Galvaniese sel

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Galvaniese Sel

Slide 2

Galvaniese sel (voltaïse sel)

Slide 3

Galvaniese sel Vernoem na die Italianer: Luigi Galvani Spontane redoksreaksie lewer stroom Word gebruik as batterye en brandstofselle. Elektronvloei kan ingespan word om arbeid te verrig.

Slide 4

Galvaniese sel Kern konsepte: ‘n Eenvoudige galvaniese sel bestaan uit twee halfselle ‘n Halfsel bestaan uit ‘n metaal elektrode en elektroliet Elektroliet is ‘n oplossing wat ione bevat Hierdie ione dien as ladingdraers tydens die reaksie

Slide 5

Galvaniese sel Kern konsepte: Daar word tussen twee elektrodes onderskei: Anode Oksidasie Negatief Katode Reduksie Positief

Slide 6

Galvaniese sel Kern konsepte: Die metaal elektrodes word verbind deur ‘n draad, wat ‘n stroombaan verteenwoordig Die elektroliete word van mekaar geskei en verbind d.m.v. ‘n soutbrug, of ‘n membraan ‘n Soutbrug bestaan gewoonlik uit drie komponente: ‘n U-vormige glasbuis, gevul met ‘n elektroliet en poreuse proppe bv. Watte.

Slide 7

Galvaniese sel Kern konsepte: Die soutbrug het drie funksies: Skei elektroliete Voltooi stroombaan Dra ione en behou elektriese neutraliteit ‘n Membraan kan in die soutbrug se plek gebruik word. Die sel lewer ‘n stroom, dus kan ‘n potensiaalverskil gemeet word tussen die elektrodes.

Slide 8

Galvaniese sel Selnotasie | dui ‘n fasegrens aan || dui soutbrug aan anode(-) | oplossing-1 || oplossing-2 | katode(+)

Slide 9

Galvaniese sel Meting van elkwipotensiale: Konsentrasie van oplossings moet 1 mol.dm3 Standaard tempratuur van 25°C Gasdruk = 1 atmosfeer Halfselle wat nie metale as elektrodes bevat nie, moet van onaktiewe edelmetale soos platinum gebruik maak vir elektrodes.

Slide 10

Galvaniese sel Halfreaksie voorbeelde: Zn-Cu Oksidasie Zn(s) → Zn2+ (aq) + 2e- Reduksie Cu2+ (aq) + 2e- → Cu(s) Netto selreaksie Zn(s) + Cu2+ (aq)→ Zn2+ (aq) + Cu(s)

Slide 11

Galvaniese sel Halfreaksie voorbeelde: waterstof-kopersel Oksidasie H2 → 2H+ + 2e- Reduksie Cu2+ + 2e- → Cu Netto selreaksie H2 + Cu2+→ 2H+ + Cu

Slide 12

Galvaniese sel Selpotensiaal vergelykings: Eϴsel = Eϴkatode - Eϴanode Eϴsel = Eϴreduksie - Eϴoksidasie Eϴsel = Eϴoksideermiddel - Eϴreduseermiddel

URL:
More by this User
Most Viewed