Η σημασία των φυτων στην ποιοτητα της ατμοσφαιρας

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

3.4. Η σημασία των φυτών στον έλεγχο της ατμόσφαιρας Μια πυκνοφυτεμένη επιφάνεια λειτουργεί σαν ένα τεράστιο φίλτρο που απαλλάσσει την ατμόσφαιρα από αιωρούμενα στερεά σωματίδια. (10 στρέμματα πυκνοφυτεμένης επιφάνειας με κωνοφόρα μπορούν να συγκρατήσουν 64 τόνους σκόνης κάθε χρόνο.)

Slide 2

Η δυνατότητα καθαρισμού της ατμόσφαιρας που έχουν τα φυτά εξαρτάται από το είδος των φυτών. (10 στρέμματα ελάτης μπορούν να απορροφούν διοξείδιο του θείου και άλλα οξείδια μέχρι 250 κιλά ημερησίως, ενώ 10 στρέμματα λεύκης μέχρι 193 κιλά).

Slide 3

Βιολογικά Μέσα ανίχνευσης της ρύπανσης Σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος -> μεγάλη ποικιλότητα φυτών που επιβιώνουν. Αν το περιβάλλον που ζουν τα φυτά γίνει χειρότερο -> κάποια φυτά επιβιώνουν και κάποια εξαφανίζονται. Φυτά που δείχνουν μειωμένη ρύπανση της ατμόσφαιρας -> λειχήνες (σε βράχους, κεραμίδια, κορμούς δέντρων) - φτέρες, μερικά είδη γρασιδιών.

URL: