ОУ "СВЕТЛИНА " - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

-3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ОУ „СВЕТЛИНА“ – УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 2

133 г. ОУ „Светлина“

Slide 3

Началото … 1884 г. Трябва да знаем откъде сме тръгнали, за да оценим къде сме сега. 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 4

Учебната среда в близкото минало В час по физика В час по химия 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 5

Учениците в близкото минало Дружинен съвет Ученически хор 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 6

Учителският колектив Педагогически съвет 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 7

Техническите средства за обучение през годините Диапроектори 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 8

Техническите средства за обучение през годините Грамофон Ролков магнетофон 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 9

Техническите средства за обучение през годините Компютър „Правец 8“ Компютър „LG“ 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 10

На разположение за работата на педагозите в “Творческата работилница” и учителската стая Съвременни технически средства 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 11

Съвременни технически средства 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 12

Копирни техники Принтер „Brother MFC – 8460N“ Принтер „LEXMARK“ Принтер „Brother HL – 2035“ 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 13

Проектите “Училище на бъдещето” и “Учим и преподаваме заедно“ 29.11.2017 13 Пътят към голямата промяна 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 14

29.11.2017 14 Димитровград 13-14.07.2016 г. София - 12 април 2017 г. ОУ “Светлина” с. Тополица 02.02.2017 ОУ “Светлина” с. Тополица 02.02.2017 Свети Вас – 30.06.2016 г. Променена нагласа на учителите след обученията 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 15

15 Свети Вас – 30.06.2016 г. Усвоени електронни приложения 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 16

29.11.2017 16 ОУ “Светлина” с. Тополица Приложенията в помощ на обучението 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 17

Уроците с Kahoot и Quizizz - забавни и интересни 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 18

Забавление и в междучасията 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 19

Овластяване на децата в процеса на учене – Професионална училищна общност (ПУО) 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 20

Интердисциплинарна дейност (Учене чрез проекти) 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 21

Интердисциплинарна дейност (Учене чрез проекти) 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 22

Нов дизайн на класните стаи (кабинет „Айнщайн“) Шкаф за зареждане на таблетите 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 23

Нов дизайн на класните стаи (кабинет „Менделеев“) 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 24

Нов дизайн на класните стаи (кабинет „Пътешественици“) 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 25

Нов дизайн на класните стаи (кабинет „Грамър“) 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 26

Променен интериор в коридорите 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 27

Променен интериор в коридорите 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 28

Променен интериор в коридорите 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 29

Промените бяха възможни благодарение на учениците и учителите 133 г. ОУ „Светлина“

Slide 30

… от ОУ „Светлина“ с. Тополица – УЧИЛИЩЕТО НА БЪДЕЩЕТО 133 г. ОУ „Светлина“

Summary: проект на ОУ "Светлина" - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО, финансиран от Фондация Америка за България

Tags: училище на бъдещето оу светлина с. тополица

URL: