua

Slide 10

Actuacions realitzades: Prevenció d’incendis

Slide 11

Actuacions : Retirada de runes i tancament d’accessos

Slide 12

Propostes de futur: Actuacions FEOSL 2010 Tancament i adequació del camí del Polvorí Eliminació barraques sector entre el Calvari i el Polvorí Retirada de la totalitat de residus del Polvorí i del sector “Pirulí” Neteja forestal de la Muntanya de la O Retirada barraques i neteja forestal del sector Grup Sant Daniel

Slide 13

Propostes de futur: Pla Especial de Les Pedreres Normativa urbanística, d’usos i d’accessos Ordenació i regulació urbanística dels habitatges Creació d’un “parc urbà” d’enllaç amb el Medi Natural Itineraris, senders, rutes, plafons i senyalització Recuperació de pedreres com a elements visitables i identitaris Calendari: Encàrrec (2010) i execució (a partir de 2011).

More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
This user hasn't uploaded any other presenations yet.
Previous Page Next Page