Βρίσκω την προπαίδεια του 7

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παπαδημητρίου Χρήστος Παπαδοπούλου Αναστασία

Slide 2

δραστηριότητα - ανακάλυψη βιβλίο μαθητή

Slide 3

4 4 Χ 2 = 8 8 4 Χ 5 = 20 20 4 Χ 7 = 28 28

Slide 4

21 28 35 42 49 56 16 40 56

Slide 5

8 25 35 Η προπαίδεια του 7 είναι ίση με την προπαίδεια του 5 + την προπαίδεια του 2. 12 30 42 35 49 16 56 45 63 20 50 70 22 77 24 60 84

Slide 6

εργασία βιβλίο μαθητή

Slide 7

21 42 63

Slide 8

άσκηση α τετράδιο εργασιών

Slide 9

21 28 35 42 49 56 63 70 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84

Slide 11

άσκηση β τετράδιο εργασιών

Slide 12

4 Χ 7 = 28 8 Χ 7 = 56 10 Χ 7 = 70 2 Χ 7 = 14 70 + 14 = 84

Slide 13

άσκηση γ τετράδιο εργασιών

Slide 14

9 Χ 5 = 45 9 Χ 2 = 18 45 + 18 = 63 9 Χ 7 = 63

Slide 15

άσκηση δ τετράδιο εργασιών

Slide 16

21 42 14 56 0 55 11 20 36 90 34

Slide 17

άσκηση ε τετράδιο εργασιών

Slide 18

5 Χ 7 = 35 10 Χ 7 = 70 70 + 35 = 105

Summary: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Tags: κεφάλαιο 27

URL: