Βρισκω την προπαίδεια του 2 και του 4

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παπαδημητρίου Χρήστος Παπαδοπούλου Αναστασία

Slide 2

δραστηριότητα - ανακάλυψη βιβλίο μαθητή

Slide 3

πέντε ο καλλιτέχνης με τους κρίκους 10 80 10 20 30 40 50 60 70 80

Slide 4

12 16 20 20

Slide 5

12 16 20 20 12 16 20

Slide 6

εργασία 1 βιβλίο μαθητή

Slide 7

6 8 10 12 14 16 18 20 22

Slide 8

6 8 10 12 14 16 18 20 22 12 16 20 24 28 32 36 40 44

Slide 9

εργασία 1 ( συνέχεια) βιβλίο μαθητή

Slide 10

4 8 6 12 8 16 10 20 12 24 Τα γινόμενα του 4 είναι διπλάσια από τα γινόμενα του 2. ή Τα γινόμενα του 2 είναι το μισό από τα γινόμενα του 4.

Slide 11

άσκηση δ τετράδιο εργασιών

Slide 12

8 Χ 2 = 16

Slide 14

άσκηση α τετράδιο εργασιών

Slide 15

8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 6 8 10 12 14 16 18 20 22 12 16 16 20 20 24 24 28 28 32 32 36 36 40 40 12 16 20 24 28 32 36 40 44

Slide 16

άσκηση γ τετράδιο εργασιών

Slide 17

30 4 28 12 24 16 22 18 40 16 64 28 52 55 25 36 + 44 90 10

Slide 18

εργασία 3 βιβλίο μαθητή

Slide 19

20 12 16 24 10 20 16 12 12 24

Slide 20

άσκηση β τετράδιο εργασιών

Slide 21

18 18 32 32 24 24

Slide 22

άσκηση ε τετράδιο εργασιών

Slide 23

Πόσο πλήρωσε το κάθε παιδί; 2 + 4 = 6 Πόσο πλήρωσαν τα 8 παιδιά; 8 Χ 6 = 48

Slide 24

εργασία 2 βιβλίο μαθητή

Slide 25

10 Χ 2 = 20 20 + 20 = 40 Αφού τα 20 παιδιά έφαγαν 40 μπισκότα, τα 40 παιδιά θα φάνε τα διπλάσια μπισκότα. 40 + 40 = 80

Summary: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Tags: κεφάλαιο 25

URL: