Informationssökning i undervisningen

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Informationssökning i undervisningen

Slide 2

Maria Heimer Gymnasielärare i tyska och svenska Lärare, Hagalidskolan 1997-2007 Skolbibliotek I och II, Malmö Högskola Skolbibliotekarie, Hagalidskolan 2007- - Årets skolbibliotekarie 2008 - Årets skolbibliotek 2009

Slide 3

Informationsfärdighet Integrera och praktisera undervisningen i informationsfärdighet inom den ordinarie undervisningen. Fokusera på hur verktygen kan integreras inom den aktuella uppgiften. Presentera olika källor och undervisa i sökstrategier i en situation där eleverna ser betydelsen av den kunskap de lär in.

Slide 4

Informationskompetens Vad är det jag ska ta reda på? Välja, granska och hämta information (text, bild etc.) Sammanställa, tolka och dra slutsatser Presentera på lämpligt och intressant sätt Utvärdera -Hur gick det? Process och presentation

Slide 5

Exempel på informationsfärdighet Söka i en bibliotekskatalog Använda innehålls- och sakregister Söka i uppslagsböcker (tryckta och on-line) Välja olika typer av informationskällor beroende på informationsbehov Använda Internet

Slide 6

Skumma text, skriva stödord och granska kritiskt Ange källor Sammanställa, dra egna slutsatser och presentera resultatet.

Slide 7

ATT PLANERA INFORMATIONSSÖKNINGEN

Slide 8

ATT SÖKA INFORMATION

Slide 9

Var kan jag hitta information?

Slide 10

BOKTIPS Informationsfärdighet i praktiken – Monica Nilsson

Slide 11

Processhjälpmedel – Vikta papperet, version 1 Fråga I Källa I I ________________ I_____________________ Stödord I I I I

Slide 12

Processhjälpmedel – Vikta papperet, version 2 Vad jag redan vet: I Detta vill jag ta reda på: I I ________________ I_____________________ Vad jag vet nu: I Källor som jag använt: I I I I

Slide 13

Processhjälpmedel - Femstegsraketen

Slide 14

LÄNKSKAFFERIET Kvalitetsgranskade länkar för skolarbete inom alla ämnen För elever mellan 5-18 år, lärare och skolbibliotekarier http://lankskafferiet.skolverket.se

Slide 15

Google Synonymer - förlisning, fartygskatastrof, Estonia Citationstecken - ”Astrid Lindgren” Glömt ord – liten * välter ofta stort * Svar tidigt i texten – ”Astrid Lindgren föddes”, ”Glas består av” etc.

Slide 16

SUPERUNDERSÖKARNA Superundersökarna (berättelse) Nosa på nätet (Lärarhandledning) Första stegen mot ett vaket nätanvändande 5-8 år Medierådet

Slide 17

KÄLLKRITIK Kolla källan (Skolverket) http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/ Lathund i källkritik

Slide 18

Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som kan ämnet? Är det någon du litar på?

Slide 19

Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? För att luras? För att propagera för en åsikt? För att sälja något? För att underhålla? Hur ser webbsidan ut?

Slide 20

Hur ser webbsidan ut? Finns det någon kontaktinformation? Verkar texten seriös? Fungerar länkarna? Hänvisas det till källor? Finns det något datum på sidan?

Slide 21

Kan du få information från andra ställen? Har du letat i Länkskafferiet? Har du letat i skolbiblioteket? Har du jämfört med andra webbsidor? Vilken var den bästa källan?

Slide 22

ATT VÄRDERA KÄLLOR

Slide 23

KÄLLKRITIK I UNDERVISNINGEN Viskningsleken Påhittade sidor: http://hem.passagen.se/villafalken/fake.htm http://web.comhem.se/mozart/

Slide 24

Hur dog Mozart? Webbadress 1: http://web.comhem.se/mozart/    Webbadress 2: http://sv.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart Webbadress 3: http://www.dn.se/kultur-noje/musik/halsont-kan-ha-dodat-mozart-1.933858 Webbadress 4: http://www.ne.se/lang/wolfgang-amadeus-mozart

Slide 25

TEMA - KÄLLKRITIK Exempel på fyra till sex olika länkar. Vem ligger bakom? Vilken/Vilka kan vi lita på? Några användbara med sig till skolarbetet.

Slide 26

INTRODUKTION – TEMA DJUR www.ne.se http://www.skanesdjurpark.se/vara_djur/daggdjur/index.shtml http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/ryggradslosadjur.274.html www.svenska-djur.se

Slide 27

INFORMATIONSSÖKNINGSPLAN Hagalidskolan åk 6-9 Årskurs 6 Lära sig hitta i skolans eget bibliotek: skön-, facklitteratur samt uppslagsverk Lära sig söka böcker i skolans katalog på nätet, OPAC (Online public access catalog) Lära sig använda mediernas innehållsförteckning och register. Lära sig göra enklare sökningar på Internet och i länksamlingar Få IKT-introduktion: konto, egen mapp, e-post, klippa, klistra och kopiera Årskurs 7 Känna till och använda olika informationskanaler Lära sig ange och kritiskt granska information Lära sig finna lämpliga sökord Lära sig söka i sökmotorer och databaser Lära sig sökstrategier (Boolesk söklogik, trunkering samt frassökning)

Slide 28

Årskurs 8 känna till upphovsrätt fördjupa sin sökteknik fördjupa sina kunskaper i källkritik Årskurs 9 kunna genomföra en egen sökstrategi, ange källor och förhålla sig källkritiskt Lektionerna i informationssökning knyts till elevernas aktuella arbetsområde.

Summary: Skolbibliotekarie Maria Heimer om informationssökning i undervisningen.

Tags: informationssökning informationsfärdighet informationskompetens

More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
This user hasn't uploaded any other presenations yet.
Previous Page Next Page