Lòng Tin

+12

No comments posted yet

Comments

Slide 1

13 điều trong cuộc sống giúp bạn có niềm tin vào mình

Slide 2

Nếu bạn luôn cố để giống một người nào đó, Bạn sẽ đánh mất những gì đặt biệt nhất về chính mình

Slide 3

Cuộc sống giống như hoa hồng : vẻ đẹp luôn đi cùng với gai Cuộc sống giống như hoa hồng : vẻ đẹp luôn đi cùng với gai Cuộc sống giống như hoa hồng : vẻ đẹp luôn đi cùng với gai

Slide 4

Chẳng sao nếu bạn cố và cố, và cố nữa, nhưng vẫn thất bại Nhưng thật tệ hại nếu bạn cố rồi thất bại , và không muốn cố lần nữa

Slide 5

Nhưng thật tệ hại nếu bạn cố rồi thất bại , và không muốn cố lần nữa. Chỉ khi bạn mở cánh cửa của lòng tin, bạn mới mở được cánh cửa của tình bạn. Chỉ khi bạn mở cánh cửa của lòng tin, bạn mới mở được cánh cửa của tình bạn. Chỉ khi bạn mở cánh cửa của lòng tin bạn mới mở được cánh cửa của tình bạn.

Slide 6

Khi bạn có thể cười ngay cả khi trong thất bại, đó là khi bạn đạt tới thành công thật sự.

Slide 7

Một tâm hồn không có trí tưởng tượng cũng như nhà quan sát không có kính thiên văn

Slide 8

Mỗi ngày đều là ngày đầu tiên của phần còn lại trong cuộc sống của bạn.

Slide 9

Không bao giờ có thang máy cho đi tới thành công. Bạn luôn phải đi "cầu thang bộ"

Slide 10

Hãy cười như thể không ai đang nhìn bạn, và sống như thể không gì có thể ngăn cản bạn được

Slide 11

Một nụ cười có thể thay đổi một ngày. Một cái ôm có thể thay đổi một tuần Một lời nói có thể thay đổi được một cuộc sống

Slide 12

Chẳng có dấu hiệu nào ghi trên cái kén của nó rồi sẽ trở thành một con bướm xinh đẹp.

Slide 13

Để vẽ một bức tranh hoàn hảo, nhất thiết bạn sẽ cần một vài màu tối.

Tags: long tin

URL: