Типова промова 2017

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти

Slide 2

Київська Чернігівська Сумська Полтавська Черкаська Дніпропетровська Запорізька АР Крим Херсонська Миколаївська Луганська Донецька Харківська Житомирська Вінницька Хмельницька Рівненська Волинська                       Львівська                                       Закарпатська                                               Чернівецька                                         - Івано-Франківська                                   - Тернопільська                                 Кіровоградська Одеська

Slide 3

Вступні випробування під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО

Slide 4

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Типова промова інструктора ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Slide 5

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Типова промова інструктора   Доброго дня, шановні вступники!   Єдине фахове вступне випробування в аудиторії проводять старший інструктор ___________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) та інструктор ________________________________________. (прізвище, ім'я, по батькові) На виконання тесту відведено 240 хв. Звертаємо увагу, що тест складається з трьох блоків. На виконання блоку «Тест загальних навчальних правничих компетентностей» (далі – блок «ТЗНПК») передбачено 75 хв, блоку «Право» – 105 хв, блоку «Іноземна мова» – 60 хв.

Slide 6

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Під час роботи над тестом на Екзаменаційному листку буде проставлено відмітку про проходження вступного випробування. Покладіть, будь ласка, Екзаменаційний листок та документ, назва і номер якого зазначені в Екзаменаційному листку, на край робочого стола. Якщо під час вступного випробування вам необхідно вийти з аудиторії, то піднесіть руку й попередьте про це старшого інструктора. Пам’ятайте, що одночасно виходити двом і більше особам забороняється, а час, відведений на виконання тесту, не продовжується. Перед виходом з аудиторії залиште на робочому столі зошит із завданнями вступного випробування (далі – зошит) і бланк відповідей, поклавши його заповненою стороною донизу.

Slide 7

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Якщо вам необхідна допомога у вирішенні питань, які не стосуються змісту тесту, піднесіть руку. До вас підійде старший інструктор або інструктор. Пам’ятайте, що в разі порушення процедури проходження вступного випробування, ви будете позбавлені права продовжувати роботу над тестом.

Slide 8

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Ви маєте знати, що результати вступного випробування можуть бути анульовані у випадку:

Slide 9

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» виявлення в період часу, відведеного на виконання тесту, в особи або на її робочому місці: друкованих чи рукописних матеріалів, засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів, що не передбачені процедурою проведення вступного випробування (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити старшому інструктору до початку роботи над тестом);

Slide 10

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» виконання тесту не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти (далі – Український центр); спілкування в будь-якій формі з іншим вступником під час роботи над тестом; списування відповідей на завдання тесту в іншого вступника; виконання тесту іншою особою; неповернення бланка відповідей працівникам аудиторії, після завершення часу, відведеного для виконання тесту;

Slide 11

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» неправильного оформлення або пошкодження вступником бланка відповідей, що унеможливить оцінювання наданих відповідей чи автоматизовану обробку бланка; персоналізації вступником бланка відповідей або наявності в ньому додаткових відміток, що не передбачені процедурою проведення вступного випробування; дострокового припинення роботи над тестом внаслідок порушення вступником процедури проходження вступного випробування.

Slide 12

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Звертаємо увагу на те, що в аудиторіях та пункті тестування за допомогою металодетектора може здійснюватися контроль за дотриманням вступниками вимоги щодо заборони мати при собі та/або на робочому місці мобільні пристрої, флешки, навушники, сім-карти, інші пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв.

Slide 13

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Якщо ви забули залишити в спеціально відведеному місці перераховані раніше предмети, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, прилади, що не передбачені процедурою проведення вступного випробування, пропонуємо зробити це зараз.

Slide 14

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Якщо в аудиторії чи інших приміщеннях пункту тестування порушено порядок проведення вступного випробування, що може негативно вплинути на ваш результат, то ви маєте право до виходу з пункту тестування подати уповноваженій особі Українського центру апеляційну заяву щодо порушення процедури проведення вступного випробування. У разі виникнення сумнівів щодо правильності встановлення результатів вступного випробування ви маєте право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів до Українського центру.

Slide 15

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Комплектування та заклеювання пакета для відправлення матеріалів вступного випробування здійснюється в присутності не менше трьох вступників. Протягом 30 хвилин після завершення вступного випробування в пункті тестування ви маєте право отримати в інструктора свої зошити, які використовували як чернетки.

Slide 16

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Прошу підійти до стола третього за списком в Аудиторному протоколі вступника, щоб перевірити неушкодженість аудиторних пакетів і засвідчити це своїм підписом в Аудиторних протоколах. Прошу ______________________ зробити це. (прізвище, ім'я, по батькові вступника)

Slide 17

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Відкриємо аудиторний пакет № 1 (блок «ТЗНПК») і перевіримо його комплектність. (Старший інструктор записує до Аудиторного протоколу № 1 номер аудиторного пакета, демонструє присутнім в аудиторії його комплектність. Після цього він робить відповідні записи в Аудиторному протоколі № 1 та наклеює на нього наліпку «00».)

Slide 18

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Зараз старший інструктор роздасть бланки відповідей. Після перевірки вами їхньої якості друку буде здійснено кодування бланків за допомогою наліпок зі штрих-кодами. (Старший інструктор роздає вступникам бланки відповідей та здійснює їх кодування.) Тепер старший інструктор роздасть вам зошити із завданнями блоку «ТЗНПК». Поки що не відкривайте їх. (Старший інструктор роздає вступникам зошити. Номер зошита має відповідати номеру робочого місця вступника, зазначеному на індивідуальній паперовій наліпці.)

Slide 19

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Розгорніть зошит і перевірте якість друку та кількість сторінок у ньому. Їх має бути 20. Якщо в зошиті інша кількість сторінок або є брак друку, що унеможливлює прочитання фрагмента тексту, то піднесіть руку. До вас підійде старший інструктор. Згорніть зошит та перевірте, чи збігаються номери, що вказані на наліпці зі штрих-кодом, на зошиті та індивідуальній паперовій наліпці, наклеєній на робочому місці.

Slide 20

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» У разі виявлення невідповідності між номерами, зазначеними на індивідуальній паперовій наліпці, наліпці зі штрих-кодом та зошиті, піднесіть руку. До вас підійде старший інструктор. (У такому разі старший інструктор повинен виправити помилку та видати учасникам зошити у відповідності до номерів, що вказані на наліпці(ках) зі штрих-кодом та індивідуальній паперовій наліпці).

Slide 21

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» На зворотному боці бланка відповідей напишіть «Із правилами заповнення бланків відповідей, правами та обов’язками вступника під час проходження вступного випробування, порядком подання апеляцій ознайомлений(а).» (Завіряти вступникам цей текст своїм підписом не потрібно). У тексті, що надрукований, укажіть номери вашого робочого місця, зошита, наліпки зі штрих-кодом на бланку відповідей.

Slide 22

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» (Якщо номери, що вказані на наліпці зі штрих-кодом, на зошиті та індивідуальній паперовій наліпці, наклеєній на робочому місці, не збігаються, старший інструктор описує ситуацію на зворотному боці Аудиторного протоколу № 1).

Slide 23

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Перед початком роботи самостійно ознайомтеся з інструкцією, яка розміщена на титульній сторінці зошита (вступники ознайомлюються з інструкцією). У спеціально відведеному місці бланка відповідей поставте знак «Х» під номером, що відповідає номеру вашого зошита. Зразок позначення подано на титульній сторінці зошита. Покладіть бланк відповідей на край стола, щоб старший інструктор перевірив наявність та правильність позначення в ньому відмітки, яка відповідає номеру зошита (старший інструктор перевіряє наявність та правильність позначення позначки).

Slide 24

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Прошу всіх звірити час на годинниках. Увага! На виконання завдань кожної секції відводиться по 25 хвилин. Початок виконання завдань блоку «ТЗНПК»: ______ год _____ хв. Час завершення виконання завдань: ______год _____хв. Розпочинаємо роботу над завданнями першої секції «Критичне мислення». Пам’ятайте! Відповіді на завдання секції, над якою ви працюєте, треба перенести в бланк відповідей у відведений на роботу з нею час (25 хвилин). Повертатися до завдань секції, час роботи над якою вичерпано, не можна.

Slide 25

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» (Вступники працюють над завданнями секції «Критичне мислення». Старший інструктор та інструктор контролюють, щоб вступники працювали над завданнями конкретної секції. Для полегшення здійснення контролю за роботою вступників сторінки зошитів, на яких містяться завдання кожної окремої секції, мають спеціальні позначки.)

Slide 26

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Через 25 хв повідомити: Час роботи над завданнями секції «Критичне мислення» закінчився. Перейдіть до виконання завдань секції «Аналітичне мислення». Не забувайте! Відповіді на завдання секції треба перенести в бланк відповідей у відведений на роботу з нею час. (Вступники працюють над завданнями секції «Аналітичне мислення». Старший інструктор та інструктор контролюють, щоб вступники працювали над завданнями конкретної секції.)

Slide 27

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Через 25 хв повідомити: Час роботи над завданнями секції «Аналітичне мислення» вичерпаний. Перейдіть до виконання завдань секції «Логічне мислення». Пам’ятайте! Відповіді на завдання секції треба перенести в бланк відповідей у відведений на роботу з нею час. (Вступники працюють над завданнями секції «Логічне мислення». Старший інструктор та інструктор контролюють, щоб вступники не поверталися до завдань секцій, час роботи над якими вже вичерпано.)

Slide 28

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Через 25 хв повідомити: Увага! Час, відведений на виконання завдань блоку «ТЗНПК», закінчився. Згорніть зошити. Здайте бланки відповідей старшому інструктору, зошити – інструктору. (Старший інструктор збирає бланки відповідей, надаючи вступникам для підпису Аудиторний протокол №1, та невикористані тестові матеріали (за наявності). Інструктор збирає зошити, які залишає на краю стола старшого інструктора до кінця тестування. Старший інструктор формує пакет із матеріалами вступного випробування, заклеює його та залишає на робочому місці.)

Slide 29

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Відкриємо аудиторний пакет № 2 (блок «Право») і перевіримо його комплектність. (Старший інструктор записує до Аудиторного протоколу № 2 номер аудиторного пакета, демонструє присутнім в аудиторії його комплектність. Після цього він робить відповідні записи в Аудиторному протоколі № 2 та наклеює на нього наліпку «00».) Зараз старший інструктор роздасть бланки відповідей. Після перевірки вами їхньої якості друку буде здійснено кодування бланків за допомогою наліпок зі штрих-кодами. (Старший інструктор роздає вступникам бланки відповідей та здійснює їх кодування.)

Slide 30

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Тепер старший інструктор роздасть вам зошити із завданнями блоку «Право», які ви поки що не розгортайте. (Старший інструктор роздає вступникам зошити. Номер зошита має відповідати номеру робочого місця вступника, зазначеному на індивідуальній паперовій наліпці.)

Slide 31

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Відкрийте зошит і перевірте якість друку та кількість сторінок у ньому. Їх має бути 16. Якщо в зошиті інша кількість сторінок або є брак друку, що унеможливлює прочитання фрагмента тексту, то піднесіть руку. До вас підійде старший інструктор. Згорніть зошит та перевірте, чи збігаються номери, що вказані на наліпці зі штрих-кодом, на зошиті та індивідуальній паперовій наліпці, наклеєній на робочому місці.

Slide 32

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» У разі виявлення невідповідності між номерами, зазначеними на індивідуальній паперовій наліпці та матеріалах вступного випробування, піднесіть руку. До вас підійде старший інструктор. (У такому разі старший інструктор повинен виправити помилку та видати учасникам зошити у відповідності до номерів, що вказані на наліпці(ках) зі штрих-кодом та індивідуальній паперовій наліпці).

Slide 33

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» На зворотному боці бланка відповідей у тексті, що надрукований, укажіть номери робочого місця, зошита, наліпки зі штрих-кодом на бланку відповідей. (Якщо номери, що вказані на наліпці зі штрих-кодом, на зошиті та індивідуальній паперовій наліпці, наклеєній на робочому місці, не збігаються, старший інструктор описує ситуацію на зворотному боці Аудиторного протоколу № 1). У спеціально відведеному місці бланка відповідей поставте знак «Х» під номером, що відповідає номеру вашого зошита. Зразок позначення подано на титульній сторінці зошита.

Slide 34

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Покладіть бланк відповідей на край стола, щоб старший інструктор перевірив наявність та правильність позначення в ньому відмітки, яка відповідає номеру зошита. Самостійно ознайомтеся з інструкцією, що розміщена на титульній сторінці зошита (вступники ознайомлюються з інструкцією). Початок виконання завдань блоку «Право»: ___ год ___ хв. Час завершення виконання завдань: ______год _____хв. Раціонально розподіляйте свій час. Пам’ятайте, що для заповнення бланка відповідей необхідно відвести 5 – 10 хвилин. (Вступники працюють над тестовими завданнями.)

Slide 35

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Увага! Час, відведений на виконання завдань блоку «Право», закінчився. Згорніть зошити. Здайте бланки відповідей старшому інструктору, зошити – інструктору. (Старший інструктор збирає бланки відповідей, надаючи вступникам для підпису Аудиторний протокол №2, та невикористані тестові матеріали (за наявності). Інструктор збирає зошити, які залишає на краю стола старшого інструктора до кінця тестування. Старший інструктор формує пакет із матеріалами вступного випробування, заклеює його та залишає на робочому місці.)

Slide 36

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Поданий нижче текст інструктор зачитує, якщо в аудиторії проводиться вступне випробування з іноземної мови

Slide 37

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Відкриємо аудиторний пакет № 3 (блок «Іноземна мова») і перевіримо його комплектність. (Старший інструктор записує в Аудиторний протокол № 3 номер аудиторного пакета, демонструє присутнім в аудиторії його комплектність. Після цього він робить відповідні записи в Аудиторному протоколі № 3 та наклеює на нього наліпку «00».)

Slide 38

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Зараз старший інструктор роздасть бланки відповідей. Після перевірки вами їхньої якості друку буде здійснено кодування бланків за допомогою наліпок зі штрих-кодами. (Старший інструктор роздає учасникам бланки відповідей та здійснює їх кодування.) Тепер старший інструктор роздасть вам зошити із завданнями блоку «Іноземна мова», які поки що не розгортайте. (Старший інструктор роздає вступникам зошити. Номер зошита повинен відповідати номеру робочого місця вступника, зазначеному на індивідуальній паперовій наліпці.)

Slide 39

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Розгорніть зошит і перевірте якість друку та кількість сторінок у ньому. Їх має бути 12. Якщо в зошиті інша кількість сторінок або є брак друку, що унеможливлює прочитання фрагмента тексту, то піднесіть руку. До вас підійде старший інструктор. Згорніть зошит та перевірте, чи збігаються номери, що вказані на наліпці зі штрих-кодом, на зошиті та індивідуальній паперовій наліпці, наклеєній на робочому місці.

Slide 40

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» У разі виявлення невідповідності між номерами, зазначеними на індивідуальній паперовій наліпці та матеріалах вступного випробування, піднесіть руку. До вас підійде старший інструктор. (У такому разі старший інструктор повинен виправити помилку та видати учасникам зошити у відповідності до номерів, що вказані на наліпці(ках) зі штрих-кодом та індивідуальній паперовій наліпці).

Slide 41

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» На зворотному боці бланка відповідей у тексті, що надрукований, укажіть номери робочого місця, зошита, наліпки зі штрих-кодом на бланку відповідей. (Якщо номери, що вказані на наліпці зі штрих-кодом, на зошиті та індивідуальній паперовій наліпці, наклеєній на робочому місці, не збігаються, старший інструктор описує ситуацію на зворотному боці Аудиторного протоколу № 1). У спеціально відведеному місці бланка відповідей поставте знак «Х» під номером, що відповідає номеру вашого зошита. Зразок позначення подано на титульній сторінці зошита.

Slide 42

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Покладіть бланк відповідей на край стола, щоб старший інструктор перевірив наявність та правильність позначення в ньому відмітки, що відповідає номеру зошита. Самостійно ознайомтеся з інструкцією, що розміщена на титульній сторінці зошита (вступники ознайомлюються з інструкцією).

Slide 43

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Початок виконання завдань: ___ год _____ хв. Час завершення виконання завдань: ___год __хв. Раціонально розподіляйте свій час. Пам’ятайте, що для заповнення бланка відповідей необхідно відвести 5 – 10 хвилин. Вступники виконують тест

Slide 44

для магістрів за спеціальністю 081 «Право» Увага! Час, відведений на виконання завдань блоку _______________ мова, закінчився. (назва іноземної мови) Згорніть зошити і здайте бланки відповідей старшому інструктору, зошити – інструктору. (Старший інструктор збирає бланки відповідей, надаючи вступникам для підпису Аудиторний протокол №3, та невикористані тестові матеріали (за наявності). Інструктор збирає зошити, які залишає на краю стола старшого інструктора. Старший інструктор формує пакет із матеріалами вступного випробування та заклеює його.)

Slide 45

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

URL: