Βρίσκω την προπαίδεια του 8

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παπαδημητρίου Χρήστος Παπαδοπούλου Αναστασία

Slide 2

δραστηριότητα - ανακάλυψη βιβλίο μαθητή

Slide 4

8 12

Slide 5

24 32 40 48 56 64 72 9 Χ 8 = 72

Slide 6

εργασία 2 βιβλίο μαθητή

Slide 7

36 72 Τα γινόμενα του 8 είναι διπλάσια από τα γινόμενα του 4.

Slide 8

άσκηση α τετράδιο εργασιών

Slide 9

12 16 20 24 28 32 36 40 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 24 32 40 48 56 64 72 80 32 40 48 56 64 72 80 88 96

Slide 10

12 16 20 24 28 32 36 40 44 24 32 40 48 56 64 72 80 88 Τα γινόμενα του 8 είναι διπλάσια από τα γινόμενα του 4.

Slide 12

εργασία 1 βιβλίο μαθητή

Slide 13

5 Χ 4 = 20 20 5 Χ 8 = 40 40 10 Χ 4 = 40 40 10 Χ 8 = 80 80

Slide 14

άσκηση β τετράδιο εργασιών

Slide 15

24 7 32 24 72 16 16 40

Slide 16

άσκηση γ τετράδιο εργασιών

Slide 17

24 24 48 48 72 36

Slide 18

άσκηση δ τετράδιο εργασιών

Slide 19

12 Χ 8 = 10 Χ 8 = 80 2 Χ 8 = 16 96 96 6 Χ 8 = 48 48

Slide 20

12 Χ 4 = 10 Χ 4 = 40 2 Χ 4 = 8 48 96 6 Χ 4 = 24 48 48 24

Summary: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Tags: κεφάλαιο 26

URL: