КОРАБЧЕТО

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

КОРАБЧЕТО В. Сутеев

Slide 2

Тръгнали Жабчето, Пиленцето, Мишлето, Мравката и Калинката да се разхождат. Стигнали до реката.

Slide 3

-Хайде да се окъпем! – казало Жабчето и скочило във водата.

Slide 4

- Ние не можем да плуваме – отговорили Пиленцето, Мишлето, Мравката и Калинката. - Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! – заквакало Жабчето. – За нищо не ви бива! – и така започнало да се смее, че едва не се удавило.

Slide 5

Обидили се Пиленцето, Мишлето, Мравката и Калинката.Замислили се.Мислили, мислили и измислили.

Slide 6

Пиленцето донесло листенце. Мишлето - орехова черупка.

Slide 7

Мравката домъкнала сламка.          А Калинката - връвчица.

Slide 8

И работата започнала: мушнали единия край на сламката в черупката, завързали листенцето с връвчицата и построили корабче!

Slide 9

Пуснали го във водата.

Slide 10

Седнали в него и заплавали. Жабчето подало глава от водата – искало още да се посмее, но корабчето било отплувало далече... Къде ще го гони!

Slide 11

Адаптация: Т. Чожгова

URL: