МО-вихователів-2-мол.-групп

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Керівник методичного об’єднання вихователь-методист: Глушкова Л. А. 2017 р. Актуальність театралізованої діяльності для гармонійного розвитку дошкільнят Методичне об’єднання вихователів молодших груп

Slide 4

«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определённые отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» В. А. Сухомлинский «Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание детского театра с детского возраста? Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребёнка. Эта страсть перевоплощаться у многих детей звучит ярко, талантливо, вызывает подчас недоумение у нас, профессиональных артистов» К.С.Станиславский

Slide 5

Театрально-ігрова діяльність сприяє: формуванню позитивних взаємовідносин між дітьми в процесі спільної діяльності вихованню культури пізнання дорослих і дітей вихованню у дитини поваги до себе, свідомого відношення до своєї діяльності; розвитку емоцій вихованню етично цінних способів спілкування відповідно до норм правил життя в суспільстві

Slide 6

Театрально-ігрова діяльність допомагає: розвитку різнобічних уявлень про дійсність спостереженню за явищами природи, поведінкою тварин забезпечує взаємозв'язок конструювання з театралізованою грою для розвитку динамічних просторових уявлень розвитку пам'яті, навчання умінню планувати свої дії для досягнення результату

Slide 7

розвитку монологічного і діалогічного мовлення збагаченню словника оволодінню виразними засобами спілкування: вербальними та невербальними Театрально-ігрова діяльність сприяє:

Slide 8

Театрально-ігрова діяльність сприяє: залученню до художньої літератури, музики, фольклору розвитку уяви залучення до спільної дізайн-діяльності по моделювання елементів костюма, декорацій, атрибутів створенню виразного художнього образу формуванню елементарних уявлень про види мистецтва реалізації самостійної творчої діяльності дітей

Slide 9

виразності виконання основних видів рухів розвитку загальної і дрібної моторики Театрально-ігрова діяльність сприяє: узгодженню дій і супроводжуючої їх мови умінню втілювати в творчому русі настрій, характер і процес розвитку образу

Slide 10

Вплив театралізованої діяльності на розвиток дошкільників

Slide 12

Художньо-естетичний розвиток Соціально-комунікативний розвиток Фізичний розвиток Розвиток мовлення Пізнавальний розвиток

URL: