Τεχνικό Σχέδιο

+89

No comments posted yet

Comments

pachis (4 years ago)

how can I save this presentation to show it in my classroom with offline ?

mpvp (6 years ago)

ΣΧΕΔΙΟ

Slide 1

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ -ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ -ΟΨΕΙΣ -ΤΟΜΕΣ -ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Slide 2

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΙΑ 1.1. Εισαγωγή 1.2. Είδη σχεδίου 1.3. Κανονισμοί μηχανολογικού σχεδίου 1.4. Όργανα σχεδίασης 1.5. Χαρτί σχεδίασης 1.6. Υπόμνημα 1.7. Είδη γραμμών 1.8. Γραφή

Slide 3

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 2.1. Όψεις 2.1.1 Γενικά 2.1.2. Είδη όψεων 2.1.3 Προβολικά επίπεδα 2.1.4 Προοπτική προβολή 2.1.5 Αξονομετρική προβολή 2.1.6 Βασικές όψεις 2.1.7 Κανόνες προβολών των όψεων 2.1.8 Τρεις μέθοδοι προβολής των όψεων 2.1.9 Πορεία σχεδίασης των τριών βασικών όψεων 2.1.10 Πορεία σχεδίασης δύο όψεων Διάφορα προοπτικά σχέδια για την σχεδίαση των βασικών όψεων

Slide 4

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.2 Τομές στερεών σωμάτων 2.2.1 Γενικά 2.2.2. Πλήρης τομή 2.2.3 Τομή υπό γωνία 90ο 2.2.4 Εγκάρσια τομή 2.2.5 Γενικές παρατηρήσεις για την σχεδίαση των τομών Παραδείγματα σχεδίασης τομών

Slide 5

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.1. Γενικά 3.2 Κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων 3.3 Παρατηρήσεις και παραδείγματα 3.4 Περιπτώσεις αναγραφής διαστάσεων στην πράξη Παραδείγματα διαστασιολόγησης

Slide 6

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 4.1 Παραδείγματα 4.2 Ασκήσεις 4.2.1 Άσκηση 1η 4.2.2 Άσκηση 2η 4.2.3 Άσκηση 3η 4.2.4 Άσκηση 4η 4.2.5 Άσκηση 5η 4.2.6 Άσκηση 6η

Slide 7

7 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΙΑ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά η επικοινωνία των ανθρώπων γίνεται με τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Και οι τεχνικοί για να επικοινωνούν μεταξύ τους έχουν μία ειδική γλώσσα, που βασίζεται στη γραφική παράσταση, τη γλώσσα που ονομάζεται σχέδιο. Σχέδιο λοιπόν είναι η παρουσίαση σε γραφική παράσταση των ιδεών του τεχνικού, με σαφήνεια πληρότητα και λεπτομέρεια, χωρίς καμία επί πλέον πρόσθετη τεχνική περιγραφή και κατά τρόπο εποπτικό και παραστατικό, τη μορφή ενός τεμαχίου, εξαρτήματος, μηχανήματος ή συνολικής κατασκευής. Το σχέδιο, ως και κάθε μορφή επικοινωνίας βασίζεται σε ορισμένους διεθνείς κανόνες. Για το λόγο αυτόν λοιπόν, δικαίως το σχέδιο μπορεί να ονομαστεί διεθνής τεχνική γλώσσα.

Slide 8

8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.2 ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Τα τεχνικά σχέδια διακρίνονται στα εξής είδη : α. κατά το περιεχόμενο παράσταση ενός μόνον εξαρτήματος, παράσταση ομάδας εξαρτημάτων, γενική διάταξη, σχηματική διάταξη κ.λ.π. . β. κατά τον τρόπο παράστασης σκαριφήματα, κανονικά σχέδια με όργανα σχεδίασης, γραφικές παραστάσεις. γ. κατά το σκοπό σχέδια προκαταρκτικά, κατεργασίας, συναρμολόγησης, ευρεσιτεχνίας, προσφοράς, παραγγελίας. δ. κατά τον τρόπο σχεδίασης Με μολύβι, με σινική μελάνη, φωτοτυπία.

Slide 9

9 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Οι κανονισμοί που διέπουν τα σχέδια γενικά είναι : DIN : αρχικά των λέξεων Deutsches Institut fur Normung (Γερμανικό Ινστιτούτο τυποποίησης). ISO : αρχικά των λέξεων International Organisation for Standardisation (Διεθνής Οργανισμός τυποποίησης). Οι επί μέρους γενικοί κανονισμοί είναι : DIN3 – τυποποίηση αριθμών. DIN5 – σχέδια, αξονομετρικές παραστάσεις. DIN6 - όψεις, τομές, ειδικές παραστάσεις. DIN15 – γραμμές, πάχη γραμμών, χρήση γραμμών. Οι επί μέρους κανονισμοί μηχανολογικού σχεδίου είναι : DIN37 - σχεδίαση οδοντωτών τροχών. DIN140 – ποιότητα επιφάνειας, ενδείξεις κατεργασίας. DIN201 – διαγραμμίσεις και χαρακτηρισμός υλικών. DIN406 – αναγραφή διαστάσεων. ISO R128 – βασικές προδιαγραφές στη σχεδίαση. ISO R129 – αναγραφή διαστάσεων.

Slide 10

10 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.4 ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ α. Μολύβια Στο σχέδιο χρησιμοποιούνται και υπάρχουν στο εμπόριο τριών ειδών μολύβια. Τα παραδοσιακού τύπου ξύλινα μολύβια σε διάφορες σκληρότητες από 8H (πολύ σκληρά) μέχρι 8Β (πολύ μαλακά). Στον πίνακα φαίνονται οι σκληρότητες των μολυβιών FABER – CASTELL 9000.

Slide 11

11 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τα μολύβια μηχανικού τύπου, στα οποία μπορούν να αλλάζουν οι μύτες ανάλογα με τη σκληρότητα. Τα μολύβια μηχανικού τύπου, που διαθέτουν μύτες συγκεκριμένου πάχους και σκληρότητας. Για το ξύσιμο της μύτης των μολυβιών χρησιμοποιούνται ξύστρες, λεπτόκοκκο σμυριδόπανο ή γυαλόχαρτο.

Slide 12

12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ β. Τρίγωνα Προτιμώνται τρίγωνα από πλαστικό, διαφανή, ορθογώνια, με γωνίες 30 – 60 μοιρών το ένα και 45 – 45 μοιρών το άλλο. Συνιστάται η χρήση τριγώνων που στις ακμές τους να έχουν μικρότερο πάχος (στις ακμές τους να υπάρχει πατούρα). γ. Υποδεκάμετρα Προτιμώνται υποδεκάμετρα από πλαστικό, διαφανή, μήκους 30 cm με υποδιαιρέσεις σε mm. Συνιστάται η χρήση υποδεκάμετρου με πατούρα.

Slide 13

13 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ δ. Σβηστήρες Εκλέγονται ανάλογα με τη σκληρότητα του μολυβιού που χρησιμοποιούμε. Πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να μην αφήνουν ίχνη στο χαρτί σχεδίασης. Για το σβήσιμο της σινικής μελάνης χρησιμοποιούνται ειδικοί σβηστήρες μελάνης ή ξυραφάκια. ε. Διαβήτες Οι διαβήτες είναι όργανα μεγάλης ακρίβειας και οι απαιτήσεις που έχουμε είναι μεγάλες. Πρέπει όμως να δείχνουμε στους διαβήτες και ανάλογη μεταχείριση. Τα σκέλη του διαβήτη δεν πρέπει να έχουν χάρη (τζόγο) στις αρθρώσεις τους. Οι αρθρώσεις δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ σφικτές ούτε πολύ χαλαρές, αλλά ικανές να εξασφαλίζουν σταθερότητα του ανοίγματος σε κάθε θέση. ‘Ένας τύπος σταθερού διαβήτη είναι αυτός με ρυθμιστικό κοχλία. Για πολύ μικρούς κύκλους και στρογγυλεύματα με μικρή ακτίνα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά όργανα από πλαστικό που λέγονται «στένσιλ».

Slide 14

14 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ στ. Πινακίδες σχεδίασης Κατασκευάζονται από μαλακό ξύλο χωρίς ρόζους και πρέπει να είναι τελείως επίπεδες σε όλη τους την έκταση. Είναι ορθογωνικές με τις εξής διαστάσεις : Για χρήση χαρτιού σχεδίασης Α2 : 70cm x 50cm ή 65cm x 47cm. Για χρήση χαρτιού σχεδίασης Α3 : 50cm x 35cm. Για χρήση χαρτιού σχεδίασης Α4 : 35cm x 25cm. Στην πινακίδα τοποθετείται το χαρτί σχεδίασης με τις ακμές του παράλληλες προς τις ακμές της πινακίδας και στερεώνεται με συγκολλητική ταινία (σελοτέιπ).

Slide 15

15 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ζ. Ταυ Κατασκευάζεται από σκληρό ξύλο ή πλαστικό υλικό. Το μήκος του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μήκος της μεγάλης πλευράς της πινακίδας. η. Ραπιδογράφοι Είναι σύγχρονα όργανα μελανώματος σχεδίων με σινική μελάνη. Υπάρχουν σε διάφορους τύπους και διάφορα πάχη γραμμών. Εξασφαλίζουν σταθερό πάχος γραμμής και είναι εύκολοι στη χρήση τους. Για την προσαρμογή του ραπιδογράφου στο διαβήτη υπάρχει ειδικό εξάρτημα. Τους ραπιδογράφους πρέπει να τους σύρομε πάνω στο χαρτί σχεδίασης με σταθερή ταχύτητα, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να χαράξουμε ανισοπαχείς γραμμές.

Slide 16

16 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.5. ΧΑΡΤΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Η επιλογή του χαρτιού σχεδίασης για τεχνικά σχέδια εξαρτάται από τις αξιώσεις για ακρίβεια, τον τρόπο αναπαραγωγής και διαφύλαξης. Οι γενικές απαιτήσεις είναι μηχανική ανθεκτικότητα, καταλληλότητα για σινική μελάνη, αντίσταση στα σβησίματα. Γενικά, το χαρτί χωρίζεται στο διαφανές και αδιαφανές. Το αδιαφανές μπορεί να έχει επιφάνεια λεία ή τραχεία ενώ το διαφανές να έχει γυαλιστερή ή ματ επιφάνεια. Το πάχος του χαρτιού (ποιότητα) χαρακτηρίζεται από το βάρος του ανά m2. Για τα διαφανή πρέπει να είναι τουλάχιστον 70-120 gr/m2, ενώ για τα αδιαφανή 150-300 gr/m2. Η λεία επιφάνεια του χαρτιού είναι κατάλληλη για λεπτές γραμμές ενώ η τραχεία και η ματτ για παχύτερες με μολύβι. Η υγρασία προκαλεί διαστολή του χαρτιού γι. αυτό, καλό είναι να υπάρχουν σταθερές κλιματολογικές συνθήκες στο σχεδιαστήριο και στην εναποθήκευση του χαρτιού. Σχετικά με το διαφανές χαρτί έχουμε να πούμε ακόμη ότι θα πρέπει να έχει μεγάλη διαφάνεια και κατά το δυνατόν να είναι λευκό, ώστε να μην φαίνονται στις φωτοτυπίες τα ίχνη από το σβήσιμο.

Slide 17

17 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Εκτός από τα συνηθισμένα διαφανή, υπάρχουν και διαφανή από υλικά ανθεκτικά στην θερμότητα και την υγρασία (π.χ. ζελατίνες, λαδόχαρτα κ.λ.π.). ‘Όλα όσα είπαμε παραπάνω για το χαρτί ισχύουν για τα πρωτότυπα σχέδια τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο. Στην παραγωγή κυκλοφορούν φωτοτυπίες, αντίγραφα δηλαδή, που αναπαράγονται σε ειδικά μηχανήματα. Οι κατασκευαστές αυτών των μηχανημάτων δίνουν οδηγίες για το χαρτί των πρωτοτύπων και για τον τρόπο αναπαραγωγής. Αφετηρία για το σχηματισμό των διαφόρων μεγεθών του χαρτιού σχεδιάσεως είναι ένα ορθογώνιο εμβαδού 1 m2 και λόγου πλευρών χ:ψ =1:1.41 Το ορθογώνιο αυτό έχει πλευρές χ=841 mm και ψ=1189 mm και είναι το βασικό μέγεθος DΙΝ Α0.

Slide 18

18 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Παράγωγα του μεγέθους Α0 είναι τα μεγέθη: Α1 , Α2, Α3, Α4, Α5. Ο παρακάτω πίνακας δίνει και τις διαστάσεις των σε mm (DΙΝ 476, σειρά Α). Μέγεθος Α0 841 x 1189 Α1 594 x 841 Α2 420 x 594 Α3 297 x 420 Α4 210 x 297 (μέγεθος χαρτιού εμπορικής αλληλογραφίας) Α5 148 x 210 Βλέπουμε από τον πίνακα ότι κάθε μέγεθος προκύπτει διπλώνοντας στη μέση το προηγούμενό του και ότι οι πλευρές κάθε μεγέθους έχουν λόγο πάλι 1 : 1,41. Τα μεγέθη Α4 και Α5 μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς άλλη διαδικασία σε φάκελο (ντοσιέ). Για τα μεγέθη όμως, Α0, Α1, Α2, Α3, απαιτείται προηγουμένως δίπλωμα και μάλιστα τέτοιο ώστε το υπόμνημα να βρίσκεται εμπρός (επάνω).

Slide 19

19 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.6 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Το υπόμνημα είναι ένας χώρος μέσα στο χαρτί σχεδιάσεως, στον οποίο γράφουμε με λέξεις και αριθμούς μερικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμένου αντικειμένου που δεν μπορούμε να τα αποδώσουμε αλλιώς (π.χ. υλικό, βάρος). Τα μεγέθη Α1, Α2, Α3 και Α5 έχουν θέση αναγνώσεως με την μεγάλη πλευρά τους οριζόντια. Το μέγεθος Α4 έχει την μικρή πλευρά οριζόντια. Σχετικά, με αυτήν την πλευρά αναγνώσεως, το υπόμνημα μπαίνει κάτω δεξιά του σχεδίου.

Slide 20

20 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 21

21 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.7 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ Σε ένα σχέδιο έχουμε διάφορα είδη και πάχη γραμμών, που είναι τυποποιημένα. Για το μηχανολογικό σχέδιο, κατά DIN 15, καθιερώθηκε και προβλέπεται η χρήση 5 ομάδων γραμμών. Κάθε ομάδα από αυτές περιλαμβάνει 7 είδη γραμμών. Όταν το σχέδιο γίνεται με μολύβι, πρέπει και πάλι να ακολουθούνται τα σχετικά με τα είδη των γραμμών, και πρέπει όσο το δυνατό να τηρούνται οι σχέσεις μεταξύ των παχών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Στον πίνακα αυτό, κάθε στήλη αποτελεί μια ομάδα γραμμών, η οποία χαρακτηρίζεται από το πάχος της παχιάς συνεχούς.

Slide 22

22 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Κάθε ομάδα προκύπτει από την προηγούμενη με πολλαπλασιασμό με 1,41. Η εκλογή της ομάδας γραμμών που θα χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται από το μέγεθος, το είδος και την κλίμακα του αντικειμένου που σχεδιάζουμε. Συνήθως, για απλά και μεγάλα αντικείμενα, προτιμάται η χρήση της ομάδας γραμμών 0,7. Οι μικρότερου πάχους ομάδες χρησιμοποιούνται για μικρά αντικείμενα ή για αντικείμενα με λεπτομέρειες. Σε κάθε σχέδιο χρησιμοποιείται μια ομάδα γραμμών για όψεις και τομές. Δεν επιτρέπεται η χρήση γραμμής άλλης ομάδας, παρά μόνο στην περίπτωση που στο ίδιο σχέδιο εμφανίζεται το αντικείμενο και σε μεγέθυνση και στο φυσικό μέγεθος. Για το φυσικό μέγεθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ομάδα γραμμών μικρότερου πάχους.

Slide 23

23 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Παρακάτω αναφέρονται τα είδη των γραμμών και οι περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το κάθε είδος : α. Παχιά συνεχής : Για ορατές γραμμές αντικειμένων, εσωτερικές διαμέτρους σπειρωμάτων περικοχλίων, εξωτερικές διαμέτρους σπειρωμάτων κοχλιών, ραφές, συγκολλήσεων και σύμβολα συγκολλήσεων, πέρας κοχλιοτομήσεων. β. Λεπτή συνεχής : Για εξωτερικές διαμέτρους σπειρωμάτων περικοχλίων, εσωτερικές διαμέτρους σπειρωμάτων κοχλιών, κατακλίσεις εγκαρσίων τομών, γραμμές διαστάσεων και βοηθητικές γραμμές διαστάσεων, σύμβολα κατεργασίας, διαγραμμίσεις. γ. Διακεκομμένη : Για μη ορατές ακμές αντικειμένων. δ. Λεπτή αξονική : Για αξονικές γραμμές, άξονες συμμετρίας, κάθετοι άξονες σε οπές. ε. Παχιά αξονική : Για κατάδειξη επιπέδων τομής ή περιοχών για θερμική κατεργασία. στ. Ελευθέρας χειρός : Για γραμμές θραύσεως.

Slide 24

24 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.8 ΓΡΑΦΗ Σε όλα τα τεχνικά σχέδια υπάρχει τυποποίηση στη γραφή των γραμμάτων και των αριθμών. Υπάρχει η πλάγια γραφή, με γωνία 75 μοιρών ως προς την οριζόντια και η ορθή γραφή που χρησιμοποιείται κυρίως στο δομικό σχέδιο. Στο μηχανολογικό σχέδιο χρησιμοποιούμε κυρίως την πλάγια γραφή. Οι αριθμοί γράφονται στο ίδιο ύψος με τα κεφαλαία γράμματα. Τα ύψη των γραμμάτων εξαρτώνται από το μέγεθος του σχεδίου ή του αντικειμένου και είναι τα εξής : h(mm) :2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 Σύμφωνα με την τυποποίηση κατά ISO, οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων είναι 2/10 h και μεταξύ λέξεων 6/10 h. Το πάχος της γραμμής είναι 1/10 h και η απόσταση κάθε σειράς από την επόμενη είναι 16/10 h. Εάν η γραφή περιλαμβάνει μόνο κεφαλαία και αριθμούς τότε είναι 14/10 h.

Slide 25

25 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Παρακάτω παρατίθενται υποδείγματα γραφής του ελληνικού αλφαβήτου και του λατινικού για πλάγια και ορθή γραφή.

Slide 26

26 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 27

27 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 2.1. ΟΨΕΙΣ 2.1.1. ΓΕΝΙΚΑ Για την απεικόνιση και κατασκευή ενός εξαρτήματος, στα τεχνικά σχέδια, χρησιμοποιούμε μερικούς κανόνες προβολής της παραστατικής γεωμετρίας και σχεδιάζουμε το εξάρτημα σε όψεις. Η παράσταση αυτή δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε εύκολα και με μεγάλη ακρίβεια και ευκρίνεια όλες τις διαστάσεις που χρειαζόμαστε για την κατασκευή του. 2.1.2. ΕΙΔΗ ΟΨΕΩΝ Οι όψεις ενός αντικειμένου σχεδιάζονται έτσι, ώστε εκείνοι που χρησιμοποιούν τα σχέδια, να μπορούν να γνωρίζουν τη μορφή, το μέγεθος και το υλικό από το οποίο θα κατασκευαστεί. Για το λόγο αυτό θα πρέπει, προτού να κατασκευαστεί το αντικείμενο ,να προηγηθεί μια απεικόνισή του στο χαρτί, για να μπορεί ο κατασκευαστής με τον τρόπο αυτό να έχει έναν οδηγό με όλη την πορεία κατασκευής του.

Slide 28

28 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε κάθε κατασκευή η σπουδαιότερη όψη είναι η πρόοψη. Στο μηχανολογικό σχέδιο η πρόοψη είναι η όψη που μας δείχνει καλύτερα την μορφή ή τις λεπτομέρειες του αντικειμένου, όταν αυτό βρίσκεται στη συνηθισμένη του θέση. Για παράδειγμα, για ένα κτήριο, η πρόοψη είναι εκείνη η όψη που μας δίνει τις περισσότερες πληροφορίες για την μορφή του, αλλά στην περίπτωση ενός αυτοκινήτου, η πλευρά του είναι εκείνη που παρέχει τις πιο πολλές πληροφορίες για την μορφή του. Για ένα αντικείμενο, όμως, θα ήταν πολύ δύσκολο να απεικονιστούν όλες οι λεπτομέρειες από μια και μόνο όψη. Για το λόγο αυτό σχεδιάζουμε και κάποιες ακόμη όψεις. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, του αυτοκινήτου, θα πρέπει να καταρτισθεί ένα γενικό σχέδιο και παράλληλα τα σχέδια για όλα τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται, με τις αναγκαίες όψεις για το κάθε ένα. Οι όψεις αυτές θα περιλαμβάνουν όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και για το λόγο αυτό τα σχέδια αυτά ονομάζονται κατασκευαστικά ή αναλυτικά. Αυτά τα σχέδια δείχνουν κάθε λεπτομέρεια που έχει σχέση με τη μορφή, το μέγεθος και το υλικό από το οποίο θα κατασκευαστεί το αντικείμενο.

Slide 29

29 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι, ο αριθμός των όψεων που είναι απαραίτητος για τη σχεδίαση κάθε αντικειμένου, εξαρτάται από το πόσο περίπλοκο είναι το αντικείμενο αυτό. Αν πάρουμε για παράδειγμα τον κύλινδρο του σχήματος, θα δούμε ότι μπορεί να παρασταθεί από μια και μόνο όψη, δηλαδή μόνο την πρόοψη, αφού χρησιμοποιήσουμε όμως το σύμβολο της διαμέτρου.

Slide 30

30 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Αν θέλουμε όμως να σχεδιάσουμε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, θα διαπιστώσουμε ότι είναι δυνατή η σχεδίασή του σε δύο μόνο όψεις, την πρόοψη και την πλάγια όψη.

Slide 31

31 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ένα πολύπλοκο αντικείμενο όμως δεν είναι δυνατό να σχεδιαστεί σε δύο μόνο όψεις. Συχνά χρειαζόμαστε μεγαλύτερο αριθμό όψεων όπως την πρόοψη, την πλάγια όψη, την κάτοψη, την άνοψη, την πίσω όψη, τις βοηθητικές όψεις και όψεις σε τομή.

Slide 32

32 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.1.3 ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Υπάρχουν τρία κύρια προβολικά επίπεδα Α) το οριζόντιο Β) το κάθετο και Γ) το πλάγιο (πλάγιας όψεως).

Slide 33

33 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τα επίπεδα αυτά αλληλοτέμνονται κάθετα και σχηματίζουν την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη γωνία προβολής ή αλλιώς τεταρτοκύκλια προβολής.

Slide 34

34 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Θεωρητικά, ένα αντικείμενο μπορεί να προβληθεί σε κάθε μια από τις τέσσερις στερεές γωνίες. Το αντικείμενο που προβάλλεται σε οποιαδήποτε γωνία ή τεταρτοκύκλιο και μάλιστα όταν οι πλευρές του είναι παράλληλες προς τα κύρια προβολικά επίπεδα μας δείχνει το μέγεθος και τη μορφή του. Πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε αντικείμενο που προβάλλεται πρέπει να το βλέπουμε μπροστά από το κάθετο προβολικό επίπεδο όπως στα σχήματα που ακολουθούν. Στο μηχανολογικό σχέδιο μας ενδιαφέρει κυρίως η πρώτη γωνία και η τρίτη γωνία προβολής. Η μέθοδος τη πρώτης γωνίας προβολής είναι αυτή που χρησιμοποιείται στην χώρα μας και σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ η μέθοδος της τρίτης γωνίας προβολής χρησιμοποιείται κυρίως στις Η.Π.Α. και σε άλλες αγγλοσαξονικές χώρες.

Slide 35

35 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 36

36 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υπάρχουν διάφοροι τρόποι παρουσιάσεως ενός αντικειμένου τριών διαστάσεων στο χαρτί : α) Με φωτογραφία β) Με προοπτικό σχέδιο γ) Με αξονομετρική προβολή. Οι φωτογραφίες δεν παρουσιάζουν κατασκευαστικά καμία πρακτικότητα γιατί θα πρέπει το αντικείμενο να έχει ήδη κατασκευαστεί. Δεν μπορούμε επίσης να δείξουμε την εσωτερική του διαμόρφωση και τέλος δεν φαίνονται όλες οι όψεις του. Επίσης δεν μας είναι χρήσιμα τα προοπτικά σχέδια, γιατί δεν μπορούμε να δείξουμε με ευχέρεια την εσωτερική διαμόρφωση του αντικειμένου και γι’ αυτό η χρησιμοποίησή τους είναι περιορισμένη. Στο μηχανολογικό σχέδιο χρησιμοποιούμε κατά κανόνα την αξονομετρική προβολή.

Slide 37

37 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 38

38 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.1.4 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Εάν οι γραμμές προβολής ξεκινούν από ένα σημείο (σημείο οράσεως), εγγίζουν τις ακμές του αντικειμένου και καταλήγουν στο προβολικό επίπεδο, το αποτέλεσμα της προβολής θα είναι προβολικό.

Slide 39

39 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.1.5 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Αν το επίπεδο προβολής τοποθετηθεί παράλληλα προς το εικονιζόμενο επίπεδο του αντικειμένου και το προβολικό επίπεδο είναι κάθετο επάνω στον κεντρικό άξονα οράσεως, το αποτέλεσμα της προβολής στο επίπεδο αυτό λέγεται αξονομετρική προβολή και είναι η προβολή της πλευράς του αντικειμένου σε πραγματική μορφή.

Slide 40

40 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.1.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ Όπως γνωρίζουμε, κάθε αντικείμενο περιβάλλεται από έξι επίπεδα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ορθές γωνίες. Στα επίπεδα αυτά μπορούμε να προβάλλουμε και να σχεδιάσουμε τις όψεις ενός αντικειμένου, όταν αυτό το βλέπουμε από μπροστά, από δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω και πίσω, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Βλέπουμε ότι η κάτοψη και η άνοψη βρίσκονται στις ίδιες κάθετες βοηθητικές γραμμές με την πρόοψη. Επίσης παρατηρούμε ότι η δεξιά πλάγια όψη, η αριστερή πλάγια όψη και η πίσω όψη βρίσκονται στις ίδιες οριζόντιες βοηθητικές γραμμές με την πρόοψη. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η πρόοψη και η πίσω όψη είναι ίδιες, καθώς και ότι η αριστερή πλάγια και η δεξιά πλάγια όψη είναι επίσης ίδιες μεταξύ τους.

Slide 41

41 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 42

42 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Αν ανοίξουμε το κουτί του παρακάτω σχήματος σε ένα επίπεδο, στο οποίο έχουμε προβάλλει το αντικείμενο, τότε στις έξι πλευρές του κουτιού βλέπουμε τις έξι όψεις του αντικειμένου αυτού. Όλες αυτές οι όψεις, η πρόοψη, η κάτοψη, η αριστερή όψη, η δεξιά όψη, άνοψη και πίσω όψη, είναι οι βασικές.

Slide 43

43 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Κατά τη σχεδίαση παραλείπουμε την πίσω όψη, την άνοψη και την μία πλάγια όψη. Καταλήγουμε λοιπόν στο παρακάτω σχήμα. Οι όψεις αυτές που βλέπουμε, δηλαδή η πρόοψη η αριστερή όψη και η κάτοψη, παριστάνουν την μορφή του αντικειμένου ικανοποιητικά, ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τρεις όψεις είναι αρκετές για να περιγράψουν ένα αντικείμενο και είναι οι βασικές κατά τη σχεδίαση αντικειμένων στο μηχανολογικό σχέδιο.

Slide 44

44 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.1.7 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ Πριν από τη σχεδίαση των όψεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κανόνες σχεδιάσεως που αποδίδονται και σχεδιαστικά στο σχήμα που ακολουθεί. 1. Η πρόοψη, η κάτοψη και η άνοψη βρίσκονται στις ίδιες κάθετες βοηθητικές γραμμές. 2. Η πρόοψη, οι πλάγιες όψεις και η πίσω όψη, βρίσκονται στις ίδιες οριζόντιες βοηθητικές γραμμές. 3. Το πλάτος της κάτοψης και της άνοψης είναι ίδιο με το πλάτος των πλαγίων όψεων. 4. Το μήκος της κάτοψης είναι ίδιο με το μήκος της άνοψης, της πρόοψης και της πίσω όψης. 5. Το ύψος των πλαγίων όψεων είναι ίδιο με το ύψος της πρόοψης και της πίσω όψης.

Slide 45

45 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 46

46 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.1.8 ΤΡΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ Με τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, μπορούμε να πούμε ότι είναι εύκολο να μεταφέρουμε τη μορφή και τις διαστάσεις μιας επιφάνειας και συγκεκριμένα μιας όψης σε μια άλλη όψη όπως για παράδειγμα μπορούμε να μεταφέρουμε το πλάτος της πλάγιας όψης στην κάτοψη και το αντίθετο όπως βλέπουμε στο σχήμα. Αυτό έγινε δυνατό με τη βοήθεια της βοηθητικής γραμμής αβ με γωνία 45ο, επάνω στην οποία προβάλλουμε πάντοτε τα σημεία που θέλουμε να δείξουμε από μια όψη σε μια άλλη όψη.

Slide 47

47 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Μετά το τέλος της σχεδίασης και των τριών όψεων, σβήνουμε τις βοηθητικές γραμμές, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Slide 48

48 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.1.9. ΠΟΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ Παρακάτω αναφέρουμε την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε κατά την σχεδίαση των τριών βασικών όψεων : 1. Ετοιμάζουμε το χαρτί σχεδιάσεως με το απαραίτητο περιθώριο και το σχετικό υπόμνημα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μολύβια. 2. Διαλέγουμε τις όψεις, οι όποίες θα περιγράψουν καλύτερα το αντικείμενο. 3. Αποφασίζουμε για την εκλογή της πρόοψης, γνωρίζοντας ότι αυτή παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο. 4. Σχεδιάζουμε ένα σύντομο σκαρίφημα των βασικών όψεων που θα σχεδιάσουμε. 5. Ορίζουμε το οριζόντιο και το κάθετο μήκος του περιθωρίου.

Slide 49

49 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 6. Προσθέτουμε το μήκος της πρόοψης και το πλάτος της πλάγιας όψης. Μετά αφαιρούμε το άθροισμα από το οριζόντιο μήκος του περιθωρίου. Αυτό που θα περισσέψει θα είναι ο ελεύθερος χώρος σχεδίασης. Στο σχήμα βλέπουμε ότι η απόσταση Γ κατά τη σχεδίαση δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μιάμιση φορά το Α. Αφήνουμε μεγάλη απόσταση μεταξύ της πρόοψης και της πλάγιας όψης, για να μπορούμε να τοποθετήσουμε άνετα στη συνέχεια τις διαστάσεις του αντικειμένου. 7. Προσθέτουμε το ύψος της πρόοψης και το πλάτος της κάτοψης και το αφαιρούμε από το κάθετο μήκος του περιθωρίου. Αυτό που θα περισσέψει θα είναι ο ελεύθερος χώρος μεταξύ πρόοψης, κάτοψης και περιθωρίου. Έτσι βλέπουμε ότι η Γ είναι μεγαλύτερη από τη Β αλλά όχι περισσότερο από μιάμιση φορά.

Slide 50

50 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8. Κατά τη σχεδίαση των όψεων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λεπτές βοηθητικές γραμμές. Όταν δούμε ότι ολοκληρώθηκαν και οι τρεις όψεις προχωρούμε στην οριστική σχεδίαση των όψεων αυτών. Σημειώνεται ότι πρέπει και οι τρεις όψεις να τελειώσουν συγχρόνως και όχι κάθε όψη να ολοκληρώνεται χωριστά. Μετά από την τελική σχεδίαση οι βοηθητικές γραμμές σβήνονται.

Slide 51

51 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.1.10 ΠΟΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ Όταν ένα αντικείμενο μπορεί να παρασταθεί με δύο όψεις, δεν είναι αναγκαία η σχεδίαση περισσοτέρων. Η πορεία που ακολουθείται για τη σχεδίαση των δύο όψεων είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που ακολουθείται και κατά τη σχεδίαση τριών όψεων. Η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι ο ελεύθερος χώρος στο χαρτί σχεδίασης διαφέρει στην περίπτωση αυτή, όπως φαίνεται και στο σχήμα.

Slide 52

52 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ

Slide 53

53 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ

Slide 54

54 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ

Slide 55

55 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ

Slide 56

56 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.2 ΤΟΜΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 2.2.1. ΓΕΝΙΚΑ Όταν η εσωτερική διαμόρφωση ενός αντικειμένου δεν είναι δυνατό να φανεί στην πραγματική της μορφή με την σχεδίαση των εξωτερικών όψεων, τότε είναι δύσκολο να παρασταθεί αυτή η εσωτερική διαμόρφωση με διακεκομμένες γραμμές και έτσι δημιουργείται σύγχυση ως προς την εσωτερική μορφή του αντικειμένου. Μια τέτοια περίπτωση φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Slide 57

57 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Για να αποφευχθεί η σύγχυση αυτή, σχεδιάζουμε μια φανταστική τομή, ώστε να δείξουμε τη σωστή εσωτερική μορφή του αντικειμένου.

Slide 58

58 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τομές σχεδιάζουμε ακόμα και σε αντικείμενα, που η σύνθεσή τους δεν είναι τόσο πολύπλοκη, γιατί έτσι φαίνεται πιο καθαρά η εσωτερική τους διαμόρφωση.

Slide 59

59 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το επίπεδο της τομής συνήθως περνά από τον άξονα συμμετρίας του, αλλά και από οποιοδήποτε άλλο σημείο κρίνεται σκόπιμο, λόγω της ειδικής μορφής του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο συμβολισμός της τομής γίνεται στην όψη, στην οποία φαίνεται καλύτερα η διαδρομή που ακολούθησε το φανταστικό επίπεδο τομής. Η αναγραφή της τομής με τη λέξη «ΤΟΜΗ Α-Β ή Α-Α» γράφεται στην όψη, όπου σχεδιάζεται η τομή. Τα είδη των τομών είναι : πλήρης, υπό γωνία, μερική, εγκάρσια και βοηθητική. Η διαγράμμιση της τομής έχει κλίση, τις περισσότερες φορές 45ο όπως φαίνεται στα παραδείγματα και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις είναι 30ο ή 60ο .

Slide 60

60 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 61

61 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 62

62 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.2.2 ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΜΗ Πλήρης τομή ονομάζεται η τομή εκείνη, κατά την οποία το αντικείμενο κόβεται από το επίπεδο τομής σε όλο το μήκος του, κατά το μήκος του άξονά του. Το επίπεδο τομής χωρίζει το εξάρτημα σε δύο μέρη, από τα οποία απομακρύνουμε αυτό που είναι μεταξύ μας και του νοητού επιπέδου τομής. Το κομμάτι που μένει το σχεδιάζουμε σα να είναι σε όψη, με τη διαφορά ότι διαγραμμίζουμε το μέρος εκείνο που το επίπεδο τομής συναντά το υλικό.

Slide 63

63 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Οι τομές μπορεί είτε να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, είτε σε επίπεδα τα οποία ακολουθούν τεθλασμένη γραμμή, με σκοπό να φανούν λεπτομέρειες, οι οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε τομή. Πλεονεκτήματα της τομής αυτής είναι : 1.Σαφής παράσταση του εσωτερικού του εξαρτήματος. 2.Καλή επιμέτρηση – τοποθέτηση διαστάσεων στο εσωτερικό του εξαρτήματος.

Slide 64

64 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.2.3 ΤΟΜΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ Η τομή αυτή, που συχνά λέγεται και ημιτομή, γίνεται όταν θέλουμε να δείξουμε σε μια όψη και την εσωτερική και την εξωτερική διαμόρφωση του αντικειμένου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Σε αυτό το είδος της τομής, έχουμε δύο επίπεδα τομής που σχηματίζουν μεταξύ τους ορθή γωνία.

Slide 65

65 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η ακμή της γωνίας πέφτει πάνω στον άξονα συμμετρίας του εξαρτήματος. Το κομμάτι που βρίσκεται μέσα στη γωνία αυτή το απομακρύνουμε και σχεδιάζουμε το υπόλοιπο. Έτσι το σχέδιο που παίρνουμε παρουσιάζει το μισό εξάρτημα σε τομή και το άλλο μισό σε όψη. Συνδυάζουμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό μία όψη και μια τομή κερδίζοντας χρόνο σχεδίασης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι δυνατό να σχεδιάζουμε διακεκομμένες γραμμές στο μέρος της τομής. Η ακμή που δημιουργούν τα δύο επίπεδα τομής δεν σχεδιάζεται και στην θέση της σχεδιάζουμε αξονική γραμμή. Όταν η τομή γίνεται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη γωνία από 90 μοίρες, καμιά φορά και σε 90 μοίρες, τότε η τομή αυτή σχεδιάζεται όπως η πλήρης τομή .

Slide 66

66 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Στις περιπτώσεις αυτές μεταφέρουμε στην όψη όπου σχεδιάζεται η τομή, τα πραγματικά μήκη και όχι τα προβολικά.

Slide 67

67 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.2.4 ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ Στην περίπτωση που είναι δύσκολο να δείξουμε τη διατομή μερών ορισμένων αντικειμένων, σχεδιάζοντας μόνο κανονικές όψεις, τότε τέμνουμε εγκάρσια το τμήμα αυτό του αντικειμένου, που θέλουμε να δείξουμε και σχεδιάζουμε την εγκάρσια τομή με κατάκλιση: είτε έξω από αυτή είτε μέσα στην όψη του αντικειμένου

Slide 68

68 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Παρατίθενται επίσης κάποια παραδείγματα τρόπων σχεδίασης τομών:

Slide 69

69 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 70

70 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.2.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ Η γραμμή τομής δεν κόβει όλο το εξάρτημα. Στα άκρα της βάζουμε βέλη ανάλογα με τα βέλη των γραμμών διαστάσεων, αλλά μεγαλύτερα. Η κλίση των γραμμών διαγράμμισης είναι πάντοτε 45 μοίρες. Για διαφορετικά εξαρτήματα είναι αντίστροφη. Η κλίση παραμένει ίδια για όλες τις τομές του ίδιου εξαρτήματος στο ίδιο πάντα σχέδιο.

Slide 71

71 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η απόσταση των γραμμών της διαγράμμισης εξαρτάται από το μέγεθος των τομών και από την κλίμακα. Και αυτή παραμένει ίδια για όλες τις τομές που γίνονται στο ίδιο εξάρτημα, στο ίδιο σχέδιο. Τις πολύ λεπτές επιφάνειες τομής τις μαυρίζουμε. Αν έχουμε περισσότερα διαφορετικά εξαρτήματα στην τομή, τότε μεταξύ των εξαρτημάτων αφήνουμε κενό. Ακμές που δεν συναντά το επίπεδο τομής σχεδιάζονται.

Slide 72

72 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Αν έχουμε μια απλή τομή και η θέση του επιπέδου τομής είναι καταφανής, τότε δεν τοποθετούμε την γραμμή τομής. Αν δεν ισχύουν τα προηγούμενα ή αν έχουμε μια σύνθετη τομή, τότε πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηρίσουμε τη θέση της τομής. Σε σχετικά απλές μορφές αυτής της περίπτωσης, χαράζουμε μόνο τη γραμμή τομής και δεν βάζουμε γράμματα, ούτε την αναφέρουμε πάνω από την τομή. Την τομή την τοποθετούμε εκεί που δείχνουν τα βέλη.

Slide 73

73 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Αν η μορφή του εξαρτήματος απαιτεί περισσότερες τομές, τότε χαρακτηρίζουμε τις τομές αυτές με κεφαλαία γράμματα, πάνω Δε από την τομή γράφουμε την λέξη «ΤΟΜΗ» και τα αντίστοιχα γράμματα. Η τομή χαρακτηρίζεται συνήθως στην κάτοψη. Στις ημιτομές, η θέση της τομής δεν χαρακτηρίζεται. Η διάσταση καλό είναι να γράφεται έξω από την επιφάνεια τομής. Αν όμως γραφεί πάνω στην τομή, τότε πρέπει στην θέση εκείνη να μην υπάρχει διαγράμμιση.

Slide 74

74 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Μερικά απλά στοιχεία μηχανών, όπως κοχλίες, περικόχλια, ήλοι, άξονες, άτρακτοι, βραχίονες τροχών και τροχαλιών, νεύρα, κρίκοι αλυσίδων, σφήνες, σφαίρες, πείροι κ.λ.π. δεν κόβονται στις διαμήκεις τομές. Επιμήκη σώματα (τετράγωνα, ορθογώνια, κυλινδρικά, κωνικά, πρισματοειδή, σωλήνες, προφίλ) μπορούν για λόγους χώρου και καλύτερης παραστάσεως να σχεδιαστούν σε μικρότερο μήκος, αφού αποκοπεί το μέρος που δεν έχει λεπτομέρειες. Η διάσταση του μήκους είναι η πραγματική. Στις τομές δεν γράφουμε διακεκομμένες γραμμές, εκτός και αν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση του σχεδίου. Τη διατομή ενός εξαρτήματος τη δείχνουμε με επιτόπια τομή στην θέση αυτή. Τις λεπτομέρειες μια όψης, όπως για παράδειγμα οπές σε φλάντζα, μπορούμε να τις δείξουμε χωρίς να κάνουμε την κάτοψη της φλάντζας, αν πάνω στην όψη κάνουμε κατάκλιση της αξονικής γραμμής των κέντρων των οπών και ορίσουμε πάνω σε αυτή τη θέση το μέγεθος των οπών.

Slide 75

75 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Στην σύνθετη τομή το επίπεδο τομής, μπορεί να αποτελείται από ευθύγραμμα ή και καμπύλα τμήματα, που σχηματίζουν μεταξύ τους ορθή ή οποιαδήποτε άλλη γωνία. Πλευρές εξαρτημάτων, που δεν είναι παράλληλες προς τα γνωστά επίπεδα προβολής και επομένως μας δίνουν περίπλοκες όψεις χωρίς πραγματικές διαστάσεις, μπορούν να σχεδιαστούν σε βοηθητικά επίπεδα προβολής παράλληλα σε αυτές. Γενικά θα πρέπει να αποφεύγουμε να τοποθετούμε πάνω σε μια όψη πολλές τοπικές τομές και προτιμότερο είναι τότε να κάνουμε μια τομή. Τοπική τομή πάνω σε τομή δεν επιτρέπεται να γίνει. Λεπτομέρειες σχεδιάζουμε σε μεγέθυνση για να μπορέσουμε να τις δούμε καλύτερα και να τοποθετήσουμε διαστάσεις. Η θέση της λεπτομέρειας χαρακτηρίζεται με μια περιφέρεια και ένα κεφαλαίο γράμμα. Η περιφέρεια γράφεται με λεπτή γραμμή που έχει πάχος αυτό των γραμμών διαστάσεως. Η κλίμακα γράφεται κάτω από τη λέξη «Λεπτομέρεια» και στο υπόμνημα με μικρότερο ύψος γραφής.

Slide 76

76 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΤΟΜΩΝ

Slide 77

77 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΤΟΜΩΝ

Slide 78

78 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΤΟΜΩΝ

Slide 79

79 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Μια από τις σημαντικότερες εργασίες του σχεδιαστή, αλλά και η πιο δύσκολη και υπεύθυνη, είναι η σωστή τοποθέτηση διαστάσεων στο σχέδιο. Είναι απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε σχεδίου, και συνήθως αποτελεί το τελευταίο βήμα. Οι διαστάσεις που τοποθετούμε πρέπει να είναι εκείνες που χρειάζονται για την κατασκευή και την επεξεργασία του αντικειμένου που παριστάνει, χωρίς να χρειάζεται να δοθεί καμία άλλη πληροφορία. Είναι λοιπόν αναγκαίο, προτού να τοποθετηθούν οι διαστάσεις, να μελετηθεί ποιες είναι απαραίτητες για την κατασκευή και την λειτουργία του αντικειμένου που σχεδιάζουμε. Κατά την τοποθέτηση των διαστάσεων γεννιούνται τα εξής τρία ερωτήματα: 1. Πόσες διαστάσεις πρέπει να τοποθετήσω. 2. Πού θα τις τοποθετήσω. 3. Πώς θα τις τοποθετήσω.

Slide 80

80 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Από αυτά τα τρία ερωτήματα το πρώτο μπορεί να απαντηθεί εύκολα. Θα τοποθετηθούν τόσες διαστάσεις όσες είναι απαραίτητες για να ορίσω πλήρως το εξάρτημα και που αρκούν για να το κατασκευάσω. Πρέπει ακόμα να αναφερθεί ότι στο μηχανολογικό σχέδιο δεν επιτρέπεται να μετράμε διαστάσεις από το σχέδιο, αλλά να χρησιμοποιούμε αυτές που ήδη είναι γραμμένες. Για τις άλλες δύο ερωτήσεις δεν υπάρχει απλή απάντηση. Θα πρέπει να εξεταστούν μαζί γιατί η μια εξαρτάται από την άλλη. Για το λόγο αυτό δίνονται μερικοί κανόνες και στη συνέχεια κάποια παραδείγματα.

Slide 81

81 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 3.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Ποτέ δεν πρέπει τα βέλη των διαστάσεων να προεξέχουν από τις βοηθητικές γραμμές προβολών. 2. Όλες οι διαστάσεις στο σχέδιο πρέπει κατά κανόνα να τοποθετούνται σε απόσταση 10 χιλιοστών από την περίμετρο του αντικειμένου. 3. Τα ενδεικτικά μήκη των διαστάσεων να γράφονται όπως παρουσιάζεται στα παρακάτω σχήματα. Οι αριθμοί των διαστάσεων γράφονται πάντοτε κάθετα ή με κλίση 75 μοιρών προς την γραμμή της διαστάσεως.

Slide 82

82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 5. Μέσα από γραμμή διαστάσεως δεν πρέπει να περνάει αξονική γραμμή, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό η αξονική γραμμή θα πρέπει να τελειώνει 5 χιλιοστά περίπου έξω από την περίμετρο κάθε όψεως. 6. Όταν χρησιμοποιούμε αξονική γραμμή ως βοηθητική γραμμή μιας διαστάσεως, τότε αυτή προεκτείνεται ως το σημείο που υπάρχει το βέλος της διαστάσεως. 7. Κάθε διάσταση πρέπει να γράφεται σε μια και μόνο όψη. 8. Πρέπει να αποφεύγονται οι πλεονάζουσες διαστάσεις γιατί όχι μόνο δεν ωφελούν αλλά προκαλούν σύγχυση. 9. Οι αφετηρίες μετρήσεως και διαστάσεων να είναι αφετηρίες κατασκευής. 10. Κατά κανόνα όλες οι διαστάσεις ενός σχεδίου πρέπει να διαβάζονται χωρίς να στραφεί το σχέδιο.

Slide 83

83 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 3.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ειδικότερα ως προς τον τρόπο αναγραφής των διαστάσεων πρέπει να προσέξουμε τα παρακάτω: α) Τις διαστάσεις πρέπει να τις τοποθετούμε όσο το δυνατό πιο έξω στο σχέδιό μας. β) Για την τοποθέτηση των διαστάσεων χρησιμοποιούμε τις κύριες και τις βοηθητικές γραμμές διαστάσεων όπως φαίνεται στο σχήμα με τις γραμμές (1) και (2).Το πάχος των γραμμών αυτών αντιστοιχεί προς το πάχος της λεπτής συνεχούς γραμμής.

Slide 84

84 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η κύρια γραμμή διαστάσεως είναι πάντοτε παράλληλη προς την ακμή που ορίζει και κάθετη στη βοηθητική γραμμή διαστάσεως. Η απόσταση μεταξύ της κύριας γραμμής διαστάσεως και της ακμής είναι περίπου 8 χιλιοστά και μεταξύ παράλληλων κύριων γραμμών είναι 5 μέχρι 8 χιλιοστά. Η βοηθητική γραμμή προεξέχει της κύριας 1 μέχρι 3 χιλιοστά όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα με την γραμμή (4).Κύριες και βοηθητικές γραμμές διαστάσεων δεν πρέπει να τέμνονται μεταξύ τους ούτε να τέμνουν άλλες γραμμές του σχεδίου. Σε μερικές περιπτώσεις αν δεν επηρεάζεται η σαφήνεια του σχεδίου μπορεί να τοποθετηθεί η κύρια γραμμή διαστάσεως μεταξύ δύο ακμών (γραμμή (5) του προηγούμενου σχήματος).

Slide 85

85 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ γ) Στις άκρες της κύριας γραμμής διαστάσεων τοποθετούμε βέλη. Το άνοιγμα του βέλους είναι 15 μοίρες το δε μήκος είναι περίπου πέντε φορές το πάχος της γραμμής των ορατών ακμών όπως φαίνεται και από το σχήμα . δ) Οι αριθμοί διαστάσεων τοποθετούνται σε κενό, που αφήνουμε περίπου στη μέση της κύριας γραμμής. Ο αριθμός γράφεται κατά τέτοιο τρόπο, που αν συμπληρώσουμε τη γραμμή να τον κόψει στη μέση (σημείο (α) στο σχήμα που ακολουθεί)

Slide 86

86 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Αν το κενό μεταξύ των βοηθητικών γραμμών των διαστάσεων είναι μικρό, τότε ο αριθμός μπορεί να γραφτεί πάνω από την γραμμή (σημείο (β)). Αν είναι ακόμη πιο μικρό, τότε τα βέλη τοποθετούνται εκτός και αριθμός μεταξύ των γραμμών (σημείο (γ)). Τέλος σε πολύ μικρό κενό, βάζουμε τα βέλη εξωτερικά και γράφουμε τον αριθμό πάνω δεξιά (σημείο (δ)).

Slide 87

87 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Οι αριθμοί των διαστάσεων έχουν τυποποιημένο ύψος, γράφονται σε πλάγια γραφή και τοποθετούνται έτσι που να διαβάζονται από μπροστά ή από δεξιά ,όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση διαστάσεων σε διαγραμμισμένους τομείς. Οι γωνίες τοποθετούνται όπως φαίνεται στο σχήμα, στο οποίο υπάρχουν τομείς που πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση διαστάσεων.

Slide 88

88 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Οι αριθμοί πρέπει να γράφονται με ευκρίνεια. Το ύψος τους εξαρτάται από την κλίμακα του σχεδίου, πρέπει όμως να μην είναι μικρότερο από 3,5 χιλιοστά και πρέπει να παραμένει το ίδιο για όλες τις διαστάσεις στην ίδια κόλλα σχεδιάσεως. Πίσω από τους αριθμούς 6, 9, 66, 68, 86, 98, 99 τοποθετείται τελεία. ζ) Κατά ISO η αναγραφή των διαστάσεων γίνεται με χρήση συνεχούς γραμμής διαστάσεων και ο αριθμός γράφεται πάνω από αυτήν ,όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Slide 89

89 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 3.4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Δεν πρέπει να τοποθετούμε περισσότερες διαστάσεις από αυτές που χρειάζονται για την κατασκευή του εξαρτήματος. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούμε διαστάσεις σε διακεκομμένες γραμμές όπως φαίνεται στο σχήμα 1 που ακολουθεί. Σχήμα 1

Slide 90

90 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δεν τοποθετούμε αλυσιδωτές διαστάσεις, γιατί τότε απαιτούνται και πρόσθετοι υπολογισμοί οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν πολλαπλασιασμό ενός σφάλματος. Με το σύμβολο Φ χαρακτηρίζουμε διαμέτρους οπών και κυλίνδρων σε όψη ή τομή (σχ. 1.α, 2, 3). Δεν γράφουμε Φ μπροστά από τον αριθμό πάνω σε περιφέρειες (σχ. 1.β, 4). Αν μια οπή είναι πολύ μικρή, τότε κατ’ εξαίρεση η διάμετρός της δίνεται με το Φ και τον αριθμό χωρίς γραμμές διαστάσεως (σχ.1.α(6)). Σχήμα 2 Σχήμα 3

Slide 91

91 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για γραμμή διαστάσεως άξονας περιφέρειας (σχ. 4.α). Η εκκεντρικότητα δύο περιφερειών δίνεται με την απόσταση των κέντρων (σχ. 3(1)). Σχήμα 4 ΄΄Σπασίματα΄΄ σε κυλινδρικά εξαρτήματα δίνονται μόνο με την αναγραφή της γωνίας κλίσεως και της αποστάσεως (σχ. 1.α (2)). Μόνο αν η γωνία κλίσεως είναι 45 μοίρες γράφονται γωνία και απόσταση μαζί, όπως για παράδειγμα 2x 45 (σχ. 3(3)). Γραμμώσεις πάνω σε κυλινδρικές επιφάνειες κάνουμε για να πιάνονται καλύτερα. Υπάρχουν διάφορες μορφές γραμμώσεων που είναι τυποποιημένες κατά DIN 82. ο

Slide 92

92 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σύμφωνα με την τυποποίηση, πίσω από τη λέξη «Γραμμώσεις» γράφουμε: Το γράμμα R , το γράμμα της βασικής μορφής (A, B, G ή Κ), το γράμμα της κατεύθυνσης και μορφής των αυλακιών (Α: αξονικά, R: δεξιά, L:αριστερά, Ε: υπερυψωμένα, V: βυθισμένα) και τέλος το βήμα. Οι γραμμώσεις σχεδιάζονται σε ολόκληρη την επιφάνεια (σχ. 3(4)) ή σε ένα μέρος αυτής (σχ. 2). Για να τοποθετήσουμε διάσταση σε τμήμα περιφέρειας ή γράφουμε μια ακτίνα, την προεκτείνουμε από την πλευρά του κέντρου και γράφουμε μπροστά από τον αριθμό (μήκος διαμέτρου) το σύμβολο Φ (σχ.5) ή συμπληρώνουμε την περιφέρεια με λεπτή συνεχή γραμμή και γράφουμε κανονικά τη διάμετρο (σχ. 6(1)). Σχήμα 5 Σχήμα 6

Slide 93

93 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Αν το κέντρο τόξου περιφέρειας είναι έξω από την κόλλα σχεδιάσεως, τότε δίνουμε την διάσταση με την ακτίνα π.χ.R35. Ανάλογο παράδειγμα δίδεται στο διπλανό σχήμα. Στις σφαίρες δίνεται ανάλογα η διάμετρος και πίσω και πάνω από τον αριθμό γράφεται η λέξη «σφαίρα».

Slide 94

94 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ημιπεριφέρειες ή καμπυλότητες δίνονται με ακτίνα. Αυτή έχει ένα μόνο βέλος, εκεί που συναντά την καμπύλη. Το κέντρο ή χαρακτηρίζεται με άξονες, μικρό κύκλο, τελεία (σχ. 7), ή δεν σημειώνεται καθόλου (σχ. 8). Στην πρώτη περίπτωση γράφουμε τον αριθμό στο κενό ή πάνω από το βέλος αν δεν έχουμε χώρο. Στην δεύτερη βάζουμε μπροστά από τον αριθμό το γράμμα R (radius). Σχήμα 7 Σχήμα 8

Slide 95

95 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το σύμβολο σε συνδυασμό με διαγώνιο σταυρό χαρακτηρίζει τετράγωνη διατομή. Και εδώ αν από τις άλλες όψεις προκύπτει η διατομή, στο σχέδιό μας δεν βάζουμε ούτε διαγώνιο σταυρό ούτε το σύμβολο του τετραγώνου, αλλά γράφουμε τις διαστάσεις των πλευρών. Το σύμβολο του τετραγώνου γράφεται πίσω και πάνω από τον αριθμό διαστάσεως με ύψος το ύψος του μικρού γράμματος. Πρέπει να πούμε ότι σε ισοπαχή εξαρτήματα δεν απαιτείται η σχεδίαση μιας πρόσθετης όψεως για να δείξουμε το πάχος. Αυτό γράφεται πάνω στο σχέδιο (σχ. 9) ή αν δεν υπάρχει χώρος δίπλα σ’ αυτό (σχ. 10). Σχήμα 9 Σχήμα 10

Slide 96

96 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Slide 97

97 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Slide 98

98 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Slide 99

99 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Slide 100

100 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 4.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα 1ο Έδρανο από χυτοσίδηρο Το κομμάτι αυτό δεν έχει στο εσωτερικό του καμιά λεπτομέρεια, που θα μας ανάγκαζε να σχεδιάσουμε την λεπτομέρεια αυτή. Επομένως οι τρεις κανονικές του όψεις : πρόοψη, κάτοψη, και πλάγια όψη είναι αρκετές. Η σχεδίαση έγινε με κλίμακα 1:10.

Slide 101

101 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Παράδειγμα 2ο Έδρανο από χυτοσίδηρο Το κατασκευαστικό σχέδιο του κομματιού αυτού περιλαμβάνει τη σχεδίαση τριών όψεων, της πρόοψης, της κάτοψης, και της πλάγιας από αριστερά όψης. Το σχέδιο έχει γίνει με κλίμακα 1:2,5.

Slide 102

102 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Παράδειγμα 3ο Έμβολο μηχανής εσωτερικής καύσης Το κομμάτι αυτό παρουσιάζει πολλές λεπτομέρειες τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική του διαμόρφωση. Επομένως με απλές όψεις δεν θα μπορέσουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για να μας δώσουν την πλήρη εικόνα της εσωτερικής και εξωτερικής του μορφής, καθώς και διαστάσεις που χρειάζονται για την κατασκευή του. Αν προσέξουμε όμως το προοπτικό του, βλέπουμε ότι το κομμάτι αυτό είναι συμμετρικό ως προς τον άξονα yy’.Ο άξονας αυτός μας επιτρέπει να τον σχεδιάσουμε με έναν τρόπο που αναπτύσσεται παρακάτω. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγουμε εντελώς τις φανταστικές γραμμές. Η κλίμακα σχεδίασης είναι 1:2,5.

Slide 103

103 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 104

104 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τρόπος σχεδιασμού-Τομή κατά την Β-Β’ Με την τομή αυτή έχουμε μία πλήρη εικόνα της εσωτερικής και εξωτερικής μορφής του εμβόλου, καθώς και τις απαραίτητες διαστάσεις για την κατασκευή του.

Slide 105

105 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4.2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4.2.1 Άσκηση 1η Να σχεδιαστούν οι απαραίτητες όψεις και να τοποθετηθούν οι αναγκαίες διαστάσεις των πιο κάτω τεμαχίων.

Slide 106

106 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 107

107 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 108

108 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 109

109 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 110

110 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 111

111 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4.2.2 Άσκηση 2η Να σχεδιαστεί η πρόοψη, η κάτοψη, και η πλάγια από αριστερά όψη. Τα τετραγωνίδια έχουν πλευρά 10 χιλιοστά. Με το βέλος σημειώνεται η πρόοψη.

Slide 112

112 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4.2.3 Άσκηση 3η Δίνονται τα παρακάτω προοπτικά σχέδια. Να σχεδιαστούν σε δύο όψεις και μία τομή και να τοποθετηθούν οι απαραίτητες διαστάσεις. Παρατήρηση: Διαστάσεις που δεν δίνονται να ληφθούν ελεύθερα.

Slide 113

113 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 114

114 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 115

115 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 116

116 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 117

117 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 118

118 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4.2.4 Άσκηση 4η-Κορμός αντλίας Δίνεται το αντικείμενο σε πρόοψη και πλάγια όψη και ζητούνται να σχεδιαστούν υπό κλίμακα 1:1 : Α) η πρόοψη ως τομή κατά την ΒΒ Β) η πλάγια όψη ως τομή κατά την ΑΑ Γ) η κάτοψη Δ) να τοποθετηθούν οι αναγκαίες διαστάσεις

Slide 119

119 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 120

120 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4.2.5 Άσκηση 5η-Βάση ασφαλιστικού μηχανισμού Δίνεται η πρόοψη και η κάτοψη του αντικειμένου. Ζητούνται να σχεδιαστούν υπό κλίμακα 1:1 : Α) η πρόοψη ως πλήρης τομή κατά την YY Β) η κάτοψη ως τομή ΧΧ Γ) η πλάγια όψη κατά το βέλος “Α” Δ) να τοποθετηθούν οι αναγκαίες διαστάσεις

Slide 121

121 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Slide 122

122 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 4.2.6 Άσκηση 6η-Κορμός χειροπρέσσας Δίνεται το αντικείμενο σε πρόοψη και κάτοψη και ζητούνται να σχεδιαστούν υπό κλίμακα 1:1 : Α) η πρόοψη ως έχει Β) η κάτοψη ως τομή κατά την ΒΒ Γ) η πλάγια όψη ως τομή κατά την ΑΑ Δ) να τοποθετηθούν οι αναγκαίες διαστάσεις

Slide 123

123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Summary: Τεχνικό Σχέδιο

URL:
More by this User
Most Viewed