WEB20

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

LA REVOLUCIÓ SOCIAL A INTERNET WEB 2.0

Slide 2

DEL WEB 1.0 AL WEB 2.0

Slide 3

CARACTERÍSTIQUES DEL WEB 1.0 Del 1994 al 2003 Webs estàtiques Informació creada per programadors No col·laboratiu Tecnologia associada: html, gif

Slide 4

CARACTERÍSTIQUES DEL WEB 2.0 A partir del 2003 Webs col·laboratives i participatives S’aprofita la intel·ligència col·lectiva Democratització de l’ús de la xarxa Tecnologia associada: AJAX, DHTML, XML, SOAP

Slide 6

QUIN ÉS EL FUTUR DEL WEB?

Slide 7

CARACTERÍSTIQUES DEL WEB 3.0 Anomenada web semàntica pel contingut semàntic de les webs Connexió entre aplicacions web Independència respecte al navegador

Slide 8

COM UTILITZEM EL WEB 2.0? Aplicacions per expressar-se/crear i publicar/difondre: blog, wiki... Aplicacions per publicar/difondre i buscar informació: podcast, YouTube, Flickr, SlideShare, Del.icio.us... Aplicaciones per buscar/accedir a informació que ens interessa: RSS, Bloglines, GoogleReader, buscadores especializados... Xarxes socials: Ning, Second Life, Twitter... Altres aplicacions on-line Web 2.0: Calendaris, geolocalització, llibres virtuals compartits, notícies, ofimàtica on-line, plataformes de teleformació, pissarres digitals col·laboratives on-line,portal personalitzat...

Slide 9

EN RESUM…

Slide 10

REFLEXIONEU UNA MICA… Penseu quines pàgines/aplicacions feu servir més sovint i classifiqueu-les segons les seves característiques en web 1.0 o web 2.0. Ara penseu en les aplicacions que feu servir a classe i feu el mateix. Per què el web 2.0 ha suposat una revolució social a la xarxa?

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
This user hasn't uploaded any other presenations yet.
Previous Page Next Page