1. E. Kończyna dolna - kości, więzadła, stawy

+11

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Kończyna dolna: kości, więzadła i stawy 1. E.

Slide 2

Kości kończyny dolnej kość miedniczna kość udowa kość piszczelowa kość strzałkowa Kości stępu Kości śródstopia kości części wolnej: Kości goleni kości obręczy: Kość uda rzepka Kości palców

Slide 3

Miednica kostna Miednica = 2 kości miedniczne + kość krzyżowa + kość guziczna

Slide 4

Kość miedniczna Kość miedniczna= kość biodrowa + kość łonowa + kość kulszowa Kość biodrowa Kość łonowa Kość kulszowa Widok od boku i od tyłu Widok od przyśrodka i od przodu

Slide 5

Kość biodrowa Talerz kości biodrowej Trzon kości biodrowej Grzebień biodrowy

Slide 6

Kość biodrowa Kolec biodrowy przedni górny Kolec biodrowy przedni dolny Kolec biodrowy tylny górny Kolec biodrowy tylny dolny Dół biodrowy

Slide 7

Kość kulszowa Przód Tył Guz kulszowy Kość kulszowa

Slide 8

Kość kulszowa Kolec kulszowy Wcięcie kulszowe większe Wcięcie kulszowe mniejsze

Slide 9

Miednica kostna Otwór zasłonowy Spojenie łonowe Miednica mniejsza Miednica większa Panewka stawu biodrowego

Slide 11

Kość udowa Trzon Tył Bok Przód

Slide 12

Koniec bliższy kości udowej głowa kości udowej szyjka kości udowej krętarz większy krętarz mniejszy Widok od tyłu

Slide 13

Koniec dalszy kości udowej kłykieć boczny kłykieć przyśrodkowy Widok od tyłu

Slide 14

Rzepka przód tył Powierzchnia stawowa

Slide 15

Kości goleni

Slide 16

Kości goleni Trzon bok przyśrodek widok od tyłu Kość piszczelowa Kość strzałkowa

Slide 17

Koniec bliższy kości piszczelowej Kłykieć przyśrodkowy Kłykieć boczny widok od przodu Guzowatość piszczelowa

Slide 18

Koniec dalszy kości goleni Powierzchnia stawowa przyśrodkowa Powierzchnia stawowa dolna Kostka boczna Kostka przyśrodkowa Kość piszczelowa Kość strzałkowa

Slide 19

Kości stopy

Slide 20

Kości stopy Kości stepu Kości śródstopia Kości palców widok od góry

Slide 21

Kości stępu - szereg bliższy Kość skokowa Kość piętowa widok od boku

Slide 22

Kości stępu - szereg dalszy 3 kości klinowate Kość sześcienna Kość łódkowata widok od góry

Slide 23

Kości śródstopia I II III IV V

Slide 24

Kości palców Paliczek bliższy Paliczek środkowy Paliczek dalszy Paliczek bliższy Paliczek dalszy Paluch: Pozostałe palce stopy:

Slide 25

Połączenia kończyny dolnej

Slide 26

Połączenia miednicy kostnej Stawy krzyżowo-biodrowe Spojenie łonowe Staw krzyżowo guziczny

Slide 27

Główne połączenia części wolnej kończyny dolnej Staw biodrowy Staw kolanowy Połączenia kości goleni Stawy stopy

Slide 28

Staw biodrowy

Slide 29

Więzadła stawu biodrowego widok od tyłu widok od przodu Więzadło biodrowo-udowe Więzadło łonowo-udowe Więzadło kulszowo-udowe

Slide 30

Elementy tworzące staw Panewka pogłębiona obrąbkiem stawowym Głowa kości udowej

Slide 31

Przekrój stawu biodrowego Głowa kości udowej Więzadło głowy kości udowej

Slide 32

Ruchy w stawie biodrowym prostowanie zginanie

Slide 33

Ruchy w stawie biodrowym przywodzenie odwodzenie

Slide 34

Ruchy w stawie biodrowym Obrót do wewnątrz nawracanie Obrót na zewnątrz odwracanie

Slide 35

Ruchy w stawie biodrowym Złożenie ruchów: obwodzenie

Slide 36

Ogólna charakterystyka stawu biodrowego Staw kulisty Wieloosiowy Tworzą go panewka kości miednicznej i głowa kości udowej

Slide 37

Staw kolanowy

Slide 38

Kości tworzące staw kolanowy Kość udowa Rzepka Kość piszczelowa

Slide 39

Elementy stawu Łąkotka przyśrodkowa Łąkotka boczna Torebka stawowa (błona maziowa) Więzadło krzyżowe przednie Więzadło krzyżowe tylne

Slide 40

Przekrój przez staw kolanowy M. czworogłowy uda rzepka kość piszczelowa jama stawowa łąkotka

Slide 41

Ruchy w stawie kolanowym zginanie prostowanie

Summary: Anatomia człowieka

Tags: anatomia człowieka

URL:
More by this User
Most Viewed