Ο Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία κεφ. 14

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ούρδας Ιωάννης 2017

Slide 2

Ο Κλεισθένης καταγόταν από οικογένεια ευγενών. Ο πατέρας του ήταν αρχηγός της μεσαίας τάξης. Την περίοδο που κυβερνούσε τυραννικά ο Πεισίστρατος και αργότερα οι δυο γιοι του εξορίστηκαν. ( διώχτηκαν από την Αθήνα)

Slide 3

Το 507 π.Χ. μετά την πτώση της τυραννίας και μετά από μια περίοδο ταραχών ο Κλεισθένης επέστρεψε. Οι Αθηναίοι του ζήτησαν να μεταρρυθμίσει το πολίτευμα και να το κάνει πιο δημοκρατικό . Επιλέχθηκε από το λαό γιατί είχε μεγάλο κύρος.

Slide 4

Ο Κλεισθένης γνώριζε ότι η αιτία της κακοδιοίκησης και των συγκρούσεων ήταν το γεγονός ότι την εξουσία την είχαν οι ευγενείς , ο ανταγωνισμός μεταξύ τους για την εξουσία δημιουργούσε όλα τα προβλήματα στην Αθηναϊκή κοινωνία.

Slide 5

Χώρισε τους πολίτες σε 10 φυλές. Τα μέλη της φυλής προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις.

Slide 6

Αυτά τα αγάλματα που βρίσκονταν στην Αγορά παρίσταναν τους δέκα µυθικούς ήρωες, από τους οποίους πήρε το όνοµά της καθεμιά από τις δέκα φυλές των Αθηναίων. Ἐρεχθηίς, Λίγηίς, Πανδιονίς, Ἀβοντίς, Ἀκαμαντίς, Οἰνηίς, Κεκροπίς, Ἱπποθοωντίς, Αἰαντίς, Ἀντιοχίς.

Slide 7

Δεν χωρίζονταν σε πλούσιους και φτωχούς. Όλοι είχαν ίσα δικαιώματα.

Slide 8

Η κάθε φυλή εξέλεγε ένα στρατηγό και 50 βουλευτές, η βουλή αποτελούνταν από 500 βουλευτές.

Slide 9

Η βουλή των πεντακοσίων, όπως ονομάστηκε, ως έργο της είχε να προετοιμάζει τα θέματα που θα συζητούνταν στην εκκλησία του δήμου.

Slide 10

Εκκλησία του δήμου ήταν η συγκέντρωση όλων των πολιτών. Εκεί ψήφιζαν τους νόμους που πρότεινε η βουλή των πεντακοσίων και έπαιρναν τις μεγάλες αποφάσεις για την πόλη τους.

Slide 11

Πώς γινόταν ο οστρακισµός Κάθε Αθηναίος που ψήφιζε έπαιρνε ένα κοµµάτι κεραµίδι. Πάνω σ' αυτό έγραφε το όνοµα του πολίτη εκείνου που έπρεπε κατά τη γνώµη του να φύγει από την πόλη. Μετά το έριχνε σε ένα σηµείο της Αγοράς που ήταν γύρω γύρω φραγµένο µε κάγκελα. Oι άρχοντες στην αρχή µετρούσαν όλα τα κεραµίδια για να δουν πόσα είναι. Έπρεπε να µην είναι λιγότερα από 6.000. Αν ήταν λιγότερα, δε γινόταν ο οστρακισµός. Στη συνέχεια ξεχώριζαν τα κεραµίδια ανάλογα µε το όνοµα που ήταν γραµµένο σ' αυτά. Όποιος συγκέντρωνε τα πιο πολλά κεραµίδια, έφευγε από την Αθήνα για 10 χρόνια χωρίς να χάνει την περιουσία του.

Slide 13

O λαός στο δημοκρατικό πολίτευα σήμερα µπορεί να εκφράσει µε την ψήφο του τη θέλησή του και την απόφασή του για πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως παλιά στην αρχαία Αθήνα µε το µέτρο του οστρακισµού.

Slide 14

Η Αθήνα σιγά σιγά μεγάλωνε. Ξένοι που ασχολούνταν με το εμπόριο εγκαταστάθηκαν στην πόλη. Επικράτησε ηρεμία για πολλά χρόνια. Ο Κλεισθένης ονομάστηκε δίκαια θεμελιωτής της Δημοκρατίας.

Slide 15

Καλό διάβασμα

Summary: Ο Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία κεφ. 14

Tags: ο κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία κεφ. 14

URL: