Математически оцветявки. Събиране и изваждане до 10

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Математически оцветявки Д. Анастасова 105.СУ

Slide 2

1 2 3 4 5 Избери си число и се забавлявай! Д. Анастасова 105.СУ

Slide 3

8 + 2 = 10 9 8 10 - 6 = 4 5 6 3 + 2 + 4 = 9 8 7 2 3 4 10 - 6 - 2 = Вярно отговори и ме оцвети! Д. Анастасова 105.СУ

Slide 4

> = < 10 - 3 2 + 3 = > < 8 - 3 4 + 1 > = < 9 - 3 7 - 3 < > = 4 + 2 10 - 3 = > < 3 + 3 2 + 4 = > < 7 + 2 4 + 5 9 - 3 1 + 4 > = < Вярно отговори и ме оцвети! Д. Анастасова 105.СУ

Slide 5

6 - ? = 4 2 5 10 10 - ? = 3 7 3 8 9 - ? = 5 4 5 6 4 + ? = 10 6 5 4 2 + ? = 10 8 6 7 5 + ? = 7 2 3 1 6 = ? - 3 9 8 10 Вярно отговори и ме оцвети! Д. Анастасова 105.СУ

Slide 6

6кг = ?кг – 4кг 10 8 9 3кг = ?кг – 3кг 6 3 0 3ст. + ?ст. = 8ст. 5 3 4 ?лв. – 6лв. = 3лв. 9 10 5 ?лв. – 4лв. = 5лв. 9 10 5 2ст.+ ?ст. = 7ст. 5 9 4 Вярно отговори и ме оцвети! Д. Анастасова 105.СУ

Slide 7

2 = 10 - 8 ДА НЕ 4 = 8 - 3 НЕ ДА 8 = 5 + 3 ДА НЕ 7 = 10 - 3 ДА НЕ 10 = 3 + 6 НЕ ДА Д. Анастасова 105.СУ

Slide 8

Д. Анастасова 105.СУ До нови срещи!

URL: