9 1 Стилі і напрямки

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

    Реалізм (з фр. геаІіБте — дійсний) — художній напрям, який передбачає правдиве, історично достовірне, об’єктивне і всебічне відображення дійсності специфічними засобами художньої творчості                                                               Реалізм (з фр. геаІіБте — дійсний) — художній напрям, який передбачає правдиве, історично достовірне, об’єктивне і всебічне відображення дійсності специфічними засобами художньої творчості                                                          

Slide 2

Стилі в мистецтві не мають чітких меж, вони плавно переходять один в інший і знаходяться в безперервному розвитку, змішуванні та протидію. В рамках одного історичного художнього стилю завжди зароджується новий, а той, у свою чергу, переходить в наступний. Багато стилі співіснують одночасно і тому «чистих стилів» взагалі не буває.

Slide 3

Як тільки закінчилися великі європейські стилі: романтизм, реалізм, класицизм.. починається велика кількість стилів, які існували невеликий (порівняно з минулими епохами) час або існували одночасно. Це – модерн, імпресіонізм, символізм – предтеча всіх інших стилів. Далі – авангардні напрямки – кубізм, футуризм, кубофутуризм. А також: абстракціонізм, експресіонізм та інш. утрату наследия европейских художественных традиций и чрезмерную зависимость от культуры кино, моды и коммерческой графики, а, с другой стороны, постмодернистское искусство провоцирует острые вопросы, требуя не менее острых ответов и затрагивая самые насущные проблемы морали, что полностью совпадает с исконной миссией искусства как такового[30]. Постмодернистское искусство отказалось от попыток создания универсального канона со строгой иерархией эстетических ценностей и норм. Единственной непререкаемой ценностью считается ничем не ограниченная свобода самовыражения художника, основывающегося на принципе «всё разрешено».

Slide 4

Як тільки закінчилися великі європейські стилі: романтизм, реалізм, класицизм.. починається велика кількість стилів, які існували невеликий (порівняно з минулими епохами) час або існували одночасно. Це – модерн, імпресіонізм, символізм – предтеча всіх інших стилів. Далі – авангардні напрямки – кубізм, футуризм, кубофутуризм. А також: абстракціонізм, експресіонізм та інш. утрату наследия европейских художественных традиций и чрезмерную зависимость от культуры кино, моды и коммерческой графики, а, с другой стороны, постмодернистское искусство провоцирует острые вопросы, требуя не менее острых ответов и затрагивая самые насущные проблемы морали, что полностью совпадает с исконной миссией искусства как такового[30]. Постмодернистское искусство отказалось от попыток создания универсального канона со строгой иерархией эстетических ценностей и норм. Единственной непререкаемой ценностью считается ничем не ограниченная свобода самовыражения художника, основывающегося на принципе «всё разрешено».

Slide 5

Як тільки закінчилися великі європейські стилі: романтизм, реалізм, класицизм.. починається велика кількість стилів, які існували невеликий (порівняно з минулими епохами) час або існували одночасно. Це – модерн, імпресіонізм, символізм – предтеча всіх інших стилів. Далі – авангардні напрямки – кубізм, футуризм, кубофутуризм. А також: абстракціонізм, експресіонізм та інш. утрату наследия европейских художественных традиций и чрезмерную зависимость от культуры кино, моды и коммерческой графики, а, с другой стороны, постмодернистское искусство провоцирует острые вопросы, требуя не менее острых ответов и затрагивая самые насущные проблемы морали, что полностью совпадает с исконной миссией искусства как такового[30]. Постмодернистское искусство отказалось от попыток создания универсального канона со строгой иерархией эстетических ценностей и норм. Единственной непререкаемой ценностью считается ничем не ограниченная свобода самовыражения художника, основывающегося на принципе «всё разрешено».

Slide 6

Модернізм - загальна назва напрямів мистецтва та літератури кінця XIX - поч. XX ст., що відображували кризу буржуазної культури і характеризували розрив із традиціями реалізму та естетикою минулого. Модернізм виник у Франції наприкінці XIX ст. (Бодлер, Верлен, А.Рембо) і поширився в Європі, Росії, Україні. Модерністи вважали, що не треба шукати у творі мистецтва якоїсь логіки, раціональної думки. Протестуючи проти застарілих ідей та форм, модерністи шукали нових шляхів і засобів художнього відображення дійсності, знаходили нові художні форми.

Slide 8

Це – модерн, імпресіонізм, символізм – предтеча всіх інших стилів. Далі – авангардні напрямки – кубізм, футуризм, кубофутуризм. А також: абстракціонізм, експресіонізм та інш. Baжнoй xyдoжecтвeннoй идeeй фyтypизмa cтaл пoиcк плacтичecкoгo выpaжeния cтpeмитeльнocти движeния кaк ocнoвнoгo пpизнaкa тeмпa coвpeмeннoй жизни. Дадаисты начали проповедовать антиискусство в котором нет ни морали, ни логики, ни традиций. Сутью самовыражения стала провокация, как единственно возможный способ существования. В качестве основного предмета и образа поп-арт использовал образы продуктов потребления. Фактически, это направление в искусстве подменило традиционное изобразительное творчество — на демонстрацию тех или иных объектов массовой культуры или вещественного мира

Slide 9

Пабло Пікассо написав досить своїх автопортретів, але якби не існувало його фотографій, ми так ніколи б і не дізналися, як він виглядав. Тільки не з його автопортретів. Навіть ранні, реалістичні, і то вселяють підозру. Схоже, йому завжди, з самого початку було просто нудно виписувати всі ці подібності; подвоєння реальності за допомогою живопису - це не його стезя. Розгляньте декілька автопортретів Пабло Пікассо, що написані ним в різні періоди творчості, порівняйте, охарактеризуйте їх. Пікасо 15 років. Написана під час навчання в школі мистетцв. Картина написана в період освоєння Пікассо манери і стилю своїх попередників і сучасників, в основному, французьких імпресіоністів. Цей період, для якого характерні огрубіння і примітивізація форми, носить назву сезанновского (через вплив на Пікассо методу Сезанна), а також африканського (через те, що Пікассо перебував під враженням від мистецтва древніх африканських масок). Це одна з останніх робіт майстра, виконана 30 червня 1972 року, що за 9 місяців до смерті. Протягом декількох днів Пікассо зробив невелику серію подібних автопортретів, схожих на черепа.1

Slide 10

Якось, в кінці 30-х років, розглядаючи фотографії Брассая, який знімав скульптуру Пікассо в його паризькій майстерні, він сказав: «Коли бачиш, як багато ви можете висловити за допомогою фотографії, розумієш, що не може більше бути об'єктом живопису. Навіщо художнику намагатися зобразити те, що прекрасно увічнить фотооб'єктив? Це було б божевіллям. Фотографія з'явилася якраз в потрібний момент, щоб звільнити живопис від опису предмета і від самого предмета. Тепер предмет знаходиться у владі фотографії. І чи не краще художникам скористатися здобутою свободою і вжити її на що-небудь інше? »

Slide 1

Стиль в мистецтві

Slide 2

Стиль – відображення в мистецьких творах етнонаціональних особливостей певного народу, нації, країни, регіонів. Стиль – сукупність спільних ознак, система художніх форм, наділених певною виразністю. Стиль митця – індивідуальна творча манера.

Slide 3

Великі європейські стилі Античність, Середньовіччя, Відродження. Новий час: бароко, класицизм, романтизм, реалізм

Slide 4

Великі європейські стилі Античність, Середньовіччя, Відродження. Новий час: бароко, класицизм, романтизм, реалізм Модернізм Імпрессіонізм, модерн, фовізм, кубізм, абстракционізм, єкспрессіонізм, сюрреалізм…

Slide 5

Великі європейські стилі Античність, Середньовіччя, Відродження. Новий час: бароко, класицизм, романтизм, реалізм Модернізм Імпрессіонізм, модерн, фовізм, кубізм, абстракционізм, єкспрессіонізм, сюрреалізм… Постмодернізм

Slide 6

Модернізм (інше мистецтво) - загальна назва напрямів мистецтва та літератури кінця XIX - поч. XX ст., синонім всього некласичного мистецтва. Модерністи шукали нових шляхів і засобів художнього відображення дійсності, знаходили нові художні форми.

Slide 7

Модернізм – синонім всього некласичного мистетцва. Загальні риси модернізму: - особлива увага до внутрішнього світу особистості; - проголошення самоцінності людини та мистецтва; - надання переваги творчій інтуїції; - пошук нових засобів у мистецтві - прагнення відкрити нові ідеї, що перетворять світ за законами краси і мистецтва.

Slide 9

Автопортрети Пабло Пікассо 1 2 3 4

Slide 10

Пабло Пікассо

URL: