Събиране и изваждане до 6

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Събиране и изваждане до 6!

Slide 2

Колко да добавя, така че да са на всеки етаж по 6? Д. Анастасова 105. СУ

Slide 3

1 5 Колко да добавя, така че да са на всеки етаж по 6? Д. Анастасова 105. СУ

Slide 4

1 5 2 4 Колко да добавя, така че да са на всеки етаж по 6? Д. Анастасова 105. СУ

Slide 5

1 5 2 4 3 3 Колко да добавя, така че да са на всеки етаж по 6? Д. Анастасова 105. СУ

Slide 6

1 5 2 4 3 3 4 2 1 5 Колко да добавя, така че да са на всеки етаж по 6? Д. Анастасова 105. СУ

Slide 7

Д. Анастасова 105. СУ 6 - 2 = Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 8

Д. Анастасова 105. СУ 5 + = 6 Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 9

Д. Анастасова 105. СУ 3 + = 6 Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 10

Д. Анастасова 105. СУ 6 - 3 = Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 11

Д. Анастасова 105. СУ 6 - = 4 Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 12

Д. Анастасова 105. СУ 6 - 4 = Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 13

Д. Анастасова 105. СУ 6 - = 3 Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 14

Д. Анастасова 105. СУ + 2 = 6 Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 15

Д. Анастасова 105. СУ 6 - 1 = Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 16

Д. Анастасова 105. СУ 6 - 5 = Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 17

Д. Анастасова 105. СУ + 4 = 6 Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 18

Д. Анастасова 105. СУ 6 - = 2 Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 19

Д. Анастасова 105. СУ 4 + = 6 Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 20

Д. Анастасова 105. СУ + 1 = 6 Задачата реши и Емоджи ще те поздрави!

Slide 21

Браво! Справи се отлично!

Slide 22

Поздрави От г-жа анастасова!

URL: