16. Да-проверим-какво-знаем-и-можем---Българската-държава-в-най-стари-времена---ЧО,-3-клас,-Булвест

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 3

Цар Симеон заедно с книжовници Какво е изобразено на всяко от изображенията? 4 5 Покръстването на княз Борис І Сбогуването с Патриарх Евтимий в Търново Завръщането на ослепените Самуилови войници Рилски манастир и Св. Иван Рилски 1 2 3

Slide 4

Назови имената на владетелите. След това ги подреди в хронологичен ред. княз Борис І цар Симеон цар Петър І цар Самуил Цар Петър ІІ цар Асен І 1 6 2 5 3 4 цар Калоян 7 8 цар Иван Асен ІІ Кликни върху името. Кои владетели са от рода Асеневци? Кликни върху снимката.

Slide 5

Свържи така, че да е вярно. хан Аспарух Цар Иван Асен ІІ хан Крум хан Омуртаг княз Борис І цар Симеон Създал българската държава. Развили се търговията и занаятите. Секли се монети. Създал първите писани закони, общи за славяни и българи. Построил нови черкви и дворци в столицата Плиска. Приемане на християнството Развила се книжовността - „ЗЛАТЕН ВЕК“.

Slide 6

Отбележи годината, през която са станали следните събития: а/ създаване на българската държава /VІІ век/ _______ б/ създаване на славянската писменост /ІХ век/ _______ в/ в България пристигнали учениците на Кирил и Методий /ІХ век/_______ 681 855 886

Slide 7

Определи през кой век са станали следните събития. а/ българите възприели християнската религия /864 г./ ____ в. б/ търновските братя Асен и Петър започнали борба за възстановяване на българската държава /1185 г./ ____ в. в/ битката при Клокотница /1230 г./ ______ в. ІХ ХІІ ХІІІ

Slide 8

Подреди в хронологичен ред имената на българските столици: София Плиска Охрид Преслав Търново 5 1 3 2 4 Кликни върху името.

Slide 9

Подреди в хронологичен ред имената на българските царе от рода Асеневци: 1 3 2 4 цар Иван Асен ІІ цар Асен цар Калоян цар Петър Свържи имената на столиците с имената на владетелите, царували по това време. Плиска Преслав Охрид Търново цар Самуил цар Иван Асен ІІ княз Борис І цар Симеон

Slide 10

Коя е последната столица на Първото българско царство? _____________ град Охрид С името на кого свързвате всяко от събитията: а) Вдигат въстание, с което освобождават България от византийско владичество - ___________________ б) Разгромява латинците край Одрин и пленява императора им Балдуин.-______________ в) Сече първите златни монети, търговията и занаятите процъфтяват.-___________________ г) Разделил българското царството между двамата си синове.-_________________________ д) Ръководи защитата на столицата Търново срещу османците.-_______________________ Асен и Петър цар Калоян цар Иван Асен ІІ цар Иван Александър Патриарх Евтимий

Slide 11

Отговори с ДА или НЕ : Братята Асен и Петър поставили началото на Второто българско царство през 1187 год. Иван Рилски е основал Рилския манастир. Поп Богомил е прочут книжовник. Цар Иван Шишман разделил царството на двамата си синове. Видинското царство било покорено през 1396 година. Поробените българи имали равни права в Османската империя. Патриарх Евтимий ръководел защитата на Търново. НЕ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ

Slide 12

Допълни таблицата. Столицата Охрид е превзета, а държавата покорена от Византия . Край на Първо българско царство. цар Самуил Начало на Второ българско царство. Асен и Петър Столицата Търново е превзета и разрушена от османците . Залезът на Второто българско царство. Покорено е и Видинското. Иван Шишман Иван Срацимир

Slide 13

Попълни пропуснатите думи: Военните успехи на цар Симеон Велики позволили на сина му ___________ да сключи ____годишен мирен договор с Византия. По негово време се появяват две религиозни учения. - Първото е на поп __________. Неговите последователи се наричат ___________. - Второто учение е на Свети _____________. Той създава българската светиня __________________. Петър 30 Богомил богомили Иван Рилски Рилски манастир

Slide 14

Каква била титлата на основателя на българската държава? а/ император б/ княз в/ хан България приема християнската религия при: а/ хан Крум б/ княз Борис І в/ цар Симеон

Slide 15

През коя година в битката при р. Ахелой цар Симеон І разгромил византийската войска? а/ 917 г. б/ 971 г. в/ 1917 г. Цар Симеон се посветил на книжовна дейност и преместил столицата в град: а/ Плиска б/ Охрид в/ Преслав

Slide 16

Земите на България се разпрострели между три морета при: а/ княз Борис І б/ цар Симеон в/ цар Самуил По време на управлението на цар Самуил столица на България бил град: а/ Преслав б/ Охрид в/ Търново

Slide 17

Българската столица Охрид е превзета от византийците и България е покорена през: а/ 1014 г. б/ 1018 г. в/ 1187 г. г/ 1393 г. Краят на Първо българско царство е сложен след падането на България под _____________власт при: а/ княз Борис І б/ цар Петър в/ цар Самуил византийска

Slide 18

Първото българско царство съществувало: а/ от 681 година до 861 година б/ от 681 година до 1014 година в/ от 681 година до 1018 година В сражение при с. Ключ 15 хиляди войници били пленени и ослепени. Заради тази жестокост „българоубиец“ бил наречен: а/ цар Самуил б/ император Василий ІІ

Slide 19

Втората българска държава започва съществуването си през 1187 год. след въстанието на: а/ цар Самуил б/ братята Асен и Петър в/ цар Калоян Кои НЕ СА били еретици? а/ противопоставят се на царя и църквата б/ не спазват изискванията на християнската вяра в/ помагат на бедните и спазват изискванията на християнската вяра

Slide 20

Цар Калоян: а/ се отказва от престола б/ предава властта на византийците в/ води победни битки Владетели от рода Асеневци са: а/ Асен, Петър, Борис І, Калоян б/ Асен, Петър, Калоян, Иван Асен ІІ в/ Асен, Петър, Иван Асен ІІ, Иван Александър

Slide 21

С какво се характеризира управлението на цар Иван Асен ІІ. Посочи верните отговори. а/ Границите на България отново се прострели до 3 морета. б/ Дошъл краят на Първото българско царство. г/ Столицата Преслав станала книжовно средище. в/ Постигнат бил разцвет на занаятите, търговията, строителството. д/ Били изсечени първите златни монети.

Slide 22

Кой от посочените бележити българи ръководил защитата на Търново от османците? а/ свети Иван Рилски б/ цар Самуил в/ Патриарх Евтимий Столицата Търново е превзета от османците през: а/ 1187 г. б/ 1393 г. в/ 1396 г.

Slide 23

а/ Климент Охридски Кой от четиримата НЕ Е бил книжовник? в/ поп Богомил б/ Патриарх Евтимий Второто българско царство престанало да съществува през: а/ 1018 г. б/ 1185 г. в/ 1396 г. г/ Константин Преславски

Slide 24

Кои са причините за края на Второто българско царство? ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________. България била разделена на две царства – Видинското и Търновското. Те враждували помежду си. _____________________________________. ________________________________________ ________________________________________ ________________________________. Църквата също била разделена. Вместо да се обединят срещу общия враг, държавите на Балканския полуостров воювали помежду си. ___________________________________ Османската войска била много силна.

URL: