Золота спадщина викладачів

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Золота спадщина викладачів МДПУ імені Богдана Хмельницького Віртуальна книжкова виставка до 95-річчя університету 2018 р.

Slide 2

Елькін М. В. Окса М. М. Волков О. Г. Троїцька Т. С. Гудзь В. В. Кошелєв О. І. Сидоряк Н. Г. Аносов І. П. Стотика О. В. Білецька М. В. Максимов О. С. Афанасьєва Л. В. Бєльчев П. В. Федорова О. В.

Slide 3

Молодиченко В. В. Арабаджи О. С. Ляпунова В. А. Сегеда Н. А. Солоненко А. М. Єремєєв В. С. Мальцева І. А. Христова Т. Є. Донченко Л.М.

Slide 4

Москальова Л.Ю. Гапотій В.Д. Хромишева О.О. Хромишев В.О. Дюжикова Т.М. Осадчий В.В. Коноваленко Т.В. Коробченко А.А. Царькова О.В. Гармаш О.Л. Троїцька О.М. Олексенко Р.І. Станішевська Т.І. Круглик В. С.

Slide 5

Елькін Марк Веніамінович повернутися Професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності, кандидат педагогічних наук. Освіта: вища, Мелітопольський державний педагогічний інститут Наукові інтереси: педагогіка, гуманізація освіти, компетентність майбутнього педагога

Slide 6

Окса Микола Миколайович повернутися Професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності, кандидат педагогічних наук. Освіта: Вища, Харківський державний університет ім. М.Горького, історичний факультет; Наукові інтереси: історія педагогіки, теорія виховання, макаренкознавство, дидактика, менеджмент освіти.

Slide 7

Волков Олександр Григорович повернутися Професор кафедри філософії, доктор філософських наук. Освіта: Вища, Куйбишевський державний педагогічний університет, спеціальність: «Музика та спів»; Наукові інтереси: історія української філософії, філософія політичного дискурса, феноменологія, аналітична філософія та екзистенціалізм.

Slide 8

Троїцька Тамара Серафимівна повернутися Доктор філософських наук, професор кафедри психолоігії.

Slide 9

Гудзь Віктор Васильович повернутися Доцент кафедри історії, кандидат історичних наук. Освіта: Вища, історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка; Наукові інтереси: історіографія історії Голодомору, українська історіософія, наукова спадщина Дмитра Донцова, краєзнавство.

Slide 10

Максимов Олександр Сергійович повернутися Професор кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти, доктор педагогічних наук.

Slide 11

Кошелєв Олександр Іванович повернутися Професор кафедри екології та зоології, доктор біологічних наук.

Slide 12

Круглик Владислав Сергійович повернутися Доцент кафедри інформатики і кібернетики, кандидат педагогічних наук, доцент. Освіта: вища, Херсонський державний університет. Наукові інтереси: веб-програмування, організація роботи програмістів у команді, проблеми розробки п рограмних продуктів, профейсійна підготовка майбутніх програмістів, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дистанційні технології навчання.

Slide 13

Сидоряк Наталя Георгіївна повернутися Професор кафедри анатомії і фізіології людини та тварин, кандидат біологічних наук.

Slide 14

Афанасьєва Людмила Василівна повернутися Доцент кафедри соціології, кандидат філософських наук. Наукові інтереси: міжетнічні та міжконфесійні відносини в контексті суспільних трансформацій; етнічна ідентичність в контексті розвитку етно-національних об'єднань, роль географічного чинника в етнокультурних процесах; вплив суспільного середовища на формування толерантності освітньої молоді; міське поліетнічне середовище як референт етнічної толерантності.

Slide 15

Бєльчев Павло Васильович повернутися Доцент кафедри математики і фізики, кандидат педагогічних наук. Освіта: Вища, Запорізький державний педагогічний інститут. Наукові інтереси: викладання фізики за допомогою сучасних технічних засобів навчання.

Slide 16

Аносов Іван Павлович повернутися Професор кафедри анатомії і фізіології людини та тварин, доктор педагогічних наук.

Slide 17

Стотика Олександр Вікторович повернутися Доцент кафедри інструментального виконавства і музичного мистецтва естради, кандидат педагогічних наук. Освіта: Вища. Запорізький педагогічний інститут за спеціальністю Вчитель музики та співу. Наукові інтереси: формування естрадно-джазової компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва; естрадно-джазове аранжування; інноваційні методики творчого розвитку естрадно-джазового вокаліста; естрадно-джазова інтерпретація.

Slide 18

Білецька Марина Валентинівна повернутися Доцент кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради, кандидат педагогічних наук. Наукові інтереси: система професійної підготовки студентів-інструменталістів, інноваційні технології музично- виконавської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Slide 19

Федорова Олена Василівна повернутися Професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, доцент, кандидат педагогічних наук. Наукові інтереси: соціальна педагогіка; актуальні проблеми соціальної педагогіки; загальна педагогіка; технології соціально-педагогічної роботи, соціально-педагогічної діяльності, теорія виховання, методика музичного виховання.

Slide 20

Молодиченко Валентин Вікторович повернутися Професор кафедри початкової освіти, доктор філософських наук, член-кореспондент Міжнародної педагогічної академії, дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності. Освіта: Вища. МДПІ за спеціальністю «географія-біологія». Наукові інтереси: ціннісний аспект епохи глобалізації: зміна пріоритетів.

Slide 21

Арабаджи Олена Семенівна повернутися Доцент, заслужений працівник освіти України, кандидат географічних наук кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, проректор із заочно-дистанційної форми навчання. Освіта: Вища. МДПІ за спеціальністю «географія і біологія», Київський державний педагогічний університет імені М.Драгоманова Наукові інтереси: територіальна організація продуктивних сил Запорізької області, соціально-економічне районування регіону, етнічний склад населення Запорізької області, культурна спадщина караїмів.

Slide 22

Ляпунова Валентина Анатоліївна повернутися Доцент кафедри кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук. Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади формування толерантності у дітей та молоді; теорія і методика розвитку рідного мовлення дітей; методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом.

Slide 23

Сегеда Наталя Анатоліївна повернутися Професор кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, доктор педагогічних наук. Наукові інтереси: акмеологія, педевтологія, філософія професійної освіти, музична освіта протягом життя.

Slide 24

Солоненко Анатолій Миколайович повернутися Доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, ректор університету, доктор біологічних наук Освіта: Вища, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького; Наукові інтереси: різноманіття, функціонування і динаміки ґрунтових водоростей приморських солончаків півдня України.

Slide 25

Єремєєв Володимир Сергійович повернутися Професор кафедри інформатики і кібернетики, доктор технічних наук. Освіта: Вища, Московський інженерно-фізичний інститут, 1961, спеціальність: “Металоведення”. Наукові інтереси: розробка програмних засобів для забезпечення навчального процесу.

Slide 26

Мальцева Ірина Андріївна повернутися Професор кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, доктор біологічних наук. Наукові інтереси: різноманіття, функціонування та динаміка ґрунтових водоростей штучних та природних лісових фітоценозів на території степової зони України.

Slide 27

Христова Тетяна Євгенівна повернутися Професор кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, доктор біологічних наук. Освіта: Вища. Мелітопольський державний педагогічний інститут. Наукові інтереси: адаптивна фізична культура, фізична реабілітація, корекція фізичних станів засобами лікувальної фізичної культури.

Slide 28

Донченко Лариса Михайлівна повернутися Доцент, кандидат географічних наук кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства. Освіта: Вища. МДПІ за спеціальністю вчитель географії, магістратура Гуманітарного університету «Запорізького інституту державного та муніципального управління» за спеціальністю адміністративний менеджмент. Наукові інтереси: питання розвитку туристично-курортної галузі Запорізької області, менеджмент та маркетинг туризму, рекреаційні комплекси світу.

Slide 29

Москальова Людмила Юріївна повернутися Професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, доктор педагогічних наук. Наукові інтереси: проблеми виховання та соціалізації особистості; духовно-моральний розвиток дітей та учнівської молоді.

Slide 30

Гапотій Віктор Дмитрович повернутися Завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент, професор Міжнародної Кадрової Академії ВЗ № 1383 від 07.05.2018 р. Освіта: Вища юридична освіта. Запорізький інститут державного та муніципального управління, 1998 р., спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист; Наукові інтереси: конституційне право України, захист права інтелектуальної власності.

Slide 31

Хромишева Олена Олександрівна повернутися Доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти, кандидат хімічних наук.

Slide 32

Хромишев Віталій Олександрович повернутися Професор кафедри органічної і біологічної хімії, декан хіміко-біологічного факультету, кандидат технічних наук.

Slide 33

Дюжикова Тетяна Миколаївна повернутися Ддоцент кафедри органічної і біологічної хімії, кандидат педагогічних наук.

Slide 34

Осадчий Вячеслав Володимирович повернутися Професор кафедри інформатики і кібернетики, доктор педагогічних наук. Наукові інтереси: інформаційно-комунікаційні технології, веб-програмування, інформаційні та експертні системи, комп’ютерні мережі.

Slide 35

Коноваленко Тетяна Василівна повернутися Професор кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент. Освіта: Вища, Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Мова і література та українська мова і література». Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови, сучасна англійська література.

Slide 36

Коробченко Ангеліна Анатоліївна повернутися Професор кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент. Освіта: Вища, Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Мова і література та українська мова і література». Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови, сучасна англійська література.

Slide 37

Станішевська Тетяна Іванівна повернутися Професор кафедри анатомії і фізіології людини та тварин, доктор біологічних наук.

Slide 38

Царькова Ольга Вікторівна повернутися Доцент кафедри психології, доктор психологічних наук.

Slide 39

Олексенко Роман Іванович повернутися Професор кафедри філософії, доктор філософських наук, доцент. Освіта: Вища, Таврійська державна агротехнічна академія, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Наукові інтереси: дослідження філософії ринкових відносин та ринкових трансформацій в умовах глобалізованого світу.

Slide 40

Гармаш Олена Леонідівна повернутися Доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови, доктор філологічних наук.

Slide 41

Троїцька Олена Михайлівна повернутися Професор кафедри філософії, доктор філософських наук, доцент. Освіта: Вища, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Наукові інтереси: філософія, філософська антропологія, релігієзнавство, філософія освіти.

Slide 42

повернутися

Slide 44

повернутися

Slide 45

повернутися

Slide 46

повернутися

Slide 47

повернутися

Slide 48

повернутися

Slide 49

повернутися

Slide 50

повернутися

Slide 51

повернутися

Slide 52

повернутися

Slide 53

повернутися

Slide 54

повернутися

Slide 55

повернутися

Slide 56

повернутися

Slide 57

повернутися

Slide 58

повернутися

Slide 59

повернутися

Slide 60

повернутися

Slide 61

повернутися

Slide 62

наступна стр. повернутися

Slide 63

попередня стр.

Slide 64

повернутися

Slide 65

повернутися

Slide 66

повернутися

Slide 67

наступна стр. повернутися

Slide 68

попередня стр.

Slide 69

повернутися

Slide 70

повернутися

Slide 71

повернутися

Slide 72

повернутися

Slide 73

повернутися

Slide 74

наступна стр. повернутися

Slide 75

повернутися

Slide 76

попередня стр.

Slide 77

повернутися

Slide 78

наступна стр. повернутися

Slide 79

попередня стр.

Slide 80

повернутися

Slide 81

повернутися

Slide 82

повернутися

Slide 83

повернутися

Slide 87

Найдиш Андрій Володимирович повернутися Професор кафедри прикладної математики та комп’ютерних технологій, доктор технічних наук, академік. Наукові інтереси: моделювання процесів та явищ методами та засобами варіативного дискретного геометричного моделювання, дослідження та побудова теоретичних основ та засобів прикладної геометрії.

Slide 90

Енергетичне право: європейський досвід та українські практики: навч.-метод. посіб. до сертифікованої програми "Енергетичне право"/ уклад.: В. В. Молодиченко, І. П. Аносов, Л. В. Афанасьєва та ін. - К.: Міленіум, 2016. - 206 с. повернутися Навчально-методичний посібник видано відповідно до завдань проекту «Розробка регіональних міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища» за програмою ЄС Темпус. Посібник розраховано на студентів екологічного, хіміко-біологічного, правознавчого та адміністративно-управлінського напряму навчання, слухачів системи підвищення кваліфікації органів муніципального управління та місцевого самоврядування; він також буде корисним для юристів-практиків, підприємців та для інших зацікавлених осіб.

Slide 91

Аносов І. П. Анатомія людини: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ І. П. Аносов, В. Х. Хоматов, Т. І. Станішевська. - К.: Твім інтер, 2006. - 299 с.: ил. повернутися Мета посібника – допомогти студентам засвоїти курс «Анатомія людини». Матеріал подано за системним принципом. Кожна тема закінчується завданнями і запитаннями, а в кінці посібника міститься ілюстративний матеріал для самоконтролю. Після кожного розділу даються судження, тести студентам для самоперевірки, а викладачам – для складання модулів та квіз. Анатомічну термінологію подано згідно з новою Міжнародною анатомічною номенклатурою, остаточний варіант якої було прийнято в 1997 р. у Сан-Паулу. Український варіант затверджено Міністерством охорони здоров’я України. Посібник може бути використаний студентами для самостійної роботи, а також під час практичних занять з анатомії людини. Для студентів педагогічних та інших вищих навчальних закладів, де вивчають курс «Анатомія людини»

Slide 92

Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: практикум/ І. П. Аносов, Л. В. Антоновська, Н. Г. Сидоряк та інш. - Мелiтополь: ВБ "ММД", 2012. - 122 с. повернутися Запропонований практикум «Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни» містить методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу «Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни». Навчальний посібник адресований насамперед студентам педагогічних вишів, магістрантам, аспірантам.

Slide 93

Аносов І. П. Анатомія людини у схемах: навч. наочний посіб./ І. П. Аносов, В. Х. Хоматов. - К.: Вища школа, 2002. – 191 с. повернутися Наочний посібник містить 201 схему за основними розділами курсу «Анатомія людини». Логічна послідовність викладу, смислова структурна підпорядкованість і наочність полегшують засвоєння значного обсягу складної анатомічної інформації під час практичних занять, особливо у процесі самопідготовки. Анатомічну термінологію подано згідно з новою Міжнародною анатомічною номенклатурою, остаточний варіант якої було прийнято у 1997 р. в Сан-Паулу. Український варіант затверджено МОЗ України. Для студентів педагогічних та інших вищих навчальних закладів, де вивчають курс «Анатомія людини». Може бути корисним для студентів вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

Slide 94

Аносов І. П. Анатомія людини: навч. посіб.: практикум/ І. П. Аносов, В. Х. Хоматов. - К.: Вища школа, 1995. - 192 с.: іл. повернутися Мета навчального посібника – допомогти студентам засвоїти курс «Анатомія людини». Матеріал подано за системним принципом. Кожна тема закінчується завданнями і запитаннями, а в кінці посібника міститься ілюстративний матеріал для самоконтролю. Анатомічну термінологію подано відповідно до сучасної Міжнародної анатомічної номенклатури. Посібник може бути використаний студентами для самостійної роботи, а також під час практичних занять з анатомії людини.

Slide 95

Аносов И. П. Основы гистологии: учебное пособие/ И. П. Аносов, Т. Е. Золотова. - К.: Твім інтер, 2002. - 314 с. повернутися В пособии кратко изложен материал, касающийся курса общей гистологии. Помимо классических традиций и подходов, важных для понимания закономерностей тонкого строения организма, настоящая книга содержит новую информацию о механизмах развития и регенерации тканей, взаимодействия клеток, регуляторных механизмах. Здесь рассмотрены основные вопросы строения, функция и происхождения эпителиальных тканей, тканей внутренней среды, мышечных и нервной тканей. Приведены краткие сведения о строении клетки и ранних этапах индивидуального развития организма человека. Для студентов-биологов, медиков, научных работников, учащихся средних медицинских учебных заведений, работников смежных специальностей.

Slide 96

Аносов І. П. Практикум з гістології з основами цитології та ембріології/ І. П. Аносов, В. К. Сирцов, О. А. Прокоф'єва. - Мелiтополь: МДПУ, 2013. - 187 с. повернутися У практикумі представлені рекомендації щодо практичних занять і самостійної роботи студентів з гістології з основами цитології та ембріології: наводиться мета вивчення, питання для самопідготовки; подається перелік об’єктів, які необхідно дослідити; методичні вказівки щодо вивчення гістологічних препаратів із супроводом малюнків; електронні мікрофотографії і схеми; питання для обговорення; кредити ілюстративних матеріалів.

Slide 97

Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: підручник для студ-тів біолог. спец. вищих навч. закладів/ І. П. Аносов, В. Х. Хоматов, Н. Г. Сидоряк [та ін.]. - Мелiтополь: ТОВ "Колор Принт", 2008. - 433 с. повернутися Запропонований підручник “Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни” містить інформацію, яка за глибиною викладу матеріалу, широтою тематики цілком відповідає сучасному рівню розвитку вікової фізіології і шкільної гігієни. Навчальний матеріал підручника містить наукові знання про фізіологічні особливості, гігієнічні нормативи і вимоги, які спрямовані на охорону і зміцнення здоров'я, гармонійний розвиток і удосконалення функціональних можливостей організму дітей і підлітків. Підручник адресований насамперед студентам біологічних спеціальностей педагогічних вузів, а також студентам природничих факультетів та факультетів фізичної культури, магістрантам, аспірантам. Він може стати у нагоді учням коледжів, гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням біології, педагогам, психологам, батькам.

Slide 98

Пізнавальні технології в соціології: навч.-метод. посіб./ Л. В. Афанасьєва, І. В. Букрєєва, Л. Ф. Глинська. - Мелітополь: [б. и.], 2015. - 216 с. повернутися Навчально-методичний посібник є результатом спільної роботи викладачів кафедри соціології і рекомендований для професійно-зорієнтованих курсів за фахом «соціологія». Кожний розділ посібника містить основні теоретичні положення висвітлення того чи іншого питання, з якого проводиться лекційне або практичне заняття, вимоги, що ставляться до його проведення, список рекомендованої літератури для більш поглибленого розуміння досліджуваних проблем, тематику рефератів, контрольні питання для повторення та дискусій, навчальні завдання.

Slide 99

Афанасьєва Л. В. Соціологія міста і села: навч.-метод. посіб./ Л. В. Афанасьєва, Б. А. Ідрісов. - Мелiтополь: ВБ "ММД", 2015. - 85 с. повернутися Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення теорій, моделей і класичних методів дослідження; оволодіння новітніми тенденціями та напрямками сучасної соціологічної теорії; вміння використовувати в практиці засади досліджень в галузі соціології міста і села, які дозволять студентам освоювати нові розробки методичних підходів з урахуванням цілей і завдінь дослідження. Містить рекомендації щодо вивчення основних тем дисципліни, питання та завдання для самостійної роботи студентів. У кінці кожного модулю наводиться список рекомендованої літератури.

Slide 100

Теоретико-методичні засади формування виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва: монографія/ М. В. Білецька, О. В. Стотика, Л. М. Котова. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 191 с. повернутися У монографії розглянуто проблему формування виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва та запропоновано ефективні шляхи, методи і способи вирішення цієї проблеми. Монографію адресовано викладачам вищих навчальних закладів мистецької та музично-педагогічної освіти, науковим працівникам, а також може бути використана під час практичних занять студентами, магістрантами, аспірантами, педагогами-музикантами, викладачами музичного мистецтва.

Slide 101

Філософія: посібник-практикум/ О. Г. Волков, А. М. Землянський, Р. І. Олексенко, Є. М. Рябенко. - Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 271 с. повернутися Навчальний посібник-практикум підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Філософія» та вимог кредитно-модульної системи (ЕСТS). У ньому подано матеріал для узагальнення знань, творчих пошуків та рецепцій розв’язання світоглядних проблем людства. Видання розраховано на студентів, магістрантів, викладачів і всіх, хто цікавиться філософією.

Slide 102

Волков О. Г. Філософія: практикум/ О. Г. Волков. - Мелiтополь: Люкс, 2017. - 395 с. повернутися Матеріали практикуму вміщують набутки з філософії. Враховуючи специфіку пізнавальної діяльності студентів у напрямі особистісно орієнтованого навчання, є система практичних завдань та тестів до самоконтролю. Практикум підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Філософія» та вимог кредитно-модульної системи (ЕСТS). У ньому подано матеріал для узагальнення знань, творчих пошуків та рецепцій розв’язання світоглядних проблем людства. Видання розраховано на студентів, магістрантів, викладачів і всіх, хто цікавиться філософією.

Slide 103

Волков О. Г. Нариси з екзистенціальної аналітики педагогічного дискурсу: монографія/ О. Г. Волков. - Мелітополь: Люкс, 2016. - 173 с. повернутися У монографії розглядаються основні риси екзистестенціальної прагматики педагогічного дискурсу. Досліджується модус і модальність суб’єкта виховання та основні діалектичні суперечності існування. Виявлено основні різновиди педагогічного дискурсу, та його процесуальні особливості. Монографія призначення для спеціалістів з філософії і педагогіки, а також тим, хто цікавиться проблемами виховання.

Slide 104

Волков О. Г. Історія філософії: практикум/ О. Г. Волков, А. М. Землянський. - Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 149 с. повернутися Навчальний посібник-практикум підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Історія філософії» та вимог кредитно-модульної системи (ЕСТS). У ньому подано матеріал для узагальнення знань, творчих пошуків та рецепцій розв’язання світоглядних проблем людства. Видання розраховано на студентів, магістрантів, викладачів і всіх, хто цікавиться філософією.

Slide 105

Волков О. Г. Логіка: метод. посіб./ О. Г. Волков. - Мелiтополь: МДПУ, 2014. - 79 с. повернутися В посібнику, підготовленому у відповідності з державними стандартами для педагогічних вузів, враховуються особливості викладання логіки студентам вищим навчальним закладам. Використовуються матеріали з різних напрямів діяльності людини у сфері педагогічної діяльності.

Slide 106

Волков О. Г. Вступ до екзистенціальної прагматики політичного дискурсу: монографія/ О. Г. Волков. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2010. – 602 с. повернутися У монографії досліджено екзистенціальну прагматику політичного дискурсу. Автор розглядає сутність та існування політичного суб’єкту. Екзистенціальний аналіз використовується для аналізу політичного дискурсу та поведінки суб’єкта в реальній ситуації, набуває практичного змісту. Дослідження призначено для спеціалістів з політичної та соціальної філософії, політології, а також для широкого кола читачів, зацікавлених у вирішенні проблем сучасності.

Slide 107

Волков О. Г. Філософія бізнесу: практикум/ О. Г. Волков. - Мелiтополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 270 с. повернутися У навчальному посібнику пропонується підхід до філософії, який допоможе в осмисленні процесу відношень у бізнесі. Автор намагається ознайомити студентів із різними напрямками філософської думки. Знайомі з загального курсу філософії ідеї та концепції розглядаються в аспекті практичної дії у сучасному суспільстві. Основна мета полягає у задоволенні потреби суспільства у філософії як мудрості людства. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів за фахами «економіка», «менеджмент», а також для широкрого кола читачів.

Slide 108

Волков А. Г. Прагматика политического текста: монография/ А. Г. Волков. - Запорожье: Просвіта, 2003. - 112 с. повернутися Монография представляет интерес для специалистов в области массовых коммуникаций, при организации и проведении PR–акций, представителей средств массовой информации, тех кто интересуется проблемами социальной философии.

Slide 109

Волков А. Г. Метаморфозы политики: монография/ А. Г. Волков. - Запоріжжя: Просвіта, 2006. - 177 с. повернутися В монографии исследуется такая разновидность изменений реальности как социальное превращение. Автор приводит классификацию метаморфоз политики и исследует причины их возникновения. Данная робота является существенным вкладом в изучение проблем демократии. Монография представляет интерес для философов, политологов, социологов и широкого круга читателей.

Slide 110

Волков А. Г. Выразительность, творчество и стиль: концепция эстетического воспитания/ А. Г. Волков. - Мелитополь: Люкс, 2013. - 120 с. повернутися Настоящая концепция эстетического воспитания предполагает художественный стиль в качестве основы изучения музыки в общеобразовательной школе. Методологическими ориентирами программы является феноменология, экзистенциализм и теория игр. Большое значение уделяется развитию креативности, учитывается передовой опыт педагогической практики. Издание предназначено для специалистов в сфере музыкального образования, а также для всех, кто интересуется проблемами эстетического воспитания.

Slide 111

Волков А. Г. Аналитическая философия образования Ричарда Питерса: монография/ А. Г. Волков, О. О. Пешев, М. А. Семикин. - Мелитополь: Люкс, 2016. - 119 с. повернутися В монографии исследуются взгляды основателя аналитической философии образования Р. С. Питерса. Показана их обусловленность философией позднего Л. Витгенштейна, а также философией прагматизма и инструментализма. Раскрыта сущность аналитического метода в изучении проблематики, содержания и процессуальности образования. Исследование предназначается для специалистов в области педагогики и философии.

Slide 112

Волков О. Г. Сутність і дискурс: монографія/ О. Г. Волков. - Мелітополь: Люкс, 2011. - 95 с. повернутися

Slide 113

Логіка: метод. посіб./ уклад. О. Г. Волков. - 2-ге вид. - Мелiтополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 79 с. повернутися В посібнику, підготовленому у відповідності з державними стандартами для педагогічних вузів, враховуються особливості викладання логіки студентам вищим навчальним закладам. Використовуються матеріали з різних напрямів діяльності людини у сфері педагогічної діяльності.

Slide 114

Правове регулювання окремих видів підприємницької діяльності: навч. посіб./ В. В. Молодиченко, В. Д. Гапотій, О. В. Печерський, Р. І. Олексенко. - Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2014. - 286 с. повернутися Завдання навчального посібника поялгає у чіткому розумінні майбутніх підприємців методів і форм організації підприємницької діяльності, організації державної реєстрації окремих видів підприємницької діяльності та ряду питань, які постануть перед підприємцями при здійснені ними господарських, втому числі підприємницької діяльності. Розглянуто такі питання, як державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, особливості договірного права та регулювання захисту прав споживачів, правове регулювання розрахунково-кредитних відносин та забезпечення безпеки підприємницької діяльності, питання банкрутства та інше.

Slide 115

Гапотій В. Д. Захист права інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб./ В. Д. Гапотій, А. М. Солоненко. - Мелiтополь: ТОВ "ВБ ММД", 2011. - 359 с. повернутися У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності та розглянуто важливі питання охорони права інтелектуальної власності в Україні в період незалежної держави. Навчальний посібник дає можливість студентам вищого навчального закладу отримати знання із захисту авторського права та суміжних прав, охорони промислової власності та безпатентних засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, способам та методам охорони інших (нетрадиційних) об’єктів права інтелектуальної власності. Оволодіти формами та методами захисту права інтелектуальної власності та оволодіти знаннями міжнародно правової охорони права інтелектуальної власності.

Slide 116

Молодиченко В. В. Екологічне право України: навч. посіб./ В. В. Молодиченко, В. Д. Гапотій. - 3-тє вид., доп. та перероб. - Мелітополь: Люкс, 2014. – 289 с. повернутися У посібнику розглянуто важливі питання охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, їх відновлення та відтворення, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля. Навчальний посібник дає можливість студентам вищого навчального закладу отримати знання щодо приналежності природних ресурсів, використання природокористувачами екологічних об’єктів, екологічної безпеки, відтворення та відновлення природних об’єктів та інших питань, які нерозривно пов’язані з навколишнім природним середовищем. У ньому студент як денної, так і заочної форми навчання, може знайти інформацію щодо здійснення в Україні екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування людини та живої й неживої природи навколишнього середовища, захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства й природи, державної екологічної програми, її фінансування та правової охорони окремих об’єктів навколишнього природного середовища.

Slide 117

Молодиченко В. В. Екологічне право України: навч. посіб./ В. В. Молодиченко, В. Д. Гапотій, Н. Тарусова. - 2-е вид., перероб. та доп. - Мелiтополь: Вид. буд. "ММД", 2013. - 289 с. повернутися У посібнику розглянуто важливі питання охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, їх відновлення та відтворення, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля. Навчальний посібник дає можливість студентам вищого навчального закладу отримати знання щодо приналежності природних ресурсів, використання природокористувачами екологічних об’єктів, екологічної безпеки, відтворення та відновлення природних об’єктів та інших питань, які нерозривно пов’язані з навколишнім природним середовищем. У ньому студент як денної, так і заочної форми навчання, може знайти інформацію щодо здійснення в Україні екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування людини та живої й неживої природи навколишнього середовища, захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства й природи, державної екологічної програми, її фінансування та правової охорони окремих об’єктів навколишнього природного середовища.

Slide 118

Гапотій В. Д. Правові основи безпеки життєдіяльності. Спецкурс навчальної дисципліни "Правознавство": навч.-метод. посіб. для студ-тів денної та заочної форми навч./ В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. - Мелiтополь: ТОВ "ВБ ММД", 2013. – 137 с. повернутися Завдання спецкурсу «Правові основи безпеки життєдіяльності» полягає у чіткому розумінні небезпечних чинників у ситуаціях, що виникають у середовищі проживання, навчання і праці людини, та які повинні захищатись діючим законодавством. Розглянуті такі теми як право та особиста безпека, правотворчість в області безпеки життєдіяльності, проблеми безпеки в цивільних правовідносинах, правопорушення та адміністративна відповідальність при вирішенні проблем безпеки життєдіяльності та інші.

Slide 119

Гапотій В. Д. Право інтелектуальної власності України: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів/ В. Д. Гапотій, А. М. Солоненко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 378 с. повернутися У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності та розглянуто важливі питання охорони права інтелектуальної власності в Україні в період незалежної держави. Навчальний посібник дає можливість студентам вищого навчального закладу отримати знання із захисту авторського права та суміжних прав, охорони промислової власності та безпатентних засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, способам та методам охорони інших (нетрадиційних) об’єктів права інтелектуальної власності.

Slide 120

Гапотій В. Д. Верховенство права: сучасні наукові концепції: монографія/ В. Д. Гапотій. - Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 202 с. повернутися У монографії наведено аналіз проблем, що виникають при розумінні та застосуванні принципу верховенства права в сучасній юриспруденції, внаслідок наявності істотних відмінностей між значеннями слів “право” та “закон” у вітчизняній правовій школі та їхніми загальновживаними історичними значеннями, а також значеннями їхніх західно-правових еквівалентів. Запропоновано авторські концепції вітчизняних професорів права (С. Головатий, М.Козюбра, С. Серьогін та ін.), ідейні концепти яких заповнюють прогалини щодо відповідних західно-правових аналогів і, як наслідок, зробити більш зрозумілими поняття, запозичені з західноєвропейської та американської правових шкіл, насамперед принцип верховенства права. Водночас на основі авторського варіанту перекладу Серьогіна С. В. (2014 року) виступів лорда Бінґема “Верховенство права” (2006 рік), та відомого конституціоналіста А. Дайсі в яких наведено визначення цього принципу в розумінні прецедентно-правової системи, яке Венеціанською комісією визнано таким, що на даний час найкраще охоплює його головні елементи.

Slide 121

Гапотій В. Д. Юридична концепція незалежності та транспарентності України: монографія/ В. Д. Гапотій. - Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 442 с. повернутися У монографії досліджується взаємодія і взаємовплив транспарентності, як інформаційної відкритості органів державної влади в Україні та незалежності, як прояву суверенітету народу, нації та держави в умовах сучасного реформування національної правової системи, законодавства та механізмів державного управління. Дослідження може бути використано у науково-дослідній сфері (галузях конституційного, міжнародного права, інформаційного права, в теорії держави і права, історії політичних і правових вчень, політології) для подальшого опанування питань, пов’язаних з функціонуванням сучасної незалежної України і розвитком державності в цілому. Також, ця робота може бути використана в законодавчій діяльності, з метою визначення та уточнення правового статусу незалежної держави , народу та нації в сучасних історичних умовах формування інформаційного суспільства та транспарентної влади, їх суверенних прав в процесі законотворення. Призначено для магістрів та широкого кола читачів.

Slide 122

Теорія держави і права: навч. посіб. для вищих юридичних навч. закладів/ А. А. Письменицький, В. Д. Гапотій, Я. В. Попенко, В. Г. Поліщук. - Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2017. - 297 с. повернутися Навчальний посібник з фундаментального юридичного курсу «Теорії держави і права» призначений для студентів вищих навчальних закладів України при підготовці фахівців за спеціальностями «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» І-ІV рівнів акредитації. Авторами на новітніх методологічних підходах здіснено виклад оригінальних авторських матеріалів і дефініцій, з одночасним збереженням певних теоретико-правових традицій юриспруденції у викладанні фундаментальних юридичних дисциплін.

Slide 123

Гапотій В. Д. Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права: навч. посіб. для студ-тів заочної форми навчання ВНЗ/ В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. - Мелiтополь: [б. и.], 2012. - 350 с. повернутися Навчальний посібник містить систему юридичних визначень, описів, схем та понять з основних галузей права. Він дає можливість студентам вищого навчального закладу почерпнути знання з конституційно-правової термінології, теорії виникнення держави і права, екологічного, цивільного, трудового, шлюбно-сімейного, адміністративного, банківського, кримінального прав та інших галузей законодавства України. У ньому студент має можливість знайти у стислій формі найважливіші поняття та визначення по здійсненню в Україні правосуддя, повноважень прокуратури, адвокатури та окремих правоохоронних органів.

Slide 124

Гапотій В. Д. Термінологічний словник-довідник з дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн": навч. посіб. для студ-тів ВНЗ/ В. Д. Гапотій, Я. В. Попенко. - Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2014. - 278 с. повернутися Навчальний посібник містить систему історико-правових визначень, термінів та понять з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн». Він надає практичну можливість студентам вищого навчального закладу почерпнути знання з однієї з найскладніших історико-правових дисциплін. У посібнику студент має можливість знайти у стислій формі найважливіші поняття та терміни з історії держави і права країн Стародавнього Сходу, Греції та Риму, Англії, Франції, Німеччини, США та інших держав впродовж їх історичного та правового розвитку та становлення.

Slide 125

Письменицький А. А. Загальна теорія інформаційного права: монографія/ А. А. Письменицький, В. Д. Гапотій. - Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2012. – 299 с. повернутися У цьому виданні на монографічному рівні здійснена спроба розкрити головні аспекти загальної теоретико-правової конструкції інформаційного права, як новітнього напрямку вітчизняної юриспруденції, як системи наукових знань у сфері інформаційно-правового обороту і як галузі в системі права. Робота присвячена відображенню результатам наукових досліджень суспільних інформаційно-правових відносин із приводу інформаційної діяльності, реалізації суб’єктами права на інформацію, суспільного інформаційного обороту. Рекомендується студентам, слухачам, курсантам юридичних вищих навчальних закладів, аспірантам, докторантам, викладачам. Водночас означена робота може бути використана для підготовки фахівців у сфері захисту інформації, зв’язків із громадськістю, зв’язків із засобами масової інформації, журналістів, практичних психологів.

Slide 126

Попенко Я. В. Історія держави і права зарубіжних країн (Стародавній світ та доба Середньовіччя): підручник/ Я. В. Попенко, В. Д. Гапотій, Є. О. Куйбіда. - Мелiтополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 602 с. повернутися Підручник дає систематизовані знання в галузі загальної історії права та держави (історії держави і права зарубіжних країн Стародавнього світу та доби Середньовіччя) як однієї з основних дисциплін у сучасній історичній та юридичній освіті. Підручник знайомить з кращими зразками законодавчої діяльності та творчістю видатних політичних реформаторів. Кожна тема супроводжується хронологічною таблицею, даними про видатних діячів, запитаннями та завданнями для самоконтролю та списком літератури для поглибленого вивчення найбільш важливих проблем та подій відповідного періоду. Підручник призначений для студентів історичних та юридичних спеціальностей, аспірантів та викладачів історичних та юридичних факультетів, а також читачів, які цікавляться історією держави і права різних народів та країн.

Slide 127

Гапотій В. Д. Інформаційна відкритість влади та інформаційний суверенітет: теоретико-правовий підхід: монографія/ В. Д. Гапотій, О. В. Печерський. - Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2014. - 235 с. повернутися У цьому виданні на монографічному рівні здійснена чергова спроба розкрити головні аспекти загальної теоретико-правової конструкції інформаційного суверенітету через інформаційну відкритість влади, як новітнього напрямку вітчизняної юриспруденції, як системи наукових знань у сфері інформаційно-правового обороту і як галузі інформаційного права в системі права. Робота присвячена науковим аспектам досліджень суспільних інформаційно-правових відносин із приводу налагодження інформаційної відкритості влади, проблемам у цій сфері та реалізації суб’єктами права на інформацію, суспільного інформаційного обороту. Рекомендується студентам, слухачам, курсантам юридичних вищих навчальних закладів, аспірантам, докторантам, викладачам. Водночас означена робота може бути використана для підготовки фахівців у сфері захисту інформації, зв’язків із громадськістю, зв’язків із засобами масової інформації, журналістів, практичних психологів.

Slide 128

Гапотій В. Д. Правознавство: конспект лекцій у схемах: практично-графічний навч. посіб./ В. Д. Гапотій. - Мелiтополь: ВБ "ММД", 2013. - 333 с. повернутися У навчальному посібнику в наочній формі викладено основні теми навчального курсу «Правознавство» для вищих навчальних закладів неюридичного профілю. Користуючись цим виданням, студенти мають змогу систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення зазначеної дисципліни. Навчальний посібник містить основні поняття курсу, їх ознаки та особливості галузей права системи права України, що дає можливість знайти в стислій формі найважливіші поняття та визначення при підготовці до складання модулів та іспитів.

Slide 129

Гапотій В. Д. Правознавство: підручник/ В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова, О. В. Печерський; за заг. ред. В. Д. Гапотія. - Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 883 с. повернутися У підручнику в наочній формі викладено основні теми навчального курсу «Правознавство» для вищих навчальних закладів неюридичного профілю. Користуючись цим виданням, студенти мають змогу систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення зазначеної дисципліни. Навчальний посібник містить основні поняття курсу, їх ознаки та особливості галузей права системи права України, що дає можливість знайти в стислій формі найважливіші поняття та визначення при підготовці до складання модулів та іспитів. Підручник базується на діючому законодавстві України, практиці його застосування та останніх наукових відкриттях. Авторами враховано діючі в системі Міністерства освіти і науки України навчальної програми з основ правознавства.

Slide 130

Гапотій В. Д. Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту: навч. посіб./ В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова, О. А. Слишик. - Мелiтополь: ФОП Однорог Т. В., 2018. - 184 с. повернутися Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту – спецкурс навчальної дисципліни «Право України», що вивчає проблеми правового забезпечення безпечного перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності (в т.ч. навчальної та трудової). Завданням посібника є розробка правових методів прогнозування, вивчення та ідентифікації шкідливих факторів, їх впливу на людину і довкілля в повсякденному житті та у надзвичайних ситуаціях стихійного лиха, або військових подій.

Slide 131

Гудзь В. В. Етнодержавознавство: навч. посіб. для студ. спец. 8.02030201 "Історія"/ В. В. Гудзь. - Мелiтополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 216 с. повернутися У навчальному посібнику вміщено програму курсу «Етнодержавознавство», лекційний курс дисципліни з питаннями для самоконтролю, перелік завдань самостійної роботи, типових запитань для підготовки до іспитів та тематики індивідуальних науково-дослідних завдань, список рекомендованої літератури. Довідковий матеріал посібника та рекомендована література дозволять студенту знайти відповідь на будь-яке питання семінарських занять, самостійної роботи і підготуватися до іспиту.

Slide 132

Гудзь В. В. Українська історіософія: навч. посіб. для студ. спец. 7.02030201 "Історія"/ В. В. Гудзь. - Мелiтополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 157 с. повернутися У навчальному посібнику вміщено програму курсу «Українська історіософія», лекційний курс дисципліни з питаннями для самоконтролю, перелік завдань самостійної роботи, типових запитань для підготовки до іспитів та тематики індивідуальних науково-дослідних завдань, список рекомендованої літератури. Довідковий матеріал посібника та рекомендована література дозволять студенту знайти відповідь на будь-яке питання семінарських занять, самостійної роботи і підготуватися до іспиту.

Slide 133

Актуальні проблеми історії України нової і новітньої доби: монографія/ ред. та передмова: В. Гудзь, С. Пачев, Я. Таравська. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 337 с. повернутися Автори колективної монографії – викладачі університету – представляють у даному науковому виданні результати своїх науково-дослідницьких пошуків з історії нової і новітньої історії України. Видання здійснене у рамках наукової теми кафедри історії Мелітопольського державного пегагогічного університету ім. Б Хмельницького і за своїм змістом призначене для науковців, викладачів та студентів гуманітарних спеціальностей.

Slide 134

Реструктуризації як передумова підвищення рівня конкурентоспроможності регіону (на прикладі Запорізької області): монографія/ О. А. Леушина, Л. М.  Донченко, В. А. Петренко. - Мелітополь: ФОП  "Силаєва О. В.", 2011. - 119 с. повернутися Процеси реструктуризації є постійним явищем для будь-якої економіки. Зниження ефективності економічної діяльності країни в цілому чи окремого регіону потребує змін у її структурі. В результаті проведення реструктуризації змінюється роль та значення окремих галузей, технологія та організація виробництва, корегується структура зайнятості, освітній і професійний рівень робочої сили тощо. На основі аналізу індексу глобальної конкурентоспроможності (ІГК) регіону виявлено, що Запорізька область посідає 18 місце у рейтингу регіонів України з ефективності ринку праці. Треба зазначити, що за рівнем вищої освіти та професійної підготовки фахівців область посідає восьме місце, але напрямок підготовки фахівців та ринку праці є неузгодженим.

Slide 135

Теоретичні основи формування професіоналізму майбутніх педагогів: монографія/ А. А. Коробченко, М. В. Єлькін, М. М. Окса. - Х.: Dobrinin V., 2017. - 271 с. повернутися Монографія присвячена проблемам формування професіоналізму майбутніх педагогів. Авторський колектив розглядає теоретичні основи цієї важливої проблеми. Монографія розрахована на науковців різних профілів, викладачів, вчителів та студентів ВНЗ.

Slide 136

Гапотій В. Д. Правознавство: конспект лекцій у схемах: практично-графічний навч. посіб./ В. Д. Гапотій. - Мелітополь: МБ ММД, 2014. - 333 с. повернутися У навчальному посібнику в наочній формі викладено основні теми навчального курсу «Правознавство» для вищих навчальних закладів неюридичного профілю. Користуючись цим виданням, студенти мають змогу систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення зазначеної дисципліни. Навчальний посібник містить основні поняття курсу, їх ознаки та особливості галузей права системи права України, що дає можливість знайти в стислій формі найважливіші поняття та визначення при підготовці до складання модулів та іспитів.

Slide 137

Методи збору, аналізу та комп'ютерної обробки соціологічної інформації: навч.-метод. посіб./ Л. В. Афанасьєва , І. В. Букрєєва, Н. І. Глєбова [та ін.] - Мелітополь: Люкс, 2012. - 408 с. повернутися Навчальний посібник є результатом спільної роботи лабораторії соціологічних досліджень, кафедр соціології та математики і рекомендований для проведення професійно-зорієнтованих курсів за фахом «соціологія». Кожний розділ навчального посібника містить основні теоретичні положення висвітлення того чи іншого питання, з якого проводиться лекційне або практичне заняття, вимоги, що ставляться до його проведення, список рекомендованої літератури для більш поглибленого розуміння досліджуваних проблем, тематику рефератів, контрольні питання для повторення та дискусій, навчальні завдання.

Slide 138

Методи збору, аналізу та комп'ютерної обробки соціологічної інформації: навч. посіб./ Л. В. Афанасьєва, І. В. Букрєєва, Л. Ф. Глинська, А. В. Орлов. - Мелiтополь: ТОВ "Вид. будинок ММД", 2008. - 297 с. повернутися Навчальний посібник є результатом спільної роботи лабораторії соціологічних досліджень, кафедр соціології та математики і рекомендований для проведення професійно-зорієнтованих курсів за фахом «соціологія». Кожний розділ навчального посібника містить основні теоретичні положення висвітлення того чи іншого питання, з якого проводиться лекційне або практичне заняття, вимоги, що ставляться до його проведення, список рекомендованої літератури для більш поглибленого розуміння досліджуваних проблем, тематику рефератів, контрольні питання для повторення та дискусій, навчальні завдання.

Slide 139

Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья: монография/ В. В. Молодиченко, Л. В. Афанасьева, И. В. Букреева [и др.]. - Мелитополь: МГПУ им. Б. Хмельницького; К.: Міленіум, 2014. - 319 с. повернутися Данная монография включает в себя два раздела. В первом – «Дорога к Храму» - речь идет о храме как культовом месте, где человек оказывается в специфическом социальном пространстве – месте Откровения, Молитвы и Очищения. Он содержит сведения об основах церковной архитектуры, авторы уделили большое внимание культовым предметам, правилам поведения посетителя в храме, образам, символике и знакам, которые имеют религиозное содержание и значение. Во второй части издания – «Соборность душ наших» - представлены результаты полевых экспедиций, которые проводились авторами совместно со студентами МДПУ имени Богдана Хмельницкого в храмы и культовые сооружения региона.

Slide 140

Педагогіка вищої школи і вищої освіти: курс лекцій для магістрів/ І. П. Аносов, Т. Ф. Бельчєва, М. В. Елькін, М. І. Приходько, В. М. Приходько, О. В. Федорова - Мелiтополь: ТОВ "Вид. будинок ММД", 2009. - 315 с. повернутися Зміст підручника дає загальне уявлення про сутність та закономірність діяльності вищої школи, про основні законодавчі документи України, що встановлюють правові, організаційні, професійні та інші засади функціонування вищих навчальних закладів, створюють умови для забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях, про технологію роботи над магістерською дисертацією.

Slide 141

Індивідуально-типологічні особливості мікроцеркуляції крові у дітей молодшого шкільного віку: монография/ І. П. Аносов, Л. В. Антоновська, О. І. Горна та [ін.]. - Мелітополь: Тов "Lux типографія", 2011. - 215 с. повернутися У монографії висвітлені теоретичні питання щодо соматотипів дітей періоду молодшого шкільного віку, будови мікроцикуляторного русла, особливостей його органоспецифіки на основі сучасних методів дослідження. Другу частину складають власні експериментальні дослідження індивідуально-типологічних особливостей мікроциркуляції крові за даними ЛДФ-метрії у здорових дітей віком 6-9 років, на основі яких зроблені висновки.

Slide 142

Аносов И. П. Основы эволюционной теории: учеб. пособ./ И. П. Аносов, Л. Я. Кулинич. - К.: Твім інтер, 1999. - 288 с. повернутися Аносов И. П. Основы эволюционной теории: учеб. пособ./ И. П. Аносов, Л. Я. Кулинич. - К.: Твім інтер, 1999. - 288 с.

Slide 143

Філософія науки: навч. посіб. для студ-тів ВНЗ/ Л. В. Афанасьєва, І. В. Букрєєва, Л. Ф. Глинська. - Мелітополь: Люкс, 2011. - 207 с. повернутися Навчальний посібник присвячений загальнофілософським питанням науки, висвітлює історичні етапи розвитку науки, основні риси наукового пізнання, класифікацію наук, засоби і методи, що є специфічними для науки, роль наук в культурі сучасної цивілізації. Він слугуватиме гарним орієнтиром для молодих вчених в безмежному просторі сучасної науки і буде корисним і цікавим для студентів, магістрів й аспірантів вищих навчальних закладів, пошукувачів вчених ступенів, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами наукового пізнання.

Slide 144

Філософія: навч.-метод. посібник/ Л. В. Афанасьєва, В. В. Букрєєв, Л. С. Воробйова. - К.: Акцент, 2004. - 195 с. повернутися Навчально-методичний посібник з філософії підготовлено відповідно до програми вивчення цієї дисципліни студентами різних спеціальностей. У ньому зібрано методичний матеріал, який спрямовує самостійний пошук роботи студентів, виділено питання для дискусій та роздумів, наведено тестові завдання. Видання розраховане на студентів, аспірантів, а також викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами філософії.

Slide 145

Троїцька Т. С. Філософія: навч. посіб. практикум/ Т. С. Троїцька. - Мелітополь: Люкс, 2010. - 71 с. повернутися Навчально-методичний посібник “Практикум з філософії” підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни “Філософія” та вимог кредитно-модульної системи (ЕCTS). У ньому подано матеріал для узагальнення філософських знань, підготовки індивідуальних навчально-дослідних завдань та творчих пошуків розв'язання світоглядних проблем буття людини. Видання розраховано на студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів і всіх, хто прагне філософської рефлексії.

Slide 146

Троїцька Т. С. Філософська методологія як чинник модернізації професійної підготовки педагога: монографія/ Т. С. Троїцька. – Сімф.: Таврія, 2006. - 267 с. повернутися Монографія присвячена проблемі філософського, методологічного забезпечення процесу модернізації професійної педагогічної освіти. Аналіз різнобічного досвіду інтеграції в цей процес етнокультурного за змістом філософського матеріалу, який являє собою українська філософсько-антропологічна думка, збагачує методологічну, світоглядну готовність педагога до вирішення сучасних завдань освіти.

Slide 147

Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія/ І. П. Аносов, В. В. Молодиченко, Т. С. Троїцька ; за заг. ред. Т. С. Троїцької. - Мелiтополь: Вид. буд. "ММД", 2012. - 377 с. повернутися Монографія присвячена малодослідженій темі, що розкриває методологічний, теоретичний та праксеологічний потенціал людиномірної стратегії у гармонізації освітнього простору, який зусиллям науковців і практиків має бути ціннісно-світоглядно навантаженим настільки, щоб претендувати на статус культурного компонента універсуму. Монографія призначена для науковців, аспірантів і студентів.

Slide 148

Аносов І. П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект: монографія / І. П. Аносов. - К.: Твім інтер, 2003. - 389 с. повернутися У даному науковому виданні розглядаються концептуальні основи педагогічної антропології, показано її дослідницький і навчально-методичний простір, визначено роль антропологічного фактора в оствітньому процесі, зокрема в Україні. Значна частина дослідження присвячена пошуку оптимальної і продуктивної методології, яка б адекватно відтворювала і забезпечувала наукові й пізнавальні потреби часу. Монографія може бути цікавою широкому колу педагогічних працівників, студентам вищих навчальних закладів.

Slide 149

Аносов І. П. Соціально-педагогічні основи студентського самоврядування як джерела демократизації вищої школи (управлінський аспект): навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ І. П. Аносов, В. М. Приходько, М. І. Приходько. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2008. - 195 с. повернутися В посібнику подаються основні соціально-педагогічні засади студентського самоврядування. Викладені в ньому основні теоретичні основи студентського самоврядування в контексті сучасних досягнень у цій галузі й базуються на практичній діяльності. Для студентів, магістрантів, працівників органів управління освітою, керівників вищих навчальних зікладів.

Slide 150

Аносов І. П. Психологічні основи педагогічного спілкування: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів / І. П. Аносов, С. В. Яремчук, В. В. Молодиченко. - К.: Ін - т сучасного підручника, 2007. - 271 с. повернутися У навчальному посібнику систематизовано й висвітлено на основі останніх досягнень психології найновіші відомості з проблеми педагогічного спілкування. Подано основні поняття курсу, запропоновано запитання для самоперевірки та самостійного опрацювання матеріалу. Навчальний посібник призначений для спецкурсу. Може бути використаний викладачами, учителями, психологами, соціальними працівниками та всіма, хто цікавиться цією проблемою.