Bài 41 : DIỄN THẾ SINH THÁI

0

No comments posted yet

Comments

dachjen (4 years ago)

t

tiendung (4 years ago)

sd

quythuc54 (5 years ago)

hhh

Slide 1

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần xã sinh vật và quần thể sinh vật? Câu 2: Các đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật là gì? Hãy lấy vị dụ minh họa các đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật?

Slide 2

Chú ý - Kí hiệu  là những lệnh hoạt động, quan sát, thảo luận hoặc câu hỏi các em phải trả lời (chữ màu đỏ). - Kí hiệu  là những thông tin hỗ trợ cho các em để giải quyết các yêu cầu đề ra (chữ màu xanh lá cây). - Kí hiệu là nội dung các em phải ghi vào vở (chữ màu xanh dương). Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh

Slide 3

Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ  Quan sát tranh, Em có nhận xét gì về sự thay đổi của hệ sinh vật trong hồ và đặc điểm môi trường sống của nó qua các giai đoạn? I. Khái niệm về diễn thế sinh thái. 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh 1. Ví dụ: Diễn thế ở đầm nước nông (SGK/182) Tranh 1. Diễn thế sinh thái ở ao hồ bị bồi cạn

Slide 4

 Thế nào là diễn thế sinh thái?

Slide 5

Ví dụ: Sơ đồ diễn thế ở đầm nước nông (SGK/182) Khái niệm Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. I. Khái niệm về diễn thế sinh thái. Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh

Slide 6

Tranh 3,4. Các giai đoạn của quá trình diễn thế

Slide 7

 Hãy cho 1 số ví dụ về diễn thế trong thực tế mà em biết? Ví dụ 1. Sau cháy rừng, rừng U Minh hầu như bị huỷ diệt. Sau đó. Ví dụ 2. Một bãi bồi ven sông nếu không bị tác động của con người thì. Các quần thể cây ngập mặn (cây bụi) Các quần thể cây ngập mặn (cây gỗ) rừng Tràm tự khôi phục Các quần thể động vật phát triển rừng Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh

Slide 8

II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái  Quan sát tranh và đoạn phim 1 sau hãy nêu nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái ? Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh

Slide 9

Nguyên nhân bên ngoài - Do các hiện tượng bất thường: bão lụt, động đất…. - Do các hoạt động vô ý thức của con người : đốt rừng, khai thác bừa bãi tài nguyên thiên nhiên. II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh

Slide 10

 Hãy quan sát sơ đồ và cho biết nguyên nhân gây ra DTST?

Slide 11

2. Nguyên nhân bên trong - Do sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã. - Loài ưu thế biến đổi môi trường đến mức bất lợi cho cuộc sống của chính mình, nhưng lại có lợi cho sự phát triển của 1 nhóm loài ưu thế khác có sức cạnh tranh hơn thay thế.  Tại sao trong quá trình DT của quần xã, các loài ưu thế là những loài tự đào huyệt chôn mình? Lấy 1 ví dụ để minh hoạ?  Nguyên nhân nào giữ vai trò quan trọng nhất? Vì sao? Nguyên nhân bên ngoài II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh

Slide 12

III. Các loại diễn thế sinh thái Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh  Quan sát tranh 7, tranh 8. Hãy hoàn thành câu 1 trong PHT trong 3 phút .

Slide 13

 Quan sát tranh 7, tranh 8. Hãy hoàn thành câu 1 PHT trong 3 phút.

Slide 14

III. Các loại diễn thế sinh thái Từ môi trường trống trơn Biến đổi tuần tự của các QXSV QX đa dạng, ổn định Tác động giữa MT và QX Từ môi trường đã có 1 QXSV Biến đổi tuần tự của các QXSV QX đa dạng, ổn định hoặc QX không ổn định Do tác động đột ngột của ngoại cảnh hoặc do tác động của con người.

Slide 15

 Hoàn thành câu 2, 3, 4 trong PHT Câu 2: DTNS khởi đầu trên một hòn đảo nhô lên khỏi mực nước biển thì sinh vật thường đến cư trú đầu tiên ( loài tiên phong ) : Đặc điểm và vai trò của loài tiên phong: I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh Loài tiên phong thường là những loài chịu được đặc điểm rất khắc nghiệt của môi trường, có vai trò cải biến môi trường rất mạnh mẽ, đặc biệt là cải tạo đất đai, từ đó tạo ra những nhân tố sinh thái mới tạo điều kiện thuận lợi cho những loài khác đến cư trú. Nấm mốc

Slide 16

Câu 3: Từ sự xuất hiện có tuần tự của các sinh vật trong quá trình DTNS. Con người muốn cải tạo đất đai thì nguyên tắc thực hiện: Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh Phải tiến hành từ từ qua nhiều giai đoạn, những loài đến trước phải chịu được điều kiện khắc nghiệt của môi trường, loài đến trước tạo điều kiện cho loài đến sau, cố gắng đừng để loài đến sau đẩy loài trước đi. Phải làm tăng dần độ đa dạng, tăng dần mối quan hệ giữa các loài, cải tạo đất đai làm môi trường ổn định.

Slide 17

Câu 4: Quá trình biến đổi từ quần xã sinh vật rừng lim thành trảng cỏ có tên gọi là : - Việc mất rừng lim đã gây ra những hậu quả sinh thái: - Liệu có thể khôi phục lại rừng lim đã bị mất hay không? Cơ sở khoa học của việc khôi phục rừng lim là gì? Hãy nêu giải pháp khôi phục rừng lim? DTTS Thảm thực vật bị phá huỷ, đất đai bị xói mòn, môi trường ô nhiễm, đa dạng sinh học giảm sút… + Rừng lim có thể được khôi phục, tuy nhiên phải mất một thời gian rất lâu dài. + Cơ sở khoa học: DT diễn ra có định hướng theo một qui luật nên con người có thể biết được và dự báo được các dạng QX sinh vật thay thế trong tương lai. DT rừng lim là DTTS nên sau khi DT bị huỷ diệt dưới tác động của con người thì vẫn có thể khôi phục lại bằng cách: Từ trảng cỏ, con người tạo điều kiện để trảng cây bụi khôi phục….cho đến khi xuất hiện lại rừng lim, được gọi là rừng lim phục hồi Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh

Slide 18

Hãy cho biết tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái? Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh - Nắm được qui luật phát triển của quần xã sinh vật để bảo vệ dự báo những dạng quần xã thay thế trong tương lai;giúp xây dựng hoạch định chiến lược phát triển kinh tế nông –lâm- ngư nghiệp có cơ sở khoa học. IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái - Chủ động điều khiển diễn thế theo hướng có lợi cho phép khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

Slide 19

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh Câu 1: Trong 2 sơ đồ biểu diễn khái niệm diễn thế sinh thái sau đây, sơ đồ nào chính xác hơn, vì sao?

Slide 20

Câu 2: Hãy vận dụng kiến thức về diễn thế sinh thái cho biết những chủ trương dưới đây đã vận dụng quy luật diễn thế sinh thái nào: a. Khai hoang lẫn biển? b. Trồng cây gây rừng? c. Kết hợp khai thác và phục hồi tài nguyên đất, rừng, biển? KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh

Slide 21

DẶN DÒ Tìm hiểu qua sách báo, tạp chí, internet,lựa chọn thông tin điền vào bảng sau : Bài 41 DIỄN THẾ SINH THÁI I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 2. Khái niệm diễn thế 1. Ví dụ II. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái III. Các loại diễn thế sinh thái IV.Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ 1. Diễn thế nguyên sinh 2. Diễn thế thứ sinh Có ý kiến cho rằng : “Hệ sinh thái bao giờ cũng là hệ động lực mở, tự điều chỉnh”. Đọc bài 42: Hệ sinh thái nhận xét ý kiến trên.

Slide 22

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC KÍNH CHÀO TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH

URL:
More by this User
Most Viewed