Загальна характеристика сенсорних систем для Оптіми

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Біологія 8 клас

Slide 2

Назвіть об’єкт на зображенні

Slide 3

Це лимон? Але ж він жовтий!

Slide 4

Це лимон? Але журавлина кисла!

Slide 5

Цілісне сприйняття ситуації Саме на основі отримання інформації від різноманітних органів чуттів, формується наше цілісне сприйняття певного об’єкту або ситуації

Slide 6

Дайте відповідь на запитання: Яку роль відіграє інформація в житті людини? Яка інформація важлива для людини? Дійсно, сприйняття інформації для людини дуже важливе. Не даремно кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом.

Slide 7

Технічні сенсорні пристрої Люди спробували «навчити» електронні пристрої отримувати та оброблювати інформацію. Багато з нас користуються ними у повсякденному житті, навіть не звертаючи на це увагу.

Slide 8

Сенсорні пристрої людини? ? ? ? Звісно, людна має також мати певні системи для сприйняття інформації із зовнішнього середовища та для обробки цієї інформації.

Slide 9

Тема: Сенсорні системи

Slide 10

Сенсорні системи або аналізатори (від лат. sensus – чуття, відчуття) — це складні структури, які сприй- мають і проводять тонкий аналіз усіх подразнень, що надходять із зовнішнього та внутрішнього сере- довища організму.

Slide 11

П’ять відчуттів зір нюх слух смак дотик Основну інформацію про навколишній світ ми отримуємо завдяки п’ятьом основним чуттям

Slide 12

Ще відомі чуття - рівновага; - чутливість до температури; - чутливість до болю. Крім того, виділяють ще такі чуття як:

Slide 13

Будова аналізатора Периферична частина Середня частина Центральна частина Кожний аналізатор складається з трьох тісно пов’язаних між собою частин

Slide 14

Рецептори — нервові закінчення, що сприймають і перетворюють подраз- нення із зовнішнього і внутрішнього середовища на нервові імпульси. Периферичною ланкою аналізаторів є рецептори

Slide 15

Види рецепторів За джерелом: За видом подразнення: механорецептори хеморецептори фоторецептори терморецептори електрорецептори Внутрішні Зовнішні

Slide 16

Будова аналізатора Периферична частина Середня частина Центральна частина Послідовно з’єднані між собою доцентрові нейрони є шляхом, який веде від рецептора до кори великого мозку, вони становлять середню, або провідникову, частину аналізатору Ділянки кори великого мозку, які сприймають інформацію від відповідних рецепторних утворень, становлять центральну, або кіркову, частину (ядро) аналізатору

Slide 17

Аналізатор та орган чуття Лобна доля Тім’яна доля Скронева доля Потилична доля Натискай на назву долі головного мозку, щоб дізнатися, центри якого аналізатору в ньому розташовано Тактильної, больової, температурної, м’язово-суглобової чутливості, смаку Руховий аналізатор Слуховий та нюховий аналізатори Зоровий аналізатор

Slide 18

Аналізатор та орган чуття Усі частини аналізаторів діють як єдине ціле. Порушення діяльності однієї із частин веде до порушення функцій усього аналізатора. Люди- на може втратити зір не лише тому, що було пошкоджене око, а ще й то- му, що міг бути пошкоджений зоро- вий нерв, або пошкоджена зорова ділянка кори великих півкуль го- ловного мозку.

Slide 19

Аналізатор та орган чуття Аналізатор - це складна система, яка відповідає за сприйняття та аналіз інформації. Орган чуття - це перифе- ричний апарат, який сприймає подразнення. Потрібно розрізняти поняття аналізатор та поняття орган чуття

Slide 20

? Центри смаку знаходяться у тім’яній долі Центр нюхового ана-лізатору локалізовано у потиличній долі так ні ні так Центр зорового ана-лізатору локалізовано у скроневій долі так ні Збери малюнок морського дна

Slide 21

? Центри дотику знаходяться у тім’яній долі Центр слухового ана-лізатору локалізовано у потиличній долі так ні ні так Центр рухового ана-лізатору локалізовано у скроневій долі так ні Відкрий малюнки

Slide 22

Властивості аналізаторів Виконаємо завдання. На наступних слайдах ви побачити картини. Спробуйте собі уявити, як сприймають одна- кові зображення люди різних професій: біолог; моряк; географ; художник.

Slide 23

Властивості аналізаторів Айвазовський І. «Вид Босфора»

Slide 24

Властивості аналізаторів Шишкин І. «Туманний ранок»

Slide 25

Властивості аналізаторів Фріда Кало «Поранений олень»

Slide 26

Властивості аналізаторів Куш В. «Хвилі розбиваються о корабель»

Slide 27

Властивості аналізаторів «Хвилі розбиваються о корабель» «Поранений олень» «Туманний ранок» «Вид Босфора»

Slide 28

Властивості аналізаторів Зрозуміло, що кожна людина, отримуючи начебто одну й ту ж саму інформацію, дивиться на світ по різному. Більш того, наші аналізатори можна тренувати.

Slide 29

Властивості аналізаторів Дегустатор на смак може визначити всі компоненти їжі Музиканти можуть визначити, з яких нот складається музичний твір

Slide 30

Властивості аналізаторів Специфічність Чутливість Адаптація Синергізм Контрастність Післядія Компенсаторність

Slide 31

Дайте відповідь на запитання Завдяки чому сліпі можуть читати кінчиками пальців? * 2. З яким приладом можна порівняти око? 3. Як ви вважаєте, що таке «помилки відчуття», як їх можна виправити? 4. Чому людина не відчуває пилинок, що падають на обличчя? 5. Чому для нормальної роботи будь якого аналізатора необхідно щоб були неушкоджені всі його частини? 6. Яку додаткову сенсорну систему ви б хотіли мати? Натискайте на зірочку та дайте відповіді на запитаня

Slide 32

Дякую за увагу

URL: