Prova

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

1.1. Supply Chain: definició Una Cadena de Subministre està formada per tots els procesos involucrats de manera directa o indirecta a l’acció de satisfer les necessitats dels clients. Inclou: Proveïdors Magatzems de RM Línies de Producció Magatzems de PA/SE Canals de Distribució Client final

Slide 2

1.2. Supply Chain: funcions LOGISTICA: Magatzem + comandes Transport APROVISIONAMENT/COMPRES PRODUCCIO PLANNING: Demand Supply CUSTOMER SERVICE: Front Office (Cial.): Gestió comandes Gestió incidències Back Office (Finances): Facturació Cobraments Cada Empresa té la seva política. Els que estan en vermell haurien d’estar sempre dintre de la Supply Chain.

Slide 3

1.3. Supply Chain: planificació Visibilitat a MT/LTajuda a dimensionar els recursos i a optimitzar-los ↓Nivell Inventarioptimitzar stocks ↑Nivell Serveimillora la DP i, per tant, les vendes ↓Cost de Producció ↓Cost de Logística ↓Nivell d’Obsolescència Optimització de les Compres

URL: