Lời Nguyện Gây Khó Chịu

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

( Auteur inconnu ) Lời nguyện của Mục Sư Wright Một lời nguyện gây khó chịu

Slide 2

Có lẽ bạn sẽ thích lời nguyện sau đây, lời nguyện này được xướng vào lúc khai mạc khoá họp tại Kansas House of Representatives vào tháng hai năm 2008 tại bang Kansas (Hoa Kỳ). Dường như lời nguyện này vẫn còn làm cho một số người khó chịu.

Slide 3

...nhưng đây là nội dung họ đã nghe: Khi mục sư Jeremiah Wright (vị linh hướng của Obama trước đây) được yêu cầu xướng lời nguyện khai mạc khóa họp của Thượng Viện bang Kansas, mọi người tưởng sẽ nghe một lời nguyện bình thường...

Slide 4

Lạy Chúa, hôm nay chúng con đến với Chúa để xin lỗi Chúa và để xin Chúa hướng dẫn chúng con.

Slide 5

Chúng con biết có Lời Chúa phán với chúng con rằng: “Khốn cho những ai gọi điều gì xấu là tốt”, nhưng đó chính là điều chúng con đã làm.

Slide 6

Chúng con đã làm mất quân bình tinh thần và đã làm đảo lộn các giá trị.

Slide 7

Chúng con đã bóc lột người nghèo và chúng con gọi đó là “Sổ số”.

Slide 8

Chúng con đã tưởng thưởng tính lười biếng và chúng con gọi đó là “Trợ cấp xã hội”.

Slide 9

Chúng con đã giết những người con chưa được sinh ra của chính mình và chúng con gọi đó là “Chọn lựa tự do”.

Slide 10

Chúng con đã giết hại những kẻ phá thai và chúng con gọi đó là “Công bình”.

Slide 11

Chúng con đã sao lãng dạy kỷ cương cho con em mình và chúng con gọi đó là “Phát triển lòng tự tôn”.

Slide 12

Chúng con đã lạm dụng quyền lực và chúng con gọi đó là “Chính trị”.

Slide 13

Chúng con đã thèm muốn của cải của những người láng giềng và chúng con gọi đó là “Có tham vọng”.

Slide 14

L’a b Chúng con đã làm ô nhiễm làn sóng truyền thanh và truyền hình bằng lời lẽ thô tục và hình ảnh khiêu dâm và chúng con gọi đó là “Tự do ngôn luận”.

Slide 15

Chúng con đã chế riễu các giá trị do ông bà tổ tiên thiết lập từ ngàn xưa và chúng con gọi đó là “Tri thức”.

Slide 16

Lạy Chúa, xin hãy dò thấu lòng chúng con; xin hãy thanh tẩy chúng con và giải thoát chúng con khỏi tội lỗi. Amen!

Slide 17

Một nghị sĩ đã rời phòng họp trong lúc cầu nguyện. Ba vị khác đã chỉ trích lời nguyện của mục sư và một vị khác đã gọi lời nguyện này là “một thông điệp bất khoan dung”. ABC de l'amitié ! Đã có phản ứng tức thời.

Slide 18

Trong sáu tuần sau đó, Hội Thánh Central Christian Church, nơi mục sư Wright làm việc, đã nhận hơn 5 000 cuộc điện thoại, trong đó chỉ có 47 cuộc tỏ ý chống lại lời lẽ của vị mục sư.

Slide 19

Hiện nay, Hội Thánh này nhận được thư gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, Ấn Độ, Châu Phi, Châu Á, v.v. ngỏ ý muốn xin lời nguyện trên của mục sư Wright.

Slide 20

Chuyển ngữ: ltd 16♣07♣2010 Với sự trợ giúp của Chúa, xin cho lời nguyện này được truyền đi cho mọi dân tộc và xin cho lòng chúng ta ao ước được trở nên “một dân sống trong ân nghĩa Chúa”.

URL: